1
FAQ
1
Ce este și ce face OAR
2
Cadru legislativ și normativ
3
Catalogul de servicii OAR
4
Membri ai organizației
5
Grupuri de lucru
6
Grupul Rural
7
OAR în presă
8
Echipa OAR
3
Catalogul de servicii OAR

Catalogul de servicii OAR

Despre catalogul de servicii OAR

Ordinul Arhitecților din România are o misiune complexă și necesară. Multitudinea de paliere pe care operează și diversitatea de activități pe care le generează sau în care se implică pot ridica probleme de percepție. „Ce face Ordinul pentru mine?” se întreabă noii sau mai vechii membri. „Ce face Ordinul în general?” se întreabă partenerii sau colaboratorii potențiali. „Ce primesc pentru cotizația plătită și ce valoare se dă acestei contribuții?” întreabă cei înscriși sau nu în organizație. Acest catalog este răspunsul sistematizat la aceste întrebări.

Explicăm aici care sunt serviciile de care beneficiază toți membrii ordinului și sunt garantate în toate structurile filiale sau centrale ale organizației. El este în același timp un ghid pentru membri și pentru cei care lucrează pentru Ordin. Serviciile descrise se adresează membrilor și sunt în legătură cu activitățile curente, individuale și personale, constituind fundamentul organizatoric. În plus față de acesta, Ordinul dezvoltă proiecte și programe, activități, acțiuni și evenimente, campanii și parteneriate cu obiective diferite care țin de misiunile pe care organizația le are în direcția profesiei de arhitect, a arhitecturii și în interes public. Acest palier nu este surprins în Catalogul de Servicii, dar este reflectat în celelalte forme de comunicare pe care le folosim. Catalogul este gândit ca un document deschis și dinamic, care va putea primi în timp și alte servicii sau va propune alte proceduri prin care le va oferi pe cele deja existente, pentru mai mult confort și mai multă eficiență. Pentru Ordin este o preocupare continuă dezvoltarea și rafinarea condițiilor în care membrii pot beneficia de ceea ce au nevoie. Instrumentele informatice disponibile prin internet, autoservirea prin platforme informatice, bazele de date și altele din aceeași familie a tehnologiilor contemporane sunt gândite pentru a fi îmbunătățite și completate în continuu. De asemenea folosirea lor este asistată de cei care lucrează pentru membri pentru a face o trecere cât mai ușoară de la modalitățile cu care poate ne-am obișnuit la alternativele care profită de tehnologia informatică.

Adresez mulțumiri tuturor colegilor și colaboratorilor care au gândit, care au sistematizat, construit și comunicat pachetul complex de servicii ale catalogului nostru. De asemenea le mulțumesc în avans celor care vor aplica și ameliora procedurile pe care le oferim acum, în timp. Pentru noi toți, pentru membrii OAR, să folosim aceste servicii în activitatea noastră profesională cât mai bine, având iată, o perspectivă clar conturată a modului în care organizația lucrează cu noi.

_____________________

arh. Șerban Țigănaș

Președinte OAR (2010-2018)

1. ACORDARE ȘI GESTIUNE DREPT DE SEMNĂTURĂ

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES INDIVIDUAL)

Precizări legate de acest serviciu

Ordinul Arhitecților din România acordă drept de semnătură arhitecților și conductorilor arhitecți, facilitând dobândirea experienței profesionale a stagiarilor, evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și a experienței profesionale relevante în vederea obținerii dreptului de semnătură. 

Ordinul Arhitecților din România este singura instituție abilitată în acordarea dreptului de semnătură. De asemenea, Ordinul Arhitecților din România emite documentele necesare arhitecților cetățeni români care doresc să exercite profesia în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spațiului Economic European, în Confederația Elvețiană, precum și în state terțe.

Acordarea acestui serviciu este reglementată prin intermediul:

 • Legii 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată. 
 • Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România.

1.1. Efectuare stagiu

Partea administrativă a gestionării activității referitoare la stagiari – întocmire dosar, preluare rapoarte de activitate, verificare format (respectarea conținutului) documente depuse, emitere adeverință efectuare stagiu.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

1.2. Recunoaștere titluri internaționale (diplomă)

OAR oferă servicii de recunoaștere a diplomelor arhitecților cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură dintr-un stat terț. Ulterior recunoașterii diplomei, arhitectul va putea solicita primirea dreptului de semnătură. Realizarea acestui serviciu presupune preluarea cererii, verificarea dosarului și alte consultări cu solicitantul.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

1.3. Recunoaștere titluri internaționale (fără drept de semnătură în țara de proveniență)

OAR oferă servicii de recunoaștere a studiilor realizate de către Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Spațiul Economic European (SEE) și ai Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România și care nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state. Ulterior recunoașterii studiilor, arhitectul va putea solicita primirea dreptului de semnătură.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

1.4. Acordare drept de semnătură

OAR organizează sesiuni de acordare a dreptului de semnătură care presupun evaluarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a experienței profesionale relevante a candidaților. Metodologia cu privire la acordarea dreptului de semnătură și anume componența comisiei, tematica de verificare, modalitatea de verificare și punctare, stabilirea criteriilor de eligibilitate a candidaților revine exclusiv OAR. De asemenea, majoritatea activităților aferente acordării dreptului de semnătură se desfășoară în cadrul unei Comisii centralizate la nivelul sediului central al OAR. Serviciul presupune realizarea de activități de către membrii Comisiei de Acordarea a Dreptului de Semnătură, inclusiv a Secretarului Comisiei. Activitatea de acordare a dreptului de semnătură presupune primirea dosarelor candidaților, examinarea acestora și stabilirea rezultatelor.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul + OAR sediul central

1.5. Soluționare contestație

OAR oferă posibilitatea candidaților care nu au obținut dreptul de semnătură de a contesta rezultate sesiunii de evaluare.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

1.6. Eliberare certificat de dobândire drept de semnătură

În urma dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul beneficiază de un certificat care atestă obținerea dreptului de semnătură și care este emis de OAR și distribuit către arhitect prin intermediul Filialelor. Activitățile realizate sunt aferente imprimării certificatului de dobândire a dreptului de semnătură și distribuirii către candidații admiși.
OAR stabilește necesitatea eliberării unui astfel de document, forma de prezentare și distribuție a acestor documente. Filialele OAR au responsabilitatea transmiterii acestor documente către candidații admiși.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Filiala OAR de care aparține membrul

1.7. Gestionare Tabloul Național al Arhitecților

OAR asigură alocarea numerelor TNA, centralizarea și publicarea către mediul extern a evidenței arhitecților prin administrarea Tabloului Național al Arhitecților. 

Activitățile aferente gestiunii TNA la nivelul sediului central al OAR sunt:

 • stabilirea procedurii operaționale prin care se gestionează TNA-ul, inclusiv modul de prezentare al TNA-ului și secțiuni;
 • alocarea numerelor unice de identificarea în TNA a arhitecților/ conductorilor arhitecți cu drept de semnătură; 
 • raportare anuală a TNA actualizat în Monitorul Oficial.

Actualizarea permanentă a informațiilor aferente membrilor OAR are loc la nivelul filialelor OAR.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul + OAR Național

2. RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ A CALIFICĂRII DE ARHITECT

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES INDIVIDUAL)

Precizări legate de acest serviciu

OAR este autoritatea abilitată să:

 • recunoască calificările profesionale, prin echivalarea studiilor, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenilor elvețieni;
 • emită documentele necesare arhitecților cetățeni români care doresc să exercite profesia de arhitect în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.

2.1. Recunoaștere titluri internaționale (echivalare)

OAR asigură recunoașterea dreptului de a profesa în România pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Spațiul Economic European (SEE) și ai Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România și care au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau drept echivalent.

Activitățile realizate sunt cele aferente preluării de cereri, verificării dosarului și alte consultări cu solicitantul.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

2.2. Înregistrare temporară

OAR asigură recunoașterea dreptului de a profesa în România cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ale Spațiului Economic European (SEE) și cetățenilor Confederației Elvețiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, fără a solicita stabilirea în România.

Activitățile realizate sunt cele aferente preluării de cereri, verificării dosarului și alte consultări cu solicitantul.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

2.3. Eliberare atestat de recunoaștere sau certificat de conformitate

OAR emite atestate de recunoaștere sau certificate de conformitate membrilor săi în situațiile în care pentru participarea la diferite concursuri / evenimente cu caracter național sau internațional membrul trebuie să facă dovada exercitării profesiei de arhitect.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

3. ELIBERARE, ACORDARE DE ADEVERINȚE/CERTIFICATE PROFESIONALE PENTRU MEMBRI

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES INDIVIDUAL)

Precizări legate de acest serviciu

OAR oferă membrilor servicii de tip administrativ necesare pentru buna desfășurare, organizare și exercitare a profesiei. 

