69 – RH6059 – STARH – ARHITECTURA, CONSTRUCTII, DESIGN SRL

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Autori principali: FLORIAN STANCIU

Coautori: MARIA-IULIA STANCIU, CRISTIAN ALEXANDRU BEȘLIU, OCTAVIAN BÎRSAN, COSMIN GĂLĂȚIANU, COSMIN VALENTIN GEORGESCU, ANDREI IONIȚĂ

Colaboratori arhitectură: ROBERTA FRUMUȘELU, CEZARA LORENȚ, OANA GRĂMADĂ

Colaboratori specialități: Ing. BOGDAN IONIȚĂ – Instalații, Ing. ANDREI MOANȚĂ – Structură

Planșa 1

Parte a unei intervenții de sistematizare locală, ca grefare încă neasimilată parcă pe un tesut traditional rezidențial și o topografie aparte prin declivitatea taluzului verde, lotul și clădirea temei de concurs sunt un fragment într-o înșiruire de intervenții cvasi-similare ca prezență în desfășurarea Căii Dorobanților.

Încercarea soluției noastre a fost de  a atinge cerințele temei cu un minim impact urbanistic.

Am considerat că pasul și ritmul străzii trebuie păstrate fără apariția unui corp nou, chiar și articulat, după cum nu trebuie lezată transparența șirului către taluzul posterior deja adjudecată de situația actuală.

Însă considerăm că acum clădirea existentă este sub nivelul ei potential. În sensul acesta propunerea noastră în mod esential nu poate fi descrisă ca o extensie, mărire a casei existente ci, ne place să credem, ca pe un fel de împlinire a unui potential, ceva ce abia acum s-ar realiza.

Așadar, este vorba de potențialitatea pe care casa existentă și-o confirmă la nivelul parterului, acolo unde își atinge maximul de întindere. Proiectul nu face decât să urmeze chiar sugestia casei însăși, devenind astfel împlinită și nu extinsă.

Înțeleasă și ca discurs al eficienței, propunerea noastră este împlinirea acestei potențialități, recuperarea întregului ca prezență, reprezentativitate și funcționalitate.

E vorba deci de o “verieră” necesară casei originare, un strat nou, un loc necesar. Se esențializează! Ceea ce apare acum este construcția, structura, celebrate și esențializate în proiect prin directa expunere sau prin hiper-expunerea de la parter odată cu piațeta (agora) publică de onoare și ea din același beton colorat. Sau difuză, în profunzimi, prin trasparența “verierei”.

Planșa 2

Dacă acum avem în fapt un hibrid care nu reușește nici prin el însuși nici prin ceea ce îl înconjoară să coaguleze zona într-un loc bun de locuit, creînd multiple condiționări și relații fragmentate, ceea ce este important în acest proiect este nu numai soluția simplu-eficientă ci, mai ales, expresia densă expusă orașului a unei zile de lucru și a banalității sale cotidiene.

Răspunzând necesarului cerințelor temei, propunem această compactare într-o soluție cu mare flexibilitate care să permită adaptări ulterioare oricărei modificări de organigramă, care să faciliteze lucrul împreună și comunicarea. Se conturează un spațiu/moment urban plăcut cu o imagine simultan reprezentativă și primitoare/comunicativă/transparentă, fără emfază instituțională, dar cu prestanță prin prezența arhitecturală propusă.

Spațiile de relație cu publicul sunt dezvoltate relaționat cu piața și taluzul verde la nivelurile de parter și etajul 1, putând oricând a se extinde difuz și către celelalte etaje, cu conexiuni puctuale pe verticală.

Suprafețele obținute conform releveului, ridicare topografică și propunere

 Existent NouTOTAL
Subsol9341.7252.659
Sc sol (parter)706238944
Sc desf supra2.7033.9056.748
Sc desf  tot 3.6375.6259.407

Soluția compactă are în plus avantaje evidente de administrare, control și mentenanță. Locul “verierei” poate utiliza elemente prefabricate, care să permită un montaj rapid. Luăm în considerare astfel și o etapizare care să permită parțial lucrul în birouri.

