2022 Science Campus – Cluj-Napoca

Încheiat
24 mart. 2022
1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

COMUNICAT REZULTATE CONCURS

În perioada 19 – 22 iunie 2022 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții “Science Campus Cluj-Napoca”, competiție lansată oficial pe data de 24 martie 2022.

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca în asociere cu Universitatea Babeș-Bolyai.

Evenimentul a putut fi vizionat în timp real pe paginile de Facebook Municipiul Cluj-Napoca (https://www.facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania) și OAR Concursuri (https://www.facebook.com/oar.concursuri/).

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 12.816.292,5 RON, fără TVA    

Premiul II: 247.500 RON cu TVA

Premiul III: 123.750 RON cu TVA

În plus, juriul a decis acordarea a două mențiuni onorifice pentru două proiecte având calități remarcabile.

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I – Proiect nr. 104  – KC2022 – S.C. KXL STUDIO S.R.L.

Autori principali: Arh. Andrei Lucian Nistor

Coautori: Arh. Alexandru Grindeanu

Colaboratori arhitectură: Arh. Roxana Nistor, Arh. Corina Cigoeanu, Arh. Andreea Netejoru, Arh. Oana Crăciun, Arh. Ștefan Tănase

Colaboratori specialități: Urb. Iulia Sabău, Urb. Diana Constandache, Urb. Vlad Nour, Ing. Alina – Mihaela Păun

”Dacă ar fi de găsit o titulatură pentru acest proiect, aceasta ar fi probabil “Grădina Amfiteatru”, aceasta datorită generozității spațiului public ce deservește la niveluri diferite ansamblul, pe de o parte clădirea CLAS, pe de alta parte clădirea Facultății de Matematică, unificate de grădina amfiteatru.

Juriul a apreciat structura rațională cardo/decumani a strategiei relaționată la peisajul existent, orientarea corectă a spațiului public ascendent pe direcția est-vest privind către peisaj. Spațiul public este astfel un dispozitiv topologic cu valențe deopotrivă simbolice și ecologice. A fost apreciată de asemenea claritatea strategiei de ocupare a parcelei, potențialul de a fi edificată în etape clare.  Definiția spațiului public longitudinal ascendent coordonat cu menirea și caracterul  clădirilor de pe parcursul său presupun o tranziție judicioasă de la un caracter foarte public în zona de acces în holul clădirii CLAS până la caracterul semi-public în zona clădirii Facultății de Matematică, cap de perspectivă elevat orientat către est. A fost apreciat sentimentul de urbanitate împletit cu cel specific al unei grădini topologice. Toate clădirile care compun ansamblul sunt ușor accesibile, existând o varietate de spații exterioare ce pot servi ca spații de evenimente și  expunere exterioare cu valențe dedicate culturii și științelor naturii. Juriul a apreciat echilibrul dintre poziționarea și gabaritele volumelor precum și relaționarea acestora față de clădirea existentă a CREIC împreună cu vederile și conexiunile cu contextul natural înconjurător, cu direcțiile cardinale și cu decupajele ce permit momente de însorire asupra spațiului public.” – aprecierea Juriului

PREMIUL II – Proiect nr. 105 – AJ1989 – PRÁCTICA ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.

Autori principali: PRÁCTICA ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. (Jaime Daroca, José Mayoral, José Ramón Sierra)

Colaboratori arhitectură: Beatriz Whitham, Iván Iglesias, Costan Svinti

”Proiectul propune o unitate clară și oarecum minimalistă atât în ceea ce privește arhitectura cât și în organizarea generală a ansamblului, demonstrând în același timp o maturitate în găsirea răspunsurilor potrivite, nevoilor și relațiilor ce rezultă din criteriile de evaluare ale temei. Proiectul înfățișează Campusul ca un ‘mic sat’ ce integrează sciencecenter-ul, universitatea, centrul de cercetări și căminele studențești, adăpostite în clădiri ce ilustrează o diversitate de forme construite și spații exterioare, relaționate în același timp atât cu scara cât și cu nevoile fiecărui program individual.” – aprecierea Juriului

PREMIUL III – Proiect nr. 116 – AA0314 – LBA ARCHITECTURE ET INGENIERIE în asociere cu NEWBRIDGE INFRASTRUCTURI SRL

Autori principali: Laurent BECKER – architecte

Coautori: Justin BARONCEA, Cristina GINARA, Weirong LI, Nicolas TRIBOI

Colaboratori arhitectură: Codruta POP, Arina BOARIU, Mihai Barbu, Alex Voicu, Ioana Nanis, Radu Enescu

