2022 Parc Lacul Morii, București

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Organizatori
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Ordinul Arhitecților din România (OAR), în parteneriat cu Filiala Teritorială București a OAR, alături de Autoritatea Contractantă – Primăria Sectorului 6 al Municipiului București anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții „Parc Lacul Morii”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării viitorului Parc Lacul Morii din București, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Lacul Morii este o amenajare hidrologică relativ recentă fiind un lac de acumulare rezultat prin inundarea unei zone mlăștinoase, la intrarea Dâmboviței în oraș, parțial ocupată în trecut cu un țesut tradițional, sărăcăcios, specific marginilor Bucureștiului. Zona a fost minimal amenajată din punct de vedere peisagistic și, cu excepția unor investiții de natură tehnico-edilitară, în anii de după 1989 nu a beneficiat de intervenții majore pentru valorificarea potențialului său natural – recreativ. În plus, datorită lipsei de investiții, amenajările existente, insula fiind punctul central de atractivitate, s-au degradat.

Obiectivul principal al concursului este amenajarea peisagistică a malurilor de lac și favorizarea activităților recreativ-sociale, culturale și sportive, care să medieze relația dintre lac, spațiile publice existente și zonele construite învecinate, precum și rezolvarea accesibilității și a legăturilor dintre acestea. Pentru întreaga zonă este nevoie de o amenajare coerentă, integrată, a zonei, în acord cu potențialul său și redarea ei către comunitate. Astfel, concursul urmărește (1) selectarea unui proiect pentru aria de intervenție care face obiectul contractului de servicii de proiectare (2) o propunere conceptuală pentru aria de studiu în care propunerea este integrată, într-o abordare sistemică, pentru a asigura coerența intervenției în relație cu cartierul și orașul.

Autoritatea Contractantă a concursului este Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR (rev. 2022), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Premii
Premiul I
valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare
2 677 700 LEI, fără TVA
Premiul II
148 254 LEI, fără TVA
Premiul III
74 127 LEI, fără TVA
Calendar
10/08/2022
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
02/09/2022
Data limită înscrieri vizită sit
03/09/2022
Vizită sit
05/09/2022
Data limită primire întrebări Runda 1
ora 23:59
12/09/2022
Data limită răspuns întrebări Runda 1
03/10/2022
Data limită primire întrebări Runda 2
ora 23:59
10/10/2022
Data limită răspuns întrebări Runda 2
21/10/2022
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
24/10/2022
Analiză formală proiecte
Verificare comisie tehnică
24.10.2022 - 27.10.2022
28/10/2022
Jurizare proiecte
28.10.2022 - 30.10.2022
31/10/2022
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
03/11/2022
Publicarea Galeriei de proiecte pe Site-ul oficial al concursului
01.11.2022 - 03.11.2022
09/11/2022
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP