Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă – intenții

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

14.09.2017 

_______________________________________________________________________ 

În data de 6 septembrie publicam pe site-ul OAR la rubrica Transparență Decizională propunerea pentru Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a membrilor OAR cu scopul de a primi propuneri și amendamente.

Venim în întâmpinarea membrilor cu o serie de clarificări, cu o sinteză a principalelor puncte ce ar putea fi de interes dar și cu o încurajare de a depune amendamente.

De ce este important să trimiteți amendamente

Ordinul Arhitecților din România are ca responsabilitate administrarea profesiei. Pentru a putea face reglementări mai bune, pentru a putea calibra reglementările existente la realitățile profesiei avem nevoie de contribuția membrilor. Calitatea reglementărilor crește prin implicarea dumneavoastră.

Planul Național DPC – argumente legale

Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România a fost elaborat pentru a pune în aplicare următoarele prevederi:

 • art. 22 lit. (a), (b) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările aduse de Directiva 2013/55/UE din 20 noiembrie 2013,
 • art. 21 lit. (d) din Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – republicată,
 • prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România privind perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor OAR.

Dezvoltarea Profesională Continuă la nivel european

La nivel european, în acord cu îndrumările Consiliului Arhitecților din Europa (ACE), dezvoltarea profesională continuă a arhitecților este considerată a fi de interes public și profesional, fiind relevantă pentru practica pe termen mediu și lung a arhitecturii.

În elaborarea propunerii OAR, am analizat felul în care diferite țări europene implementează dezvoltarea profesională continuă. Un document relevant este o analiză prezentată la Adunarea Generală a ACE de la Roma în iunie 2017 care vizează implementarea directivei europene privind recunoașterea calificărilor profesionale la nivelul țărilor membre.

Documentul poate fi consultat aici.

Remarcăm faptul că în majoritatea lor, statele europene au un plan/sistem național pentru dezvoltarea profesională continuă.

În state precum Austria, Germania, Marea Britanie și Olanda există obligativitate de participare la programele de dezvoltare profesională continuă. În multe dintre aceste cazuri, organizațiile profesionale locale asigură un număr de cursuri și alte activități asimilate DPC pentru membri. În majoritatea țărilor doar unele programe DPC sunt gratuite iar altele contra cost.

Numărul de ore de DPC anual cerute variază la nivel european între 12 și 40 de ore.

Sancțiunile pentru neîndeplinirea numărului de credite variază dar în general se referă la excluderea din registrele naționale, suspendarea dreptului de semnătură etc.

Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă – ce propunem

O primă problematică abordată a fost cea a numărului de credite și a modului în care acestea pot fi obținute. Planul DPC propune un sistem flexibil care nu presupune un efort mare din partea membrilor.

3 ani de testare – modificări la latitudinea CN

Perioada aferentă primului ciclu de dezvoltare profesională 2018 – 2020 reprezintă o fază de tranziție, în care participarea membrilor OAR la programe de dezvoltare profesională continuă va fi încurajată, dar nu obligatorie.

Creditele obținute de membri ca urmare a participării la astfel de activități în această perioadă vor fi luate în considerare în următorul ciclu de dezvoltare profesională, 2021 – 2023.

În cazul în care se remarcă în această perioadă că anumite calibrări sunt necesare acestea pot fi făcute prin prezentarea și votarea lor de către Consiliul Național al OAR.

În principiu este vorba de 24 de credite / an verificate o dată la trei ani. Posibilitățile de acoperire a numărului de credite sunt destul de largi: puteți participa la cursuri on-line, școli de vară de arhitectură, workshop-uri, vă puteți implica în inițiative culturale și specializa pe domenii de interes.

Perfecționarea poate fi făcută pe cale structurată (formală) minim 2/3 și/sau nestructurată (informală) maxim 1/3.

Spre exemplu, dacă participarea la un curs (organizat sau nu de OAR, prin deplasare sau on-line) îți acoperă 1 credit / oră de participare atunci numărul de credite necesar unui an se acoperă în 24 de ore.

Un alt exemplu ar fi prin participarea la o școală de vară sau workshop de arhitectură timp de 5 zile plus 2 conferințe a câte 2 ore, se acoperă necesarul anual de credite.

Variantele de acoperire a numărului de credite sunt detaliate în actualul plan (nr de credite/activitate).

Raportarea va fi făcută on-line în sistemul SIOAR anual și verificată o dată la 3 ani, așadar fără drumuri și fără dosare.

Costuri

Încă o discuție importantă a fost cea care viza costurile cursurilor. După cum am observat, la nivel european, abordările diferă de la stat la stat. În cazul OAR, am oferit posibilitatea de flexibilitate – cursurile pot fi gratuite sau contra cost. Scopul OAR este să ofere informații calitative, la costuri cât mai mici dar uneori acest lucru nu este posibil.

Tematici sau domenii

Domeniile DPC sunt variate și își propun să atingă toate aspectele practicii profesionale:

Conectarea profesiei cu problemele globale

 • Context – integrare în peisaje naturale, peisaje urbane, zone protejate, reconversie și reutilizarea fondului construit;
 • Arhitectura pentru toți – accesibilitate, incluziune socială, în context de sărăcie extremă/ condiții extreme, spațiu public;
 • Schimbări climatice, eficiență energetică, tehnologii verzi, protejarea resurselor;

Responsabilitatea arhitecților

 • Etica profesională – ce înseamnă să fii arhitect;
 • Proiectare, etape și misiuni;
 • Costuri în proiectare și execuție;
 • Organizarea birourilor/marketingul firmelor de arhitectură;
 • Aspecte juridice/legislație;

Proiectare integrată și comunicare

 • Tehnici, materiale, sisteme;
 • Cercetare și teoria mediului construit;
 • Arhitectura construită – vizite și tururi ghidate;
 • Comunicare și dezvoltare personală.

Membrii nu sunt obligați să participe la anumite cursuri sau activitățile organizate de OAR. Programul DPC permite variante diverse de surse de informare, cu mențiunea că acestea trebuie să fie validate de organizație (pentru a reduce riscul fraudării).

Sancțiuni

Sancțiunile în cazul neacoperirii numărului de credite vor fi aplicate doar după faza de comunicare și consultanță oferită membrului. Nu pornim de la premisa pedepsirii/amendării ci de la cea a sprijinirii membrilor în perfecționarea profesională.

În cazul în care sancțiunile sunt necesare, acestea vor fi conforme cu actualele prevederi legale și cele ale Regulamentului de Organizare și funcționare al OAR.

_______________________

Mulțumim tuturor membrilor care s-au implicat până acum prin trimiterea de propuneri și amendamente!

Vă reamintim că termenul limită este duminică 17 septembrie.

Detalii la link-ul de mai jos:

https://oar.archi/despre-oar/transparenta-decizionala-06-09-2017-planul-national-pentru-dezvoltare-profesionala-continua