2022 Science Campus, Cluj-Napoca

Încheiat
1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Ordinul Arhitecților din România (OAR) în parteneriat cu Filiala Transilvania a OAR, alături de Municipiul Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai, anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Science Campus – Cluj – Napoca”.

Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru Science Campus Cluj — ansamblu urban destinat cercetării, educației și antreprenoriatului care contribuie la dezvoltarea cunoașterii și inovării.

Situat în zona Lomb a Municipiului Cluj-Napoca, în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park (CREIC și TEAM), ansamblul se înscrie în strategia Municipiului Cluj Napoca de a dezvolta o infrastructură extinsă și puternică pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic care să aducă împreună actori din sistemul de educație și cercetare, din mediul economic și antreprenorial, societatea civilă și administrația locală. Astfel, Science Campus Cluj este un pilon semnificativ, iar concursul de față o etapă importantă în drumul orașului spre a-și îndeplini viziunea de a deveni un pol regional de tehnologie, cercetare și dezvoltare, industrii creative, cultură și artă.

Autoritatea Contractantă este Municipiul Cluj-Napoca în asociere cu Universitatea Babeș-Bolyai.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Premii
Premiul I
12.816.292,5 LEI fără TVA (valoarea maximă a contractului de servicii de proiectare care va fi atribuit în urma concursului)
Premiul II
247.500 LEI cu TVA
Calendar
24/03/2022
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
15/04/2022
Înscrieri vizită sit
16/04/2022
Vizită sit
17/04/2022
Data limită primire întrebări Runda 1
ora 23:59
25/04/2022
Data limită răspuns întrebări Runda 1
24/05/2022
Data limită primire întrebări Runda 2
ora 23:59
04/06/2022
Data limită răspuns întrebări Runda 2
15/06/2022
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
16/06/2022
Analiză formală proiecte
(verificare comisie tehnică)
16.06.2022 – 18.06.2022
19/06/2022
Jurizare proiecte
19.06.2022 – 22 .06.2022
23/06/2022
Anunț oficial câștigător și publicarea rezultatelor
Conferință de presă cu juriul
23/06/2022
Publicarea galeriei de proiecte pe site-ul oficial al concursului
23.06.2022– 1.07.2022
Data limită depunere contestații
10 zile de la publicarea rezultatelor în SEAP