Principalele prevederi ale Legii 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaților pe durata stării de urgență și alertă

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

19 mai 2021

Vă informăm că prin Legea 58/2021, publicată în Monitorul Oficial 345/05.04.2021, se aduc modificări importante referitoare la relațiile de muncă pe durata stării de urgență / alertă / asediu și 3 luni după încetarea acesteia.

Pe scurt, noua lege prevede posibilitatea reducerii cu până la 80% a timpului de muncă lunar al angajaților, cu acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Iată principalele prevederi ale acestui act normativ.

Extinderea limitei de reducere a timpului de lucru 

Prin derogare de la Codul muncii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, pe perioada stării de urgenţă / alertă / asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă / alertă / asediu, angajatorii pot reduce timpul de muncă al salariaţilor cu normă întreagă cu cel mult 80% (comparativ cu 50%, cum era înainte de modificare) din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă.

Acordul sindicatului reprezentativ/ reprezentanţilor salariaţilor

Măsura de reducere a timpului de muncă poate fi luată de către angajator doar cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu acordul reprezentanților salariaților.

Modificarea condițiilor privind scăderea cifrei de afaceri 

Angajatorul poate solicita decontarea indemnizaţiei acordate salariaților afectați de reducerea timpului de lucru dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

         a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

         b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019.

În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi în cel al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Pentru societăţile nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 care au cel puţin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii de reducere a timpului de muncă.

Până în prezent, condiția reducerii activității era evaluată obiectiv în funcție de diminuarea cifrei de afaceri din ultima/penultima lună cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

Perioada minimă de aplicare a măsurii de reducere a timpului de lucru

Perioada minimă pentru care măsura trebuie să fie aplicată este de 5 zile lucrătoare. Aceasta se va determina prin raportare la o perioadă de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii, și nu prin raportare la 5 zile lucrătoare pe lună.

Mod calcul cuantum indemnizație

Conform noii legi, salariaţii afectaţi de măsura reducerii timpului de lucru beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, pe întreaga perioadă de aplicare a măsurii.

Suplimentarea indemnizaţiei de către angajator

Noua lege introduce posibilitatea ca, în situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația aferentă să poată fi suplimentată de către angajator cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă, fără ca această diferență să poată fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Comunicarea deciziei către angajat

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Clarificări privind interdicţia de angajare/subcontractare pe durata reducerii programului de lucru

Interdicţia de angajare de personal pentru activităţi identice/similare cu cele prestate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, respectiv subcontractarea de activităţi desfăşurate de aceştia, se aplică la nivelul acelor filialele/ sucursalele/ sedii secundare la nivelul cărora se aplică măsura reducerii timpului de lucru. 

Angajatorii, prin excepție de la Codul Muncii, pot face angajări pentru înlocuirea salariaților al căror program de muncă a fost redus, dacă contractele de muncă ale acestora au încetat  în condițiile art. 56, 61 și 81 din Codul Muncii: încetare de drept, concediere dispusă pentru motive ce țin de persoana salariatului ( concediere disciplinară, necorespundere profesională etc) și demisia angajatului.

Legea a intrat în vigoare joi, 8 aprilie 2021.