TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 06.09.2017 PLANUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ // PROPUNERE RESPINSĂ

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

** Informații de actualitate: Conform rezultatelor Conferinței Naționale Extraordinare a OAR din 28 octombrie 2017, documentul privind Planul Național pentru Dezvoltare Profesională Continuă este în momentul actual în lucru, urmând să fie revizuit. 

Prezentul plan reprezintă strategia Ordinului Arhitecților din România privind dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi, prin actualizarea permanentă a cunoștințelor și abilităților în acord cu evoluția tehnologică si legislativă a domeniului, precum și a gestionării practicii în profesie.

Strategia de dezvoltare profesională continuă a membrilor OAR se bazează pe o activitate structurată și organizată, desfășurată de membrii organizației în cadrul unui program strategic, cu acoperire uniformă la nivel național, care asigură dezvoltarea competențelor profesionale existente și dobândirea de noi competențe.

Scopul final al activității de dezvoltare continuă îl reprezintă creșterea calității arhitecturii, prin practicarea responsabilă, competentă și calificată a profesiei.

La nivel european, în acord cu îndrumările Consiliului Arhitecților din Europa (ACE), dezvoltarea profesională continuă a arhitecților este considerată a fi de interes public și profesional, fiind relevantă pentru practica pe termen mediu și lung a arhitecturii.

Pe lângă alinierea la tendințele europene în domeniu,  Planul național pentru dezvoltarea profesională continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România a fost elaborat pentru a pune în aplicare următoarele prevederi:

  • art. 22 lit. (a), (b) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările aduse de Directiva 2013/55/UE din 20 noiembrie 2013,
  • art. 21 lit. (d) din Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – republicată,
  • prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România privind perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor OAR.

Perioada aferentă primului ciclu de dezvoltare profesională 2018 – 2020 reprezintă o fază de tranziție, în care participarea membrilor OAR la programe de dezvoltare profesională continuă va fi încurajată, dar nu obligatorie. 

Creditele obținute de membri ca urmare a participării la astfel de activități în această perioadă vor fi luate în considerare în următorul ciclu de dezvoltare profesională, 2021 – 2023.

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Inițiatori proiect:

Grupul de Lucru DPC al OAR

_________________________________________

Precizări

Forma finală a propunerii de Plan Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Membrilor Ordinului Arhitecților din România va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 17 septembrie 2017  12 octombrie 2017 (termen prelungit)