54 – NO1817 – NORMA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM S.R.L.

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Autori principali: arh. Fleșeriu Alexandru, arh. Péter Eszter

Coautori: arh. Costea Andrei, arh. Vladovici Alexandru, stud. arh. Seușan Daria

Colaboratori specialități: peisagism: ing. Dudaș Maria, concept energetic și structural: Barabás Béla, arh. Szilveszter Szabolcs

Planșa 1

Clădirile publice, prin prezență și spațialitate, sunt atât casa unei instituții cât și un loc pentru comunitate. Propunerea transformă clădirea instituțională într-un loc apropiat publicului larg pentru o mai bună interacțiune între societate si reprezentanții săi.

Acest lucru este realizat prin adosarea de spații publice, închise și deschise care să medieze relația deficitară cu situl și care să invite comunitatea să ia parte la viața instituției. Amplasamentul este o porțiune a unui culoar verde ce unește Piața Cipariu cu Lacurile din cartierul Gheorgheni. Astfel, prin amenajarea într-o manieră cât mai liberă si apropiată de mediul natural, se va asigura infrastructura pentru fauna existentă și viitoare. În grădină, ca microcosmos, ne putem adresa cel mai bine problemelor lumii actuale.

Topografia inegală și amplasamentul strategic, între două țesuturi urbane diferite, creează oportunități spațiale valorificate prin crearea unei piețe publice. Aceasta generează legături între cartierul socialist, orașul de sus al caselor și noua dezvoltare din zona Între Lacuri. Piața se continuă la interior cu un foaier care devine spațiul reprezentativ al ansamblului. Acesta este deschis pe două laturi spre spațiul public și accesează atât existentul cât și sala multifuncțională. O scară reprezentativă leagă parterul de gradenele sălii multifuncționale și mai departe de grădina publică.

Planșa 2

Sala multifuncțională valorifică situl prin amplasarea gradenelor pe panta taluzului sudic. Deasupra se creează un spațiu înierbat care funcționalizează versantul cu o poiană orizontală pentru utilizatorul urban. Sala se deschide atât spre atrium cât și spre piață ea devenind ocazional un buzunar public pentru diferite evenimente. Prin obturare ea poate fi folosită ca sală de proiecții. Deasupra mesei de dezbateri planșeul casetat deschide o matrice de goluri pentru iluminarea naturală a funcțiunii principale.

Noile birouri sunt găzduite într-o bară articulată existentului care crează un front spre vest pentru accesarea ansamblului dinspre treptele publice. Orientarea Est/Vest maximizează lumina naturală în birourile nou propuse și existente, și leagă corpul de poiana de deasupra sălii multifuncționale.

Conturul propunerii este definit de un portic cu diferite folosințe: acoperirea intrării, loc de ședere, terasă pentru alimentația publică și acces pentru atrium. Astfel se crează un parter poros care apropie clădirea de oameni. Noul este finisat cu panouri de oțel oxidat, acesta fiind un material care interacționează diferit în funcție vecinătăți, generând diferite texturi în funcție de prezența pe sit.

Planșa 3

Propunerea nouă va avea un sistem structural prefabricat din Cross Laminated Timber și cadre de lemn încleiat ignifugat, aducând predictibilitate de cost, timp scurt de punere în opera și o atmosferă plăcută la interior.

Fatadele reabilitate sau nou propuse au un grad înalt de modularitate, ceea ce reduce timpul mort al cladirii și ofertă posibilitatea de etapizare. Majoritatea componentelor vor fi din lemn sau compozit de lemn, fapt ce reduce impactul implementării proiectului asupra naturii, reducând cantitatea de deșeuri și amprenta de CO2.

Balanța energetică a conceptului prezentat are un consum de încălzire de 17 kWh/m2a și un consum total de energie primară de 55 kWh/m2a care se încadrează în categoria EnerPHit – clădire reabilitată conform principiilor pasive. Punțile termice sunt reduse montând o fațadă ușoară prefabricată continuă pe structura existentă a biroului.

Planșa 4

Pentru a păstra o calitate ridicată de aer și comfort se foloseste un sistem de ventilație cu recuperare de căldură cu minim 85% eficiență. În atrium este folosită o solutie de tip Building Integrated Photovoltaics pentru umbrirea suprafetelor vitrare și pentru generarea în același timp de energie electrică de până la 7500 kW.

Prin modul de folosire al materialelor clădirea are amprentă COnegativă, generează beneficii biologice pentru mediul înconjurător și oferă o experiență plăcută în utilizare, lucruri care fac proiectul interesant ca investiție pe termen lung.