2014 Amenajarea și consolidarea sediului Filialei Teritoriale București a OAR

Încheiat
1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Întrucât sediul Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România din str. Academiei 18–20 nu mai poate asigura o funcționare optimă pentru arhitecții Filialei (circa 3.500 de membri în decembrie 2013) și nici pentru relația sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis în reuniunea din 16 aprilie 2013 achiziționarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, Sectorul 1, București, care prin lucrări de consolidare și reamenajare să asigure atât spații adecvate serviciilor Filialei, cât și reprezentativitate organizației în raport cu instituțiile statului și cu publicul capitalei.

Având în vedere că OAR – Filiala București este o organizație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova și proteja la nivelul Municipiului București interesele profesiei de arhitect, noul sediu trebuie să asigure spații pentru activitățile curente, de natură administrativă ale organizației, dar și pentru desfășurarea de activități profesionale și culturale cum ar fi: expoziții-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri și prezentări pe teme culturale sau profesionale ș.a. (vezi art. 3 din Regulamentul Filialei Teritoriale București a OAR).

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluție cât mai adecvată de amenajare a imobilului din str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei OAR o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncționalizare a imobilului se solicită ca o cerință esențială și soluția tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluția de consolidare propusă de concurenți oferind libertatea de exprimare a unei concepții contemporane de amenajare a spațiilor filialei.

Concursul de soluții este inițiat și organizat de către Filiala Teritorială București a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, ca o competiție deschisă, accesibilă arhitecților membri ai OAR, într-o singură fază și în limba română.

Juriu
Membri titulari
Vezi CV
arh. Johannes Bertleff
Vicepreședinte OAR
Vezi CV
prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu
Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”
Vezi CV
Ing. Dorin Lazăr
Vezi CV
conf. dr. arh. Dan Marin
FTB-OAR
Vezi CV
prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc
Președinte FTB-OAR
Vezi CV
arh. Șerban Sturdza
Vicepreședinte OAR
Vezi CV
arh. Liviu Zăgan
Membri supleanți
Vezi CV
conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat
Decanul Facultății de Arhitectură de Interior, UAUIM
Vezi CV
Ing. Ioan Sora
Premii
Premiul II
2.500€
Premiul III
1.500€
Mențiunea I
500€
Mențiunea II
500€
Calendar
07/01/2014
Lansarea concursului
17/01/2014
Vizită organizată la sit
între orele 10:00 și 14:00
24/01/2014
Vizită neorganizată la sit
între orele 10:00 și 14:00
25/01/2014
Vizită neorganizată la sit
între orele 10:00 și 14:00
18/02/2014
Data limită primire întrebări
14/03/2014
Data limită înscriere în concurs
20/03/2014
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
25/03/2014
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
28/03/2014
Jurizarea proiectelor
28.03.2014 - 30.03.2014
31/03/2014
Anunț oficial câștigător
01/04/2014
Deschidere expoziție publică
03/04/2014
Data limită depunere contestații
07/04/2014
Data limită soluționare contestații
08/04/2014
Festivitate de premiere
20/04/2014
Închidere expoziție publică