2016 Noul MNIR, București

Încheiat
3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Muzeul Național de Istorie a României și-a propus să se reafirme ca un muzeu contemporan de istorie, prin revalorizarea clădirii sale și a relațiilor acesteia cu contextul urban, crescând calitatea expunerii colecțiilor și a serviciilor culturale oferite publicului. În acest scop, Muzeul Național de Istorie lansează concurs internațional de arhitectură, organizat de Ordinul Arhitecților din România sub egida Uniunii Internaționale a Arhitecților, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Scopul concursului este să selecteze cel mai bun concept spațial și muzeografic pentru Noul MNIR, demn de un muzeu reprezentativ pe plan național și important la scară europeană. Câștigătorul va primi mandatul de proiectare pentru restaurarea clădirii, reamenajarea spațiilor și expunerea inovatoare și atractivă a colecțiilor. Termenii și condițiile contractului se vor negocia între câștigător și promotor pe baza modelului din Anexa 2.5 Contract de proiectare.  

Însemnătatea concursului este strâns legată de Centenarul „Marii Uniri” (1 decembrie 1918 – 2018), eveniment care a unit provinciile istorice în construcția statului de astăzi, la finalul Primului Război Mondial. În aceste circumstanțe, concursul pentru Noul MNIR anunță o serie amplă de evenimente dedicate Centenarului național. Concursul, noul proiect care îi va urma și lansarea lucrărilor vor fi gesturi simbolice și promisiuni pentru viitor.

Intenția este ca acest concurs să deschidă calea către o intervenție arhitecturală de înaltă ținută, care să creeze cadrul pentru prezentarea istoriei naționale și a discursurilor istoriei într-o manieră reprezentativă și atractivă pentru publicul larg al noului mileniu, pregătind în același timp un foarte important monument istoric al capitalei (Palatul Poștelor) pentru al doilea său secol de existență.

Noul Muzeu Național de Istorie a României, prin reorganizarea spațială și funcțională, dar și prin dezvoltarea ofertei culturale și de loisir, își propune să atragă cel puțin 300.000 de vizitatori anual, precum și o prezență similară în mediul virtual. În același timp, se va urmări atragerea un public mult mai divers decât până în prezent.

Spre deosebire de situația actuală, Noul Muzeul Național de Istorie a României trebuie să fie ușor accesibil pentru toate aceste categorii de vizitatori, de la copii la bătrâni, incluzând persoanele cu dizabilități. Mai mult, trebuie să reflecte caracterul deschis al proiectului cultural și științific, definit ca „un muzeu de astăzi”, oferind pe lângă expunerea narațiunii istorice și conservarea patrimoniului muzeal, programe culturale și de loisir.

Viitorul ansamblu muzeal va fi structurat pe următoarele secțiuni funcționale: depozitare patrimoniu, conservare-restaurare patrimoniu, cercetare patrimoniu, expunere patrimoniu, reprezentare, comunicare, completate de secțiunile auxiliare: administrare, întreținere, protecție și pază etc.:

  • curtea interioară acoperită va grupa în jurul spațiului de expunere a Copiei Columnei lui Traian spații pentru activități de tip public: librărie, bibliotecă publică, spații de odihnă, cafenea etc. De asemenea, atrium-ul va conține trasee de circulație verticală către secțiuni din cadrul expoziției permanente desfășurate în aripile construcției la cele două etaje, fără ca alte circuite funcționale – publice sau interne – să fie intersectate;
  • realizarea unor legături cât mai directe ale curții interioare cu spațiul public înconjurător, operațiune care ar putea contribui la activarea caracterul istoric al clădirii, cât și la o mai bună integrare a activităților muzeului în cele ale Centrului Istoric în general;
  • realizarea unui subsol cu mai multe niveluri sub nivelul de călcare al atriumului dincurtea interioară. Aceste spații vor oferi o suplimentare de cca. 2700 m2/ nivel.

Prin acest concurs internațional de arhitectură, Ordinul Arhitecților din România invită arhitecți și echipe de proiectare multidisciplinare să participe la această competiție deschisă de arhitectură, pentru a reda Bucureștiului și țării un Nou MNIR, pe măsura remarcabilelor sale colecții și a semnificației arhitecturale, urbane și istorice.

Premii
Premiul II
20.000 €
Premiul III
10.000 €
Calendar
01/02/2016
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
18/02/2016
Data limită înscrieri vizită sit
20/02/2016
Vizită sit
21/02/2016
Data limită primire întrebări Runda 1
26/02/2016
Data limită răspuns întrebări runda 1
27/03/2016
Data limită primire întrebări Runda 2
01/04/2016
Data limită răspuns întrebări runda 2
31/05/2016
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
13/06/2016
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
13.06.2016 - 17.06.2016
28/06/2016
Jurizare proiecte
28.06.2016 - 30.06.2016
01/07/2016
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
12/07/2016
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP