72 – HP7218 – WOLFHOUSE PRODUCTIONS

8 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Autori principali: Tamina Lolev, Iulian Canov, Marius Ionut Vasile, Adrien Guitard, Vlad Stoica

Colaboratori arhitectură: Alexandru Tudose, Iris Popescu, Codruț Sebastian Neguț

Colaboratori specialități: Ing. Alexandru Radu – structuri , ing. Laviniu Nacu – instalații electrice, ing. Marius Bordei – instalații HVAC, ing. George Ene – instalații sanitare

Curator: –

Designer grafic: –

Timișoara are o bună tradiție de oraș deschis către experiment.

Este un loc al pionieratului tehnologic, manifestat încă din secolul XIX, prin premiere precum iluminatul stradal, electric sau introducerea tramvaiului.

La început, tramvaiul timișorean conecta ansamblul urban format din cele trei nuclee autonome care aveau să se unească și să compună orașul modern. Apoi, pe parcursul secolului XIX și în prima jumătate a secolului XX, rețeaua de tramvai s-a dezvoltat în strânsă legătură cu nevoile complexe ale orașului, conectând atât zone rezidențiale cu  fabrici cât și contribuind la o distribuție coerentă a dotărilor publice în țesutul urban: cultură, educație, spații publice și loisir. Pentru Timișoara, rețeaua de tramvai era mai mult decât transport public. Tramvaiul lega orașul.

Apoi, în perioada socialistă, când orașul s-a dezvoltat într-un ritm accelerat, infrastructura de tramvai s-a mai extins doar pentru a adresa cea mai stringentă nevoie de transport public: conectarea marilor ansambluri rezidențiale de platformele industriale. În ultimele decenii, tramvaiul ca echipament public, și-a pierdut caracterul de motor pentru coagulare comunitară și coerență urbană. Acum, rețeaua de tramvai este un alt mijloc de transport în comun. Unul scump.

Așa se face că astăzi, în Timișoara, la fel ca în alte orașe europene, este pus în dezbatere viitorul acestei infrastructuri: dezafectare sau reinventare.

PROPUNEM REINVENTARE

Suntem convinși că, procesul de transformare a unei infrastructuri de transport într-una culturală trebuie să fie un efort de tip multiplex; unul la care participă toate categoriile de actori urbani (nu doar instituțiile publice). Succesul pe terment lung al MultipleXity va depinde și de gradul în care acest nou echipament public va fi îmbrățișat de către timișoreni. Astfel, pentru a echilibra efortul “top-down” de construire a MultipleXity, este esențială implicarea – cel puțin a – comunității creative din oraș.

Vedem aici oportunitatea pentru ceva mai mult decât o conversie a fostelor ateliere STPT. MultipleXity pate deveni un pol de regenerare urbană prin cultură, un organism care își auto-creează legături cu întreg orașul. Vedem noul MultipleXity, lucrând în tandem cu rețeaua de tramvai, ca un echipament public hibrid, care dezvoltă sinergii urbane neexplorate până acum. Multiplele forme pe care le poate lua un Tramvai Cultural oferă MultipleXity sustenabilitate, reactivând simultan și vocația tramvaiului timișorean ca motor de coagulare urbană.  Astfel MultipleXity poate avea o prezență extinsă în Timișoara, chiar din 2021, funcționând atât ca instrument de diseminare a culturii în cartiere, cât și ca un catalizator pentru activare comunitară.

TRAMVAIUL CULTURAL MULTIPLEXITY

Acesta este un proiect multianual, care poate fi realizat în incintă, rezultat al colaborării dintre MultipleXity, RATT și  comunitatea creativă din Timișoara. Atelierele centrului vor asigura toate resursele necesare. Alături de meșteri – tehnicienii STPT – care cunosc vechile tehnologii și utilaje, creatorii timișoreni – designeri, artiști digitali, “makeri” etc – pot co-crea și co-produce vagoanele culturale în clădirea MultipleXity. Tramvaiul Cultural este un proiect care poate fi dezvoltat și implementat chiar din 2021, cu resurse minime dar generând un impact major:

 • Funcționează ca un instrument de marketing cultural. În timpul Capitalei Culturale 2021, infrastructura de tramvai poate fi folosită pentru a disemina identitatea, artiștii și activitățile MultipleXity în oraș;
 • Este un instrument de activare comunitară prin cultură. Poate redefini spații urbane destructurate din cartierele orașului;
 • Pe termen mediu-lung, aduce venituri suplimentare pentru Multiplexity, prin închiriere către diverse entități comunitare, culturale sau chiar către inițiative private;
 • Aplicând și în plan cultural deviza “azi în Timișoara, mâine în toată țara”, poate servi ca exemplu de bună practică pentru reinventarea unei infrastructuri de transport într-una culturală și comunitară.

SPAȚIUL URBAN

De la organizare, la armonizare

Situl MultipleXity este amplasat într-un context urban eterogen, foarte dinamic, influențat de forțe diverse: ample investiții imobiliare (ISHO), o puternică prezență a substratului social, creștin-ortodox (biserica), un puternic caracter comercial (piața Badea Cârțan), zona de agrement (Bega), componenta de rezidențial istoric și Take Ionescu – axa de intrare și distribuție în oraș. În prezent, cartierul în care este propusă noua funcțiune publică se prezintă ca o orchestră urbană complexă, dar disonantă și pe alocuri stidentă. În acest context, MultipleXity nu poate decât să funcționeze ca un conector, un element de armonizare.

Terenul pe care urmează să fie amplasat MultipleXity este alcătuit din 2 corpuri, subzone distincte și profund segregate:

 • Subzona 1: Muzeul Corneliu Mokloși, cu o identitate clară (în prezent și în viitor), dar cu o slabă notorietate în oraș;
 • Subzona 2: Atelierele STPT, zonă parțial dezafectată, fără o identitate precisă în prezent.

Pentru ca întregul ansamblu să funcționeze armonios pe termen lung, este necesară organizarea și armonizarea fiecărei zone, și stabilirea unui raport între diversele tipologii de spații publice. Propunem o simplă trecere de pietoni cu semafor acționat manual, fără pasaj subteran sau suprateran, fără devieri de circulație. Soluția propusă nu creează o conexiune pietonală neîntreruptă. Alegerea este asumată. Mizăm astfel pe efectul benefic pe care îl poate avea un anumit nivel de separare, în cristalizarea de identități distincte și complementare pentru cele două subzone. În discursul arhitectural și expozițional pentru punerea în valoare a patrimoniului industrial propunem două narațiuni complementare.

 • Pe de o parte, CONSERVARE: păstrarea și valorificarea patrimoniului industrial fix și mobil, un discurs despre tehnologia, istoria și începuturile transportului public în Timișoara; un loc pentru învățare despre trecut.
 • Pe de altă parte, CONVERSIE: transformarea patrimoniului industrial, prin “adaptive re-use”, astfel încât să servească ca infrastructură pentru valorificarea potențialului creativ al orașului, un complex pentru expunere, investigare, dar mai ales, pentru EXPERIMENT;
 • La mijloc, ca o articulație între cele două discursuri (trecutul vs. viitorul patrimoniului industrial), se află casa memorială un spațiu dedicat personalității lui Corneliu Mikloși, o personalitate pasionată atât de păstrarea memoriei trecutului utilitar, industrial din Timișoara, cât și un inovator, un explorator în tehnologie.

Vorbim de fapt, despre trei echipamente publice distincte, trei valențe ale identității productive a orașului.

În conceperea soluției de arhitectură, patrimoniul industrial a fost tratat cu prioritate, reprezentând nu doar grundul, stratul de bază pe care am construit noua identitate a MX, dar și generator de funcțiuni și programe laterale temei principale (spre exemplu, Atelier STPT 2.0).

PLANUL CARE A STAT LA BAZA INTERVENȚIEI DE ARHITECTURĂ S-AR PUTEA REZUMA ASTFEL:

 • Punerea în valoare a clădirilor industriale, atât a detaliilor constructive, cât și a spațiilor interioare generoase. Astfel, intervențiile asupra clădirilor aflate în stare de minimă funcționare, sunt minore (conservare, extindere, amenajări interioare, echipare cu instalații etc).
 • Evaluarea fondului construit, pragmatică, dar cu respect pentru calitățile de patrimoniu industrial, relevă necesitatea unor intervenții de intensități diferite asupra clădirilor existente. Astfel, cele în stare foarte rea, vor fi demolate pentru a face loc amenajărilor necesare noului program.
 • Intervențiile noi se vor face într-un mod cât mai puțin intruziv, pe structuri de rezistență independente de cele ale clădirilor de patrimoniu.
 • Crearea unui sistem multiplex astfel încât să fie asigurată fluiditate între diverse medii: public – semipublic – privat, instituțional – domestic, formal – colocvial – ludic, etc.
 • Crearea unui cadru simplu, dar cu abilitatea de a memora – ca un soi de palimpsest – în care comunitățile succesive de creatori, artiști rezidenți să poată adăuga propriul strat de experiment și descoperire. Experimentul este conținutul, iar cadrul construit mediul care: găzduiește, potențează, difuzează și memorează.
 • Design urban local. În completarea misiunii de design, propunem dezvoltarea și instalarea unor corpuri de mobilier culisante, care lucrează cu infrastructura de pe sit. Astfel, organizarea spațiilor (interiorare sau exterioare), devine un exercițiu democratic, deschis la o mulțime de scenarii. Spațiile interioare, cât și cele exterioare pot acomoda evenimente publice ample (festivaluri, concerte, expoziții bienale), evenimente de dimensiuni medii sau mici (seri de film, workshopuri, piese de teatru, dans, dezbateri comunitare, experimente, etc).
 • Credem însă că spațiul public al MultipleXity este cel mai ofertant atunci când este folosit ad-hoc, în mod ludic, de către timișoreni, atât copii cât și adulți, care au posibilitatea de a își crea propriul design urban, interacționând cu piesele mobile existente în spațiu.
   
 • Iluminatul spațiului public însumează preocupările pentru punerea în valoare a patrimoniul industrial și pentru buna funcționare a MultipleXity. Însă, acesta este completat de trei corpuri de iluminat unicat, fiecare având rolul de reper, care marchează spațiul MultipleXity: coșul de fum – reper luminor la nivel de cartier/oraș, Sfera MXM – reper luminos interactiv, care marchează intrarea în MultipleXity, turnul pentru dispeceri – iluminat astfel încât să semnalizeze intrarea în Muzeul Corneliu Mikloși. Toate aceste corpuri de iluminat sunt programabile și pot constitui suport de lucru pentru artiști New-Media în special pe parcursul evenimentelor din Timișoara 2021.

PRINCIPIILE CONCEPTULUI DE IMPLEMENTARE

 1. Realizarea lucrărilor esențiale cu scopul utilizării permanente a spațiului public și al utilizării temporare publice a clădirilor C2 și C5, în timpul 2021.
 2. Programul propus ține cont ca fiecare etapă să permită funcționarea parțială a MultipleXity.
 3. Ordinea cronologică a șantierelor trebuie să permită utilizarea spațiului public în 2021, dar și a componentelor de producție digitală și makerspace, acestea fiind resurse esențiale pentru reducerea costurilor de implementare.