APEL 2 – INTRĂ ÎN GRUPURILE DE LUCRU OAR!

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Publicat: 19 octombrie 2018

Ordinul Arhitecţilor din România vă invită să participaţi la grupurile de lucru ale organizaţiei care au ca scop creșterea impactului organizației noastre atât în rândul membrilor, cât și în societate. Conform regulamentului, pentru ocuparea locurilor încă disponibile pentru cele 7 grupuri rămase, realizăm cel de-al doilea apel. 

⟃ Apelul este deschis pentru toţi membrii Ordinului, indiferent de statut sau categorie. 

Sumar apel 1 (septembrie 2018)

Definirea primelor GdL-uri a constat în asigurarea unui cadru general care să preia din inițiativele deja cunoscute ale colegilor noștri, în funcție de prioritatea subiectului pentru interesele acestui mandat. Utilizând dispozițiile regulamentului în vigoare, pentru ocuparea poziţiilor din grupurile de lucru, primul apel a fost adresat exclusiv membrilor Consiliului naţional. Lista finală a celor înscrişi şi acceptaţi a fost aprobată în şedinţa Consiliului naţional din 15 octombrie 2018. În urma primului apel, realizat exclusiv către membri din Consiliul naţional OAR, din cele 10 GdL şi 1 GdA anunţate, doar 3 au adunat numărul propus de coordonatori, respectiv: GdL 4 – Stagiu, GdL 5 – DPC şi GdL 7 – Comunicare şi TI. 

/////////

Link către primul apel pentru GdL: https://www.oar.archi/actualitate/intra-in-grupurile-de-lucru-oar-2018-2022

/////////

Specificaţii:

* Pentru definirea primelor 10 grupuri de lucru am ţinut cont de: direcţiile strategice din programul de campanie al noului preşedinte, condiţiile financiare ale organizaţiei, cât şi de resursele Casei Mincu, cea care va asigura secretariatul acestor grupuri de lucru. 

** Ne menţinem promisiunea făcut în CN 15.10.2018 de a reveni în cel mai scurt timp cu materialul explicativ pentru formarea noilor grupuri de lucru şi modalitatea lor de aprobare. 

Apel 2 Grupuri de lucru 

Informațiile complete pot fi descărcate și parcurse în documentele:

⤑ BROŞURĂ GRUPURI DE LUCRU ȘI ACȚIUNE OAR 2018-2022 (APEL 2) 

⤑ PREZENTARE GRAFICĂ GDL ŞI GDA

⤑ REGULAMENTUL GRUPURILOR DE LUCRU, ÎN VIGOARE

Broşura conţine informaţii despre toate grupurile de lucru: denumirea, misiunea, obiectivele, temele de acțiune, perioada de funcționare preconizată, livrabile, criterii de succes, componență şi criteriile specifice. Cele care au fost deja ocupate sunt marcate special. 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE 

Arhitecţii, membri ai OAR, se pot înscrie în max. 2 grupuri de lucru. Solicitările de înscriere vor fi trimise prin e-mail, doar la adresa gdl@oar.archi, până la data de 28 noiembrie 2018 (ora 16.00) cu următoarele documente:

⤑ declarație de intenție succintă, pentru fiecare GdL separat (max. 1 A4/ GdL, format pdf)

⤑ CV cu acţiunile relevante pentru grupul de lucru ales

Fiecare înscriere va primi confirmare de primire în maxim 48 de ore. Dacă nu aţi primit mail de confirmare în acest interval, vă rugăm să luaţi legătura cu secretariatul Casei Mincu. 

CALENDAR FAZA 2 – APEL MEMBRI OAR

28 noiembrie 2018, ora 16.00 – Termenul limită de înscriere în grupurile de lucru.

28 noiembrie – 3 decembrie 2018 – Analiza solicitărilor primite.

17 decembrie 2018 – Dezbatere în cadrul Consiliului național.

ALTE SPECIFICAŢII

1. DESPRE ALEGEREA MEMBRILOR

Pe lângă cerințele specifice stabilite de coordonatori, analiza va avea în vedere atât o  acoperire teritorială cât mai largă, cât şi atragerea noilor membri în formarea grupurilor de lucru pentru a-i familiariza cu aspectele specifice organizației și a contribui cu idei inovatoare pentru funcționarea acestor grupuri.

2. DESPRE BUGETUL GRUPURILOR DE LUCRU 

Bugetele alocate grupurilor de lucru vor fi defalcate în cadrul proximei ședinței a Consiliului național. Pentru a decide în cunoștință de cauză precizăm că OAR va deconta eventuale cheltuieli de participare la ședințele GdL-urilor în aceleași condiții ca în cazul ședințelor de Consiliul național și va remunera activitatea efectivă pe criterii de performanță.

3. DESPRE RELAȚIA CU GRUPURILE DE LUCRU ALE FILIALELOR TERITORIALE

Grupurile de lucru de la nivelul filialelor teritoriale au în principal două roluri:

  • de susținere (la solicitare sau spontană) a activității/acțiunilor grupului de lucru corespondent de la nivel național;
  • de abordare a temelor locale/teritoriale specifice.