Colaboratori specialități: Razvan IONICA, Matei DERSIDAN, Ruxandra CIACOI

Propunerea câștigătoare a premiului al treilea propune un masterplan ambițios, construit în jurul ideii de responsabilitate față de orice fel de intervenție în teritoriu, în special atunci când este vorba despre un sit neconstruit anterior, într-un peisaj încă dominat de elemente naturale. Combinația dintre această linie directoare în prelucrarea sitului și utilizarea programatică a unei scheme “hiperfuncționale” în dispunerea clădirilor, atât în interior, cât și în relația dintre ele, are ca rezultat o soluție vizionară, menținută în conformitate cu o estetică aproape utopică.– aprecierea Juriului

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 108  – CA2033 – Metapolis Architects în asociere cu Atelier Mass

Autori principali: Metapolis Architects (Mircea Munteanu, Cristian Panaite)

Coautori: Atelier Mass (Silviu Aldea, Camelia Sisak, Sisak Tamás), AnthropoScene (Bogdan Ilie, Ana Sabrina Martinez), Studio de Peisaj Ana Horhat (Ana Horhat)

Colaboratori arhitectură: Metapolis Architects (Diana Sava, Mihai Șom, Lucian Cornea, Mihaela Bâcu, Ciprian Ungurașu, Laura Dinu), Atelier Mass (Robert Vasiluț, Verona Musteață, Violeta Frișan, Daciana Briana Vancea, Narcis Sala)

Colaboratori specialități: Studio de Peisaj Ana Horhat (Ivona Svinți, Claudia Uglea)

”Juriul a apreciat atât caracterul contemporan al propunerii cât și capacitatea de a analiză și interpretare a contextului, care au generat o soluție de mare complexitate, compactă din punctul de vedere al integrării funcțiunilor și cu un puternic caracter urban.” – aprecierea Juriului

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 114  – UM1111 – SC URBAN SCOPE SRL în asociere cu Manda Works și S.C. Artconcept Building S.R.L.

Autori principali: S.C. Urban Scope S.R.L.

Coautori: Mandaworks AB

Colaboratori arhitectură: S.C.Artconcept Building S.R.L.

Colaboratori specialități: Urbanist Negru Ana-Maria, Arhitect Ciobanu Enescu Daria

”Proiectul este definit de două atribute care au fost foarte apreciate de către juriu. În primul rând este vorba de o abordare clară în ceea ce privește dispunerea volumelor în cadrul ansamblului, într-o compoziție urbană adaptată condițiilor sitului. Dispunerea volumelor reflectă o înțelegere remarcabilă a ideii de campus științific și a nevoii de spații urbane, minerale și verzi, care să-i primească pe toți utilizatorii.” – aprecierea Juriului

Scopul concursului a fost de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru Science Campus Cluj — ansamblu urban destinat cercetării, educației și antreprenoriatului care contribuie la dezvoltarea cunoașterii și inovării.

Situat în zona Lomb a Municipiului Cluj-Napoca, în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park (CREIC și TEAM), ansamblul se înscrie în strategia Municipiului Cluj Napoca de a dezvolta o infrastructură extinsă și puternică pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic care să aducă împreună actori din sistemul de educație și cercetare, din mediul economic și antreprenorial, societatea civilă și administrația locală. Astfel, Science Campus Cluj este un pilon semnificativ, iar concursul de față o etapă importantă în drumul orașului spre a-și îndeplini viziunea de a deveni un pol regional de tehnologie, cercetare și dezvoltare, industrii creative, cultură și artă.

Expoziția tuturor proiectelor participante la concurs va putea fi vizitată în timpul orelor de lucru, la Centrul de Cultură Urbană Casino, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, Cluj-Napoca, Cluj.

Concursul a fost organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții a fost public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții a fost organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL COMPETIȚIEI

Membri titulari:

 • arh. Rasmus Kruse Jensen – Președintele Juriului
 • arh. Maya Halevi
 • arh. Alexandra Demetriu
 • arh. Liviu Ianăși
 • arh. Cătălin Trandafir – Reprezentant al Filialei Teritoriale Transilvania a OAR
 • Andreea Mureșan – Reprezentant al PMCJ
 • arh. Vlad Gaivoronschi

Membri supleanți:

 • arh. Daniel Șerban
 • Cristian Marius Litan – Reprezentant al UBB

De asemenea la jurizare au participat, fără drept de vot echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România:

 • arh. Daniela Calciu și arh. Adrian Hagiu – consilieri profesionali
 • arh. Mirona Crăciun – consilier concursuri, coordonator concurs
 • arh. Ilinca Pop – referent concursuri, secretar jurizare
 • arh. Iulia Cucu – comunicare concursuri
 • arh. Raisa Parpală – colaborator concursuri

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

www.oar.archi/concursuri/oar/science-campus-cluj-napoca/

și în limba Engleză:

www.oar.archi/en/concursuri/oar/science-campus-cluj-napoca/

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/OARNational/