Analiză OAR: rezultate sesiuni ale Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, septembrie 2015 – septembrie 2020

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

21 decembrie 2020

Ordinul Arhitecților din România a organizat, în perioada analizată, septembrie 2015 – septembrie 2020,  20 de sesiuni ale Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, în urma cărora au primit drept de semnătură 1416 arhitecți.

Analiza este structurată pe patru capitole:

 • Școli;
 • Îndrumători și filiale;
 • Sesiuni ale CNADS;
 • Istoric 2014 – 2020.

ȘCOLI

Top 3 universități după procentul stagiarilor admiși din primul interviu:

 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
 • Universitatea Politehnică Timișoara;
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (Facultatea de Arhitectură).

Pentru participanții cu studii în străinatate, a scăzut procentul celor admiși, ajungând la 62,07% (de la 100% în raportarea anterioară).

ÎNDRUMĂTORI ȘI FILIALE

Ca tendințe, se observă faptul că numărul de mentori nu pare să influențeze promovabilitatea, iar numărul de stagii efectuate cu un singur îndrumător este în creștere, începând din anul 2017.

Top 5 filiale de apartenență a îndrumătorilor cu cea mai mare rată de promovabilitate a stagiarilor îndrumați (pentru primul interviu):

 • Hunedoara;
 • Satu Mare;
 • Transilvania;
 • Timiș;
 • București.

SESIUNI ALE CNADS

Din datele analizate, se desprind următoarele concluzii:

 • vârful de încărcare a comisiilor este atins în lunile decembrie și martie;
 • în medie, 56% dintre candidații respinși se înscriu în sesiunea imediat următoare, dar procentul este în scădere;
 • migrarea sesiunilor în online, la jumătatea anului 2020, nu a produs schimbări majore din punct de vedere statistic.

ISTORIC 2014 -2020

Cei mai mulți candidați admiși, 121, s-au înregistrat la sesiunea din martie, 2015.

Cei mai puțini candidați admiși au fost în sesiunile martie și iunie 2016: 49 de candidați.