2019 Noul Consiliu Județean Cluj, Cluj-Napoca

Încheiat
1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Promotorul concursului este Consiliul Județean Cluj, proprietarul terenului și al actualului sediu, și beneficiarul rezultatelor concursului.

Premisele acestui concurs constau în oportunitatea extinderii actualului sediu al Consiliului Județean Cluj cu un nou corp de clădire, conectat cu cel vechi, și modernizarea actualului sediu.

Anvergura activității administrației publice județene depășește capacitățile actuale ale construcției. Modul de dispunere a spațiilor, dimensiunile încăperilor și suprafața utilă insuficientă nu permit desfășurarea în condiții optime a activității Consiliului Județean Cluj, impunându-se construirea unui nou corp de clădire conectat la cel existent, precum și reorganizarea funcțiunilor, în special la nivelul parterului, pentru o mai bună relație cu publicul, și a etajului 5, în care funcționează în prezent Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, deși nivelul a fost proiectat pentru a deservi locuințe de serviciu/protocol.

Prin concurs, se urmărește ca toate Direcțiile ce compun structura organizatorică a Consiliului Județean Cluj să poată lucra împreună, în condiții funcționale și spațiale mai bune și existând posibilitatea dezvoltării unor noi zone destinate relației cu publicul sau a altor funcțiuni conexe.

Juriu
Membri supleanți
Vezi CV
Irina Filofi
arhitect
Vezi CV
Horia Munteanu
arhitect
Premii
Premiul I
contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 970.000 RON, fără TVA
Premiul II
30.000 RON
Calendar
21/03/2019
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
05/04/2019
Data limită înscrieri vizită sit
06/04/2019
Vizită sit
ora 12:00
08/04/2019
Data limită primire întrebări Runda 1
15/04/2019
Data limită răspuns întrebări Runda 1
30/04/2019
Data limită primire întrebări Runda 2
03/05/2019
Data limită răspuns întrebări Runda 2
13/05/2019
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
16/05/2019
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
14.05.2019 - 16.05.2019
19/05/2019
Jurizare proiecte
17.05.2019 - 19.05.2019
20/05/2019
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu juriul
20/05/2019
Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al concursului
01/06/2019
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP