EAST PARK / PARC EST – International Design Competition Launch / Lansare Concurs Internațional de Soluții

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Amenajarea Parcului Est Cluj Napoca”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Parcului Est din Cluj-Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare. 

Noua amenajare va trebui să asigure conservarea  în condiții optime a zonei umede cu floră și faună specifice, dezvoltate spontan și constituind un biotop unic în mediul urban din Transilvania. Totodată, promotorul dorește amenajarea unui parc care să îndeplinească funcțiunile obișnuite pentru acest fel de spații publice, și care să reactiveze social și funcțional zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va deveni un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei Estice a municipiului Cluj-Napoca.

Autoritatea contractantă a concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, acesta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. peisag. Catherine Mosbach
 • arh. peisag. Peter Veenstra
 • dr. geograf Catherine Franceschi-Zaharia
 • arh. Ligia Subțirică – reprezentant AC
 • arh. Șerban Țigănaș – reprezentant OART
 • arh. urb. Toader Popescu
 • arh. Radu Ponta

Membri supleanți:

 • Cristian Domșa – specialist biodiversitate
 • arh. Tamina Lolev

PREMIILE ACORDATE 

 • Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 6.288.360 RON, fără TVA         
 • Premiul II:  120.000 RON
 • Premiul III: 60.000 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului
07/11/2020
Vizită sit
29/01/2021
Data limită Predare proiecte (ora 16.00)
05/02/2021
Jurizare proiecte
08/02/2021
Anunț oficial câștigător(conferință de presă cu juriul)

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

și în limba Engleză:

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

sau OAR Concursuri: