Transparență decizională – Clasificarea tipurilor de intervenții la clădiri existente și metoda de stabilire a gradului de complexitate specifică a acestor tipuri de lucrări

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În ultimele luni ale mandatului 2018-2022 a fost demarată elaborarea pentru SIC (Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură) a metodologiei de clasificare și de încadarare în nivel de complexitate specific a tipurilor de intervenții la clădiri existente (neclasate sau clasate).

Acest demers a fost necesar deoarece metodologia actuală (utilizată și în alcătuirea chestionarului de culegere de date), deși este adecvată pentru proiectele de clădiri noi, nu acoperă în întregime diversitatea tipurilor de intervenție și a complexității intervențiilor la clădirile existente, acolo unde incertitudinile sunt mult mai ample în primele faze de proiectare.

Documente supuse procesului de transparență decizională

În acest scop, a fost creat un grup de lucru în cadrul căruia au fost produse următoarele activități și livrabile, care sunt supuse transparenței decizionale:

  • Introducerea unor note explicative în misiunile arhitectului relevante pentru proiectele de intervenție la clădirile existente (clasate și neclasate);
  • Clasificarea tipurilor de intervenție (clasate și neclasate) – tipuri de intervenții, definițiile intervențiilor;
  • Metoda de stabilire a gradului de complexitate specifică a acestui tip de lucrări;
  • Analiza platformei PCPC – stabilirea modalității optime de completare pentru a limita modificările asupra structurii actuale a acesteia;
  • Actualizarea chestionarului de culegere date pentru PCPC (platforma comună de precalcul) cu introducerea clasificării și parametrilor aferenți intervențiilor la clădiri existente (clasate și neclasate);
  • Testare internă a chestionarului.

Vă invităm să analizați Clasificarea tipurilor de intervenții la clădiri existente (clasate și neclasate) și metoda de stabilire a gradului de complexitate specifică a acestor tipuri de lucrări, însoțite de propunerea de completare a Chestionarului de culegere date SIC PCPC și să ne trimiteți observațiile și sugestiile dvs. la adresa de e-mail: consultare.oar@gmail.com.

Documentul supus procedurii de transparență decizională poate fi consultat AICI și, de asemenea, mai jos. Avem rugămintea să introduceți direct observațiile și/sau completările în Google Docs pentru o integrare mai ușoară.

Chestionarul IMAS (cu completările rezultate din document final GdL) este disponibil LA ACEST LINK – vă rugăm să completați direct în chestionar. NOTĂ: Linkul este doar unul de testare, răspunsurile nu rămân înregistrate!

Procesele verbale ale Grupului de lucru pot fi regăsite AICI.

Data limită pentru trimiterea observațiilor și sugestiilor este: 20 mai 2022.