1
Conferința Națională OAR 2022
2
Conferințe teritoriale 2022
3
Condiții de eligibilitate
4
Candidaturi Conferința națională 2022
5
Materiale conferință națională
6
Rezultatele votului
7
Galerie fotografii
3
Condiții de eligibilitate

Condiții de eligibilitate

Pentru a simplifica procesul de consultare a materialelor referitoare la desfășurarea alegerilor, am pregătit un set de informații, prezentate pe scurt mai jos. 

Condiții de eligibilitate și incompatibilitate pentru candidatura în forurile de conducere și comisiile alese ale filialelor 

Există anumite condiții de eligibilitate și incompatibilitate pentru candidatura în forurile de conducere și comisiile alese ale filialelor, care sunt reglementate prin Art. 22 „Condiţii de eligibilitate” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecților din România.

Pentru mai multe informații, vă invităm să parcurgeți documentele de mai jos.

Aici regăsiți Calendarul conferințelor teritoriale OAR 2022.

Membru al CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești arhitect/ conductor arhitect, cu sau fără drept de semnătură, înscris în OAR;
 • ești arhitect stagiar înscris în OAR;
 • ești urbanist, cu sau fără drept de semnătură, înscris în OAR în condițiile legii;                                                                                                      ‘
 • în ultimii 8 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizația plătită la zi.
Nu poți ocupa această funcție concomitent cu funcția de:
 • președinte al Ordinului Arhitecților din România;                                       
 • membru în Comisia de cenzori a Ordinului Arhitecților din România;
 • membru în Comisia națională de disciplină;
 • membru în Comisia de cenzori a filialei teritoriale;
 • membru în Comisia teritorială de disciplină.

Membru al COMISIEI TERITORIALE DE DISCIPLINĂ

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești arhitect/ conductor arhitect, cu drept de semnătură, înscris în OAR;
 • ai o vechime în profesie de cel puțin 10 ani;                                                  
 • în ultimii 8 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizația plătită la zi.
Nu poți ocupa această funcție concomitent cu funcția de:
 • președinte al Ordinului Arhitecților din România;
 • președinte al filialei teritoriale;                                      
 • membru în Consiliul național;
 • membru în Consiliul de conducere teritorial;
 • membru în Comisia de cenzori a Ordinului Arhitecților din România;
 • membru în Comisia națională de disciplină;
 • membru în Comisia de cenzori a filialei teritoriale.

Membru al COMISIEI DE CENZORI A FILIALEI

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești arhitect/ conductor arhitect, cu drept de semnătură, înscris în OAR;    
 • în ultimii 8 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizația plătită la zi.
Nu poți ocupa această funcție concomitent cu funcția de:
 • președinte al Ordinului Arhitecților din România;
 • președinte al filialei teritoriale;                                       
 • membru în Consiliul național;
 • membru în Consiliul de conducere teritorial;
 • membru în Comisia de cenzori a Ordinului Arhitecților din România;
 • membru în Comisia națională de disciplină;
 • membru în Comisia teritorială de disciplină.

Condiții de eligibilitate și incompatibilitate pentru candidatura în forurile de conducere și comisiile alese ale OAR 

Tot în această perioadă urmează să ne alegem reprezentanții în forurile de conducere și comisiile alese ale Ordinului Arhitecților din România, respectiv: președintele, membrii Consiliului Național, membrii Comisiei de cenzori a OAR și membrii Comisiei Naționale de Disciplină. 

Mai jos regăsiți, pe scurt, detalii cu privire la aceste candidaturi: 

Membru al CONSILIULUI NAȚIONAL

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești arhitect/ conductor arhitect înscris în OAR, cu sau fără drept de semnătură;     
 • nu ai fost membru al Consiliului național în mandatele 2014 – 2018 și 2018 – 2022 (adică două mandate consecutiv);                                      
 • în ultimii 8 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizația plătită la zi.
Nu poți ocupa această funcție concomitent cu funcția de membru în:
 • Comisia teritorială de disciplină;
 • Comisia de cenzori a Ordinului Arhitecților din România;
 • Comisia națională de disciplină;
 • Comisia de cenzori a filialei teritoriale.

Membru al COMISIEI NAȚIONALE DE DISCIPLINĂ

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești arhitect/ conductor arhitect, cu drept de semnătură, înscris în OAR;
 • ai o vechime în profesie de cel puțin 10 ani;     
 • nu ai fost membru al Comisiei naționale de disciplină în mandatele 2014 – 2018 și 2018 – 2022 (adică două mandate consecutive);
 • în ultimii 8 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizația plătită la zi.
Nu poți ocupa această funcție concomitent cu funcția de:
 • președinte al Ordinului Arhitecților din România;
 • președinte al filialei teritoriale;                                         
 • membru în Consiliul național;
 • membru în Consiliul de conducere teritorial;
 • membru în Comisia de cenzori a Ordinului Arhitecților din România;
 • membru în Comisia de cenzori a filialei teritoriale;
 • membru în Comisia teritorială de disciplină.

Membru al COMISIEI DE CENZORI A OAR

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești arhitect/ conductor arhitect, cu drept de semnătură;
 • nu ai fost membru al Comisiei de cenzori în mandatele 2014 – 2018 și 2018 – 2022 (adică două mandate consecutive);
 • în ultimii 8 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizația plătită la zi.
Nu poți ocupa această funcție concomitent cu funcția de:
 • președinte al Ordinului Arhitecților din România;
 • președinte al filialei teritoriale,                                         
 • membru în Consiliul național;
 • membru în Consiliul de conducere teritorial;
 • membru în Comisia de cenzori a filialei teritoriale;
 • membru în Comisia națională de disciplină;
 • membru în Comisia teritorială de disciplină.

Ce trebuie să știți cu privire la depunerea dosarelor de candidatură? 

Pentru a afla mai multe detalii legate de conținutul dosarelor de candidatură, procesul de selecție și validare a candidaturilor, numărul delegaților la Conferința națională vă invităm să parcurgeți Hotărârea Colegiului Director din data de 14 februarie.

De asemenea, puteți consulta Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecților din România, publicat în prima secțiune a acestei pagini.

Candidaturi foruri de conducere si comisii alese ale OAR

Până pe 31 mai, la ora 17:00, se pot depune dosarele de candidatură pentru funcția de:

• președinte al Ordinului Arhitecților din România;
• membru al Consiliului Național*;
• membru al Comisiei Naționale de Disciplină;
• membru al Comisiei de cenzori OAR.

NOTĂ*: Atragem atenția că dosarele candidaților la Consiliul Național OAR se depun la filiale în termenele limită stabilite de către acestea în calendarul conferințelor teritoriale. Astfel, potrivit Regulamentului cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritorialeArt. 14 Atribuţiile conferinţei teritoriale alin (1), lit. b) Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:

(…) b) stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului.

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a OAR Art. 21, alin (3): Prin hotărâre a conferinţei teritoriale a fiecărei filiale se stabilesc candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional, în număr mai mare decât numărul locurilor alocate filialei, în vederea asigurării procesului electoral.

Iar potrivit Art. 22, alin (1) Pentru funcţia de membru al Consiliului naţional sunt eligibili membrii […] care au obţinut cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi al membrilor prezenţi la Conferinţa teritorială a filialei.

Dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură se depune personal sau prin poştă la sediul Ordinului Arhitecților din România sau prin e-mail la office@oar.archi.

Dosarul de candidatură conține:

 • cererea de înregistrare a candidaturii – vezi Anexa 1, mai jos;
 • un curriculum vitae succint (fără date personale precum număr de telefon sau adresă de domiciliu, e-mail);
 • scrisoarea de intenție, fără date personale – vezi Anexa 2, mai jos;
 • dovada eliberată de filiala din care face parte candidatul prin care se confirmă plata cotizației la zi și faptul că acesta nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii opt ani.

Alegerea membrilor CONSILIULUI NAȚIONAL

 • Consiliul național este format din membrii aleși în cadrul Conferinței naționale;
 • 2/3  dintre membrii aleşi vor fi arhitecţi cu drept de semnătură;
 • candidații la funcția de membru în CN sunt propuși din partea filialei, în urma desemnării acestora în cadrul conferinței teritoriale;
 • numărul candidaţilor propuşi din partea filialei trebuie să fie mai mare decât numărul locurilor alocate acesteia, pentru asigurarea procesului electoral;
 • numărul membrilor fiecărei filiale este reprezentat proportional în Consiliul Național.

Delegat sau supleant la Conferința Națională

Poți candida pentru această funcție dacă:
 • ești înscris în Ordinul Arhitectilor din România;
 • în ultimii 4 ani nu ai avut sancțiuni disciplinare;
 • ai cotizatia plătită la zi.
Cum și când:
 • vei fi desemnat prin vot deschis în cadrul conferinței teritoriale;
 • până cel târziu pe 30 mai – data limită pentru organizarea conferințelor teritoriale;
 • numele, datele tale de contact, dovada achitării cotizatiei si situatia ta disciplinară vor fi transmise către OAR în cel mult 7 zile de la desemnare;
 • Conferinta națională va avea loc în perioada 2-3 Iulie.

Despre desemnarea delegaţilor şi supleanţilor, candidaturi şi dosarul de candidatură

Conferinţele teritoriale ale filialelor au obligaţia de a desemna ca delegaţi şi supleanţi pentru Conferinţa naţională 2022 numărul exact care le revine, în funcţie de numărul membrilor filialei. Desemnarea delegaţilor şi supleanţilor trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor de la art. 10 alin. (2)-(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România.

Membrii filialei care nu au achitat cotizaţia la zi sau au sancţiuni disciplinare în ultimii 4 ani nu pot fi delegaţi sau supleanţi pentru Conferinţa naţională. Ei pot participa la lucrările conferinţei teritoriale, dar fără drept de vot, iar depunerea candidaturii pentru o funcţie la nivel teritorial este exclusă.

Supleanţii vor înlocui delegaţii titulari, care comunică, în scris, Ordinului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data Conferinţei naţionale, imposibilitatea participării la lucrările acesteia. Imposibilitatea participării delegaţilor la lucrările Conferinţei naţionale trebuie să fie determinată de motive obiective şi temeinic justificate.

Pentru a evita situaţia în care mai mulţi delegaţi sunt în imposibilitatea participării, iar numărul supleanţilor nu este suficient, se recomandă ca faţă de numărul supleanţilor ce revine fiecărei filiale aceasta să aibă în vedere asigurarea numărului de delegaţi.

Imediat după conferinţa teritorială fiecare filială va întocmi lista cu numele tuturor delegaţilor şi al supleanţilor, în ordine alfabetică, cu toate datele de contact ale acestora şi o va transmite în cel mult 7 zile la Ordinul Arhitecţilor din România (Ordin).

Lista se va întocmi sub formă de tabel, care va conţine şi rubricile „plata cotizaţiei” şi „sancţiuni disciplinare” urmând ca acestea să fie completate pentru fiecare delegat ori supleant. Întocmirea listelor în acest mod înseamnă simplificarea birocraţiei, asumarea de către filială că delegaţii, respectiv supleanţii, au drept de vot şi se evită eventuala formulare a unor contestaţii la tabele cu delegaţi.

Desemnarea candidaţilor propuşi pentru Consiliul naţional se face de către conferinţa teritorială prin vot deschis. Numărul celor propuşi trebuie să fie mai mare decât numărul locurilor filialei şi, în acest sens, conferinţa teritorială va adopta o hotărâre – art. 30 alin. (3) din Legea 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 21 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România.

Hotărârea adoptată de conferinţa teritorială privind candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional va fi transmisă la Ordin înaintea oricăror altor documente legate de organizarea Conferinţei naţionale (în cel mult 3 zile de la adoptare).

Din numărul total al membrilor Consiliului naţional două treimi sunt arhitecţi cu drept de semnătură. Din coroborarea prevederilor de la art. 30 alin. (1) cu cele de la art. 24 alin. (3) din Legea 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele de la art. 50 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, o treime din membrii Consiliului naţional pot fi alţi membri ai Ordinului.

În cazul în care un candidat pentru Consiliul naţional a fost ales în această funcţie, dar este ales şi membru al uneia dintre comisiile de disciplină sau cenzori teritoriale, acesta îşi va da demisia din funcţia deţinută în comisia teritorială.

Este recomandabil să se evite astfel de situaţii pentru ca activitatea comisiilor teritoriale alese să nu fie afectată. În acelaşi mod vor fi înlăturate și situaţiile de incompatibilitate în care s-ar putea afla aleşii în funcţia de preşedinte, Comisia Naţională de Disciplină şi Comisia de cenzori.

Filialele teritoriale vor sprijini candidaţii pentru funcţia de preşedinte al Ordinului, pentru Consiliul naţional, pentru Comisia Naţională de Disciplină şi pentru Comisia de cenzori în vederea constituirii dosarului şi îi vor informa în timp util despre data limită de depunere a candidaturilor la Ordin. În acest sens se va întocmi o singură dovadă pentru fiecare candidat privind plata cotizaţiei la zi şi faptul că nu au avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani (vezi modelul de înregistrare a candidaturii).

Spre deosebire de delegaţi sau supleanţi, candidaţii pentru preşedintele Ordinului, Consiliul naţional şi comisiile de disciplină şi cenzori trebuie să nu fi avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, de aceea pentru cei care candidează pentru aceste funcţii filiala trebuie să elibereze dovada fiecăruia dintre candidaţi.

În cazul în care unii candidaţi pentru funcţii la Ordin nu sunt delegaţi, aceștia pot participa la lucrările Conferinţei naţionale, dar fără drept de vot şi cu suportarea cheltuielilor personale.

Urmează
4 Candidaturi Conferința națională 2022