OAR publică raportul Feedback CNADS – sesiunea iunie 2021

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

7 septembrie 2021

Ordinul Arhitecților din România publică raportul ce conține cele mai importante concluzii ale răspunsurilor primite din partea arhitecților stagiari și a membrilor comisiilor de evaluare la chestionarele de feedback, în urma participării lor la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură din Iunie 2021.

Fiecare categorie de respondenți a primit câte un chestionar online.

Astfel, aspectele urmărite prin întrebările adresate stagiarilor candidați la obținerea dreptului de semnătură au vizat:

  • modul de desfășurare a interviului propriu-zis;
  • experiența din timpul stagiului efectuat;
  • calitatea colaborării cu îndrumătorul de stagiu;
  • opinia despre activitatea OAR.

Formularul de feedback adresat membrilor comisiilor de evaluare s-a axat pe culegerea de date despre:

  • nivelul de pregătire a candidaților;
  • calitatea organizării sesiunii online;
  • sugestii și observații pentru îmbunătățirea organizării sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură.

Acest raport este de interes pentru toți actorii implicați în procesul de stagiu. El este util în special arhitecților stagiari, în vederea pregătirii pentru următoarea sesiune de interviuri din septembrie 2021, deoarece le oferă o perspectivă mai amplă asupra parcurgerii cu succes a Misiunilor arhitectului în timpul stagiului efectuat și este, totodată, un bun ghid pentru pregătirea și prezentarea la interviul de acordare a dreptului de semnătură.