2022 Parc Lacul Morii, București

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

COMUNICAT REZULTATE CONCURS

În perioada 28 – 30 octombrie 2022 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la concursul internațional de soluții pentru amenajarea peisagistică a Parcului „Lacul Morii” din Sector 6, București, competiție lansată oficial pe data de 10 august 2022, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), în parteneriat cu Filiala Teritorială București a OAR și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București.

Obiectivul principal al concursului a fost selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării viitorului Parc Lacul Morii din București, pentru atribuirea contractului de proiectare. Lacul Morii este o amenajare hidrologică relativ recentă fiind un lac de acumulare rezultat prin inundarea unei zone mlăștinoase, la intrarea Dâmboviței în oraș, parțial ocupată în trecut cu un țesut tradițional, sărăcăcios, specific marginilor Bucureștiului. Zona a fost minimal amenajată din punct de vedere peisagistic și, cu excepția unor investiții de natură tehnico-edilitară, în anii de după 1989 nu a beneficiat de intervenții majore pentru valorificarea potențialului său natural – recreativ. În plus, datorită lipsei de investiții, amenajările existente, insula fiind punctul central de atractivitate, s-au degradat.

Luni, 31 octombrie 2022, a avut loc Conferința de Presă pentru anunțarea rezultatelor jurizării competiției, eveniment  găzduit de Primăria Sectorului 6 al Municipiului București. Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe paginile de Facebook ale Organizatorului – Ordinul Arhitecților din România și Autorității Contractante – Primăria Sectorului 6 al Municipiului București.

Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe paginile de Facebook: Primăria Sectorului 6 al Municipiului București și OAR Concursuri.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare 2.677.700 LEI fără TVA

Premiul II: 148 254 LEI fără TVA

Premiul III: 74 127 LEI fără TVA

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I

Proiect nr. 100 – ML2024 – METAPOLIS ARCHITECTS (BELGIA) prin filiala sa METAPOLIS ARCHITECTS (ROMÂNIA)

Autori principali: METAPOLIS ARCHITECTS: Mircea Munteanu, Cristian Panaite
Colaboratori arhitectură: METAPOLIS ARCHITECTS: Diana Sava, Mihai Șom, Laura Dinu, Bogdan Stoicescu
Colaboratori specialități: STUDIO DE PEISAJ ANA HORHAT: Ana Horhat, Ivona Svinți, Claudia Uglea

 Proiectul demonstrează și o mare sensibilitate față de caracterul peisajului în întregimea sa – cu diferitele sale grade de antropizare – prin tratarea unei zone mai ample decât cea propusă prin tema, unde intervențiile  de reabilitare și consolidare ecologică și peisajeră reverberează gradual în întreg sectorul 6: parcul și cartierul Crângași, parcul Marin Preda, întreaga zonă de polder din N-E, malul sudic al lacului, cursul canalizat al Dâmboviței – un prim si important pas in dezvoltarea unui sistem integrat verde-albastru la nivelul polului nordic al Bucureștiului.

(…) Amenajarea propusă se sprijină pe un dispozitiv compozițional liniar care, pe de-o parte, favorizează parcurgerea direcției lungi a parcului, prin dezvoltarea longitudinală a aleilor și a plantărilor și, pe de altă parte, conferă profunzime lățimii parcului, prin suprapunerea transversală a mai multor fâșii succesive de filtre. Considerând împreună efectul pe cele două direcții, acest instrument permite variații dinamice ale percepției ambianței în timpul promenadei și potențează diferențele în momentele de contemplare.” – aprecierea Juriului

PREMIUL II

Proiect nr. 103 – BN2732 – NBC ARHITECT SRL

Autori principali: arh. Bogdan-Constantin Neagu
Colaboratori arhitectură: Alexandru Radut, Daniela Stanciucu, Victor Spinu, Florian Marinescu, George Barbu, Cristian Mititelu
Colaboratori specialități: ing. peisag. Cristina Vainer

