Cetățuia Hill – International Design Competition / Amenajare Cetățuia – Concurs Internațional de Soluții

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România vă invită la un nou concurs!

Avem bucuria de a anunța lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca – Concurs de soluții pentru amenajarea ansamblului urban „Cetățuia” din Cluj-Napoca​”.

Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenurilor din ansamblul urban „Cetățuia” aflate în proprietatea Municipalității din Cluj-Napoca, ca început al valorizării întregului ansamblu urban și al integrării lui în sistemul mai larg de loisir al orașului.

Prin preluarea de către Primăria Cluj-Napoca a terenului care face obiectul acestui concurs, se trasează primii pași pentru integrarea Cetățuii în rândul spațiilor publice de mare interes din oraș. Dorința promotorului concursului este ca întreaga zonă să devină un spațiu public de o foarte bună calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, un loc reprezentativ cu un puternic caracter identitar pentru întregul oraș și folosit din plin de locuitori și vizitatori, totodată păstrând caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturală a promontoriul stâncos și  împădurit. Versantul sudic este considerat landmark-ul orașului cunoscut și ca „orașul de la poalele Cetățuii”.

Promotorul concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, proprietarul și administratorul spațiilor publice care vor face obiectul investiției, care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA – și prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

PREMIILE ACORDATE

  • Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 1.476.149 RON, fără TVA       
  • Premiul II:  70.000 RON
  • Premiul III: 45.000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

1. arh. Miriam García García

2. arh. Köllő Miklós

3. arh. Eugen Pănescu

4. arh. Iulia Stanciu

5. arh. Ligia Subțirică

6. peisagist Diana Culescu

7. peisagist Hermann Georg Gunnlaugsson

Membri supleanți:  

8. arh. Anca Virginaș

9. antropolog Laura Panait

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: 

Pentru anunțuri și știri privind concursul ne puteți urmări pe: