CONSERVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN ULTIMII 20 DE ANI

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

CONSERVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN ULTIMII 20 DE ANI – cadru al dialogului intercultural

1. AUTOR. Filiala Transilvania a Ordinului Arhitecţilor din România 

2. COORDONATOR. Szabo Balint, inginer constructor şi profesor universitar.

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI.  1 septembrie 2011 – 30 noiembrie 2011.

4. OBIECTIVE. Proiectul cultural şi – a propus realizarea unei prezentări a celor mai sugestive exemple de protecţie şi valorificare a patrimoniului construit, pentru a se încuraja, astfel, continuarea şi extinderea unor astfel de acţiuni, în vederea valorificării patrimoniului cultural naţional. Totodată, s – a urmărit educarea şi dezvoltarea audienţei în vederea unei schimbări de mentalitate, pentru o mai mare apreciere a valorilor culturale.

Obiectivele proiectului au fost următoarele:

1. Facilitatea unei colaborări şi a unei cooperări mai eficiente în cadrul comunităţilor multietnice, prin activităţi de promovare şi conservare a valorilor multiculturale.

2. Sprijinirea unui dialog între publicul larg şi forurile administraţiei locale, în vederea valorificării patrimoniului comun. 

Obiective specifice:

1. Informarea comunităţilor locale privind patrimoniul comun (material şi spiritual).

2. Încurajarea cooperării între populaţie şi administraţia publică cu scopul de a reabilita moştenirea comună – responsabilitate a tuturor, indiferent de etnie, educaţie sau religie.

3. Promovarea experienţelor acumulate de către diferite comunităţi multietnice şi facilitarea schimbului de informaţii între acestea şi specialişti în domeniul protecţiei patrimoniului construit.    

5. SUMA ACORDATĂ. 26.132 de lei.