 Amenajarea propune realizarea unui puternic coridor verde care să lege zonele amplasate la nordul cursului superior al Dâmboviței, de parcul Marin Preda, în interiorul cartierului, și îndeosebi de parcul Crângași, articulat ca o extindere a parcului către nodul comercial și de transport. Această legătură ecologică viguroasă, ia forma unei păduri urbane liniare care filtrează apropierea digului și ascunde surprizele diferitelor activități pe care parcul le propune. În timp ce parcul ia forma unor zone liniare care se desfășoară în paralel — pădure, taluz, promenadă — sistemul de alei diagonale pe care proiectul îl dezvoltă poartă vizitatorul parcului printr-o mare varietate de medii, de la trotuarul urban al plantației de aliniament, la interiorul unui mediu împădurit profund, la lizieră, ridicându-se la nivelul coroanei arborilor (chiar peste) și culminând cu deschiderea vizuală peste apă.” – aprecierea Juriului

PREMIUL III

Proiect nr. 105 – TE0303 – TERA DESIGN STUDIO SRL

Autori principali: asocierea TERA DESIGN STUDIO SRL – TERA ARHITECTURA SRL: Tamara Roseti, Tamara–Maria Popovici, Andrada Eftime, Traianus Popovici, Gabriela Vlăsceanu, Cristina Irimia, Elena – Delia Rusu, Daniela Măuță

Coautori: Amalia Anastasia Gîscă – Chițac

 Proiectul propune o viziune de amenajare de o mare coerență formală, în care continuitatea logică a traseului traversează zone cu atmosfere diferite care se succed în mod fluid. Caracterul organic al cadrelor spațiale este în armonie atât cu trama peisajeră aleasă cât și cu dispunerea spațială a grupurilor formate din vegetație arboricolă. Se remarcă și atitudinea sensibilă față de vegetația matură existentă care este integrată cu subtilitate în structura propusă.” – aprecierea Juriului

MENȚIUNE ONORIFICĂ

Proiect nr. 106 – LM2022 – OFFICE OF ADRIAN PHIFFER

Autori principali: Adrian Phiffer
Coautori: Angela Cho, David Verbeek, Tudor Vlăsceanu
Colaboratori arhitectură: Ben Chang, Nur Nuri
Colaboratori specialități: Tommaso Bitossi, Jonathon Brearley (Transsolar Klimaengineering)

”Proiectul este extrem de interesant prin modul de abordare a arealului ca teritoriu cu adâncime și masă, nu doar suprafață, soluția și tehnologiile propuse acordând o pondere semnificativă corpului de apă din punct de vedere al ingineriei climatice.

Soluția se demarchează prin integrarea coerentă a unor tehnologii de manipulare micro-climatică și construcție ecologică, punând în perspectivă temporală diversificarea sistemului climatic, a faunei și florei prin intervenție. Soluția are ambiția de a genera diversitate ecologică și beneficii microclimatice directe.” – aprecierea Juriului

Expoziția tuturor proiectelor participante la concurs va putea fi vizitată la sediul Ordinului Arhitecților din România, Casa Mincu, Aripa Peretz, Strada Arthur Verona, nr. 19, București, CP 010312.

Autoritatea Contractantă a concursului este Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, proprietarul și administratorul spațiilor care vor face obiectul investiției și care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Concursul a fost organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Filiala Teritorială București a OAR, în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Concursul de soluții a fost public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții a fost organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. peis. Dimitra Teochari (Grecia/Germania)
 • arh. peis. João Nunes (Portugalia/Elveția)
 • arh. urb. Benjamin Kohl (Germania/România)
 • arh. Mihai Munteanu – Reprezentant al Autorității Contractante
 • arh. Rudolf Gräf (România)
 • arh. Sorin Istudor (România)
 • arh. Radu Ponta (România)

Membri supleanți:

 • biolog Ioana Mihaela Georgescu (România)
 • arh. Răzvan Vasiu (România)  

De asemenea, la jurizare au participat, fără drept de vot, echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România:

 • arh. urb. Mihaela Hărmănescu, arh. urb. Sorin Vasile Manea – Consilieri profesionali
 • arh. Mirona Crăciun – Consilier concursuri OAR, Coordonator concurs
 • arh. Raisa Parpală – Referent concursuri OAR, Secretar jurizare
 • arh. Ilinca Pop – Referent concursuri OAR
 • urb. Louisiana Stoica – Referent concursuri OAR

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

sau OAR Concursuri:

Contact de Presă:
e-mail: concursuri@oar.archi