2020 Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity, Timișoara

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 şi integrând și Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber, cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare intensivă. 


Reabilitarea prin această investiție a patrimoniul industrial al oraşului şi introducerea lui în circuitul cultural și social reprezintă o premieră pentru investițiile publice dinTimișoara și poate genera un precedent benefic pentru alte zone industriale dezafectate ale orașului, crescând și atractivitatea Canalului Bega, coloana verde-albastră a Municipiului. Prezența importantei colecții de tramvaie a Muzeului Corneliu Miklosi, sporeşte relevanța zonei de concurs prin conexiunea cu un loc de importanță majoră în tradiția şi istoria tehnologică a oraşului.


Se urmărește prin prezenta temă obținerea unei soluţii complexe de „refuncţionalizare prin adaptare” (adaptive re-use), capabilă să răspundă inclusiv unei serii de probleme conexe obiectivului central:

  • Consolidarea prudentă a construcțiilor şi structurilor existente;
  • Revitalizarea ansamblului prin propunerea unor scenarii funcționale care să răspundă unor etape de realizare şi utilizare flexibile;
  • Dotarea construcțiilor existente cu instalații şi echipamente, astfel încât să asigure confortul utilizatorilor şi eficiența energetică în exploatare;
  • Păstrarea şi evidenţierea calităţii şi autenticităţii istorice a construcţiilor şi utilajelor tehnologice relevante de pe sit;
  • Integrarea spațiului deschis al ansamblului în structura de spaţii publice a oraşului prin valorificarea patrimoniului tehnologic, amenajarea sensibilă faţă de existent, dezvoltarea unui scenariu de utilizare adecvat și crearea unei legături între cele 2 parcele;
  • Integrarea armonioasă a tuturor proiectelor realizate sau în curs de desfășurare de pe amplasament în soluția funcțională de ansamblu.

Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (P.M.T.), care este atât proprietarul terenului și al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenții, cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile de proiectare pentru intervenția pe care o dorește.


Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (O.A.R.), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Premii
Premiul I
contractul de proiectare cu valoarea maximă la nivelul sumei de 2.502.706,95 RON, fără TVA
Premiul II
50.000 RON
Calendar
25/01/2020
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
13/02/2020
Data limită înscrieri vizită sit
14/02/2020
Vizită sit
ora 14:00
17/02/2020
Data limită primire întrebări Runda 1
24/02/2020
Data limită răspuns întrebări Runda 1
30/03/2020
Data limită primire întrebări Runda 2
03/04/2020
Data limită răspuns întrebări Runda 2
15/04/2020
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
15/05/2020
Dată limită de primire a proiectelor trimise prin curierat
ora 13:00
19/05/2020
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
18.05.2020 - 19.05.2020
24/05/2020
Jurizare proiecte
21.05.2020 - 24.05.2020
25/05/2020
Publicarea rezultatelor pe site-ul oficial al concursului
25/05/2020
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu juriul
04/06/2020
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP