28.09.2017

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Instanța respinge anularea și validează poziția OAR în cazul Noul Muzeu Național de Istorie

În urma demersurilor judiciare promovate, poziția OAR a fost, în final, corect înțeleasă, conduita noastră fiind integral validată de către instanța de judecată. 

Soluția instanței de recurs, în extras de pe portal, este următoarea:

Admite recursurile. Casează în tot sentința recurată și, în rejudecare : Admite contestațiile conexe. Anulează Decizia nr. 11/16.01.2017 emisă de pârât, prin care a fost anulată în întregime procedura de atribuire. Obligă pârâtul la reluarea procedurii de atribuire prin reluarea etapei de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.” (Hotărârea nr. 3572/2017, pronunțată în 21.09.2017)