CONCEPTUL ENERGETIC

Propunerea își asigură sustenabilitatea în primul rând prin conformare, care implică un consum minim de resurse energetice și de echipare (având utilități centralizate pe imobil cu trasee minime de tubulaturi și instalații), prin impact minim pe teren (afectare redusă a zonei verzi existente). Soluția susține obținerea certificării pentru întreg ansamblul (nu doar parțial așa cum se precizează în temă). Astfel, proiectul poate răspunde bine asupra acelor secțiuni BREEAM cu număr considerabil de credite: managementul centralizat al clădirii (20cr), tratarea echivalentă, flexibilă și adaptabilă pentru ciclurile de viață ale construcției (21cr), consum redus de energie (34cr), poluare (12cr), management centralizat deșeuri (13cr), utilizare eficientă teren și ecologie (5cr). Recomandarea soluției este ca certificarea să se facă cf. BREEAM – International New Construction 2016 – pg 14, pe opțiunea 2, combinat între partea nouă și evaluarea asupra remodelării existentului și fit-out, precum este gândirea de ansamblu a proiectului, chiar speculând asupra conceptului/înțelegerii „shell and core building”, cu acoperirea stagiior design și post-implementare (review+assessement).

Tratarea unitară și intervenția unitară pot negocia amiabil impactul ciclului de viață al construcției, asigurând flexibilitatea unei organizări ulterioare fără alte adaosuri.

Tot de sfera sustenabilității, dar nu numai, ține și calitatea spațiilor de lucru, a celor conexe dar și a împrejurimilor, construcția dezvoltându-se echivalent, deschis, fără un “spate” respingător.

Pentru certificarea BREEAM min 80% din birouri au vizibilitate la exterior, fără factor ridicat de strălucire, prin controlul din conformare cu soluții pasive lamele parasolar și prin control opțional al factorului de strălucire cu storuri de umbrire pe zonele cu valoare de transfer mai mică de 0,1. Conformarea planurilor de nivel permite o ușoară asimetrie în funcție de cele 2 orientări cardinale nord/sud, care să compenseze diferențele de iluminare naturală.

În etapa studiului de fezabilitate se poate valida oportunitatea unor soluții suplimentare de asigurare a necesarului de energie cu surse regenerabile, ca variante posibile în actuala soluție fiind panourile fotovoltaice, pompele de căldură aer-apă, sol-apă.

Planșa 3

DEMISOL

Conformat ca extensie a demisolului actual până la limita taluzului fără a mai afecta suplimentar suprafață verde, demisolul rezolvă parcajul.

PARTERUL

Destinat publicului și conceput ca o agoră de relaționare și infomare a Consiliului Județean este deschis/transparent pe toate laturile cu diferite orientări. Piața de acces permite articularea între vecinătăți, traversarea spre taluz și cornișa superioară a acestuia, comunicarea cu Biblioteca Municipală. Este o piață publică, un loc de repaos care lipsește în tot frontul construit actual și în general în zona de studiu, grevată de trafic intens de tranzitare.

Parterul găzduiește astfel 4 zone principale :

  • expoziția de informare privind proiectele în derulare sau consultare, cu macheta județului – către piațetă
  • registratura cu ghișeele de preluare documente, casierie, informații
  • Cafeteria deschisă și publicului dinspre piață și orientată protejat spre taluz
  • Sală de expoziții temporare cu posibil acces separat, care poate fi închiriată. Accesul poate deservi direct sala/sălile de conferințe de la etaj.

Toate spațiile pot comunica/relaționa, dar pot funcționa și independent unele de celelalte.

ETAJUL 1

Am considerat că partea de reprezentativitate a președințelui, vicepreședinților și micilor săli de consiliu/ședințe pot fi completate cu spațiile de contact cu publicul și de relaționare ale arhitecturlui șef, șefilor de serviciu urbanism și referenților/consilierilor urbanism. Ele sunt legate printr-o zonă liberă cu secretariate specifice și spații de așteptare/lounge, zone de discuții între funcționari și public. O conformare accesibilă publicului, mai puțin instituționalizată și rigidă.

Toate spațiile principale pot comunica/relaționa, dar pot funcționa și independent unele de celelalte.

Planșa 4

ETAJELE CURENTE 2-5

Având în vedere că soluția noastră prespune o reașezare a birourilor, propunerea păstrează birourile închise reamplasate și completează cu altele suplimentare (în sistem open-space sau închis), cu spații pentru arhivare temporară, cu spații de discuții și oficiu de nivel. Planimetria grupează funcțiunile servante astfel încât orice modificare de partiu în afara acestora să fie posibilă.

ETAJUL 6

Destinat întîlnirilor și relațiilor de comunicare, etajul 6 cu 2 accese (unul independent de programul de funcționare a birourilor) cupinde sala mare de conferințe de cca 300 de persoane și posibilitatea de compartimentare pentru încă două sali mai mici de cca 100, respectiv 60 de persoane, săli care pot funcționa simultan pentru utilizare internă sau în regim de închiriere. Etajul prinde diverse spații servante în supantă parțială în zona tubului de servicii cu nodul scării.