Aceste servicii sunt cele legate de relația membrilor cu:

 • organizația (de exemplu înscriere, suspendare și reluare drept de semnătură, transfer membri etc.);
 • autoritățile externe organizației (de exemplu întocmirea documentației referitoare la înscrierea biroului de arhitectură la autoritățile fiscale, eliberare adeverințe, înregistrare dată certă).

3.1. Înscriere membri

Înscrierea membrilor în Ordinul Arhitecților din România și în Tabloul Arhitecților din raza Filialei unde își au domiciliul pentru a-și obține / exercita dreptul de semnătură, indiferent de vechimea în profesie (ca urmare a susținerii examenului de dobândire a dreptului de semnătură, echivalării sau în alte condiții prevăzute expres).

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.2. Emitere ștampilă / certificat / legitimație membri

Activități aferente eliberării ștampilelor / legitimațiilor la dobândirea dreptului de semnătură.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.3. Eliberare ștampilă / legitimație membri la cerere

Activități aferente eliberării ștampilelor/ legitimațiilor la cerere (declarate pierdute, deteriorate sau ca urmare a unor modificări).

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.4. Emitere adeverințe membri

Activități aferente eliberării de adeverințe de membru necesare acestora în relația cu diferite autorități sau instituții (de exemplu instituții financiare).

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.5. Modificare informații membri

Actualizarea diferitelor informații ale membrilor ca urmare a modificării numelui, locului de muncă etc.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.6. Transfer membri între filiale

Activitățile necesare transferului membrilor între Filiale ca urmare a modificării domiciliului.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membru

3.7. Renunțare la drept de semnătură

Actualizarea în bazele de date a informațiilor aferente membrilor care solicită renunțarea la dreptul de semnătură (pentru arhitecții cu drept de semnătură care nu mai profesează). În acest caz reluarea dreptului de semnătură presupune susținerea examenului de acordare drept de semnătură.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.8. Suspendare drept de semnătură

Activitățile aferente suspendării dreptului de semnătură fie la cererea membrului, fie pentru neplata cotizației sau ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare. Pe perioada suspendării membrul plătește o cotizație diferită (mai mică) și nu are dreptul de a semna proiecte care sunt luate în evidență. În această perioadă membrul depune ștampila la sediul Filialei de care aparține.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.9. Reluare drept de semnătură

Reluarea dreptului de semnătură ca urmare a plății cotizației, finalizării termenului de suspendare în situația unei abateri disciplinare sau la cererea expresă a membrului (în cazul suspendării la cerere a dreptului de semnătură).

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.10. Înregistrare dată certă

Înregistrarea proiectelor în vederea protejării dreptului de proprietate intelectuală / dreptului de autor. Documentele înregistrate pot fi utilizate ulterior în cadrul unui litigiu referitor la autorul unui anumit proiect.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.11. Înființare / Modificare Birou Individual de Arhitectură

Înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de arhitect, preluarea documentelor și emiterea dovezii de înregistrare pentru fiecare birou individual, asociere de birouri sau societate civilă profesională.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.12. Avizare diferite proiecte

Analizarea solicitărilor de avizare a diferitelor proiecte (de exemplu a celor finanțate prin măsura PNDR 313 și 322 b) pe baza documentelor depuse (certificat de urbanism, extras de carte funciară și alte documente prezentate conform reglementărilor autorităților locale) precum și emiterea avizului necesar pentru depunere la autoritatea competentă.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

3.13. Gestionare Tablou Teritorial al Arhitecților (TTA)

Menținerea, gestionarea și actualizarea informațiilor aferente membrilor (date cu privire la plata cotizațiilor sau dovezilor de plată, informații Birou Individual de Arhitectură, status / stare membru, date de identificare membru).

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

4. ELIBERARE DOVEZI

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES INDIVIDUAL)

Precizări legate de acest serviciu

OAR asigură instituirea, organizarea și gestionarea sistemului de înregistrare a proiectelor de arhitectură elaborate de arhitecții cu drept de semnătură, proiecte aferente documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / demolare sau organizare de șantier, inclusiv emiterea actelor de atestare a înregistrării. OAR asigură eliberarea unei dovezi de luare în evidență a proiectelor de arhitectură pentru care legea impune obținerea autorizației de construire și certifică faptul că acestea au fost elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură.

4.1. Luare în evidență proiecte de arhitectură

Activități aferente luării în evidență a proiectelor de arhitectură, verificarea dosarului și înregistrarea în baze de date proprii (SIOAR sau alte baze de date dacă este cazul), inclusiv oferirea de sprijin pentru utilizator, încărcarea de informații / documente, imprimarea și eliberarea de dovezi.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

5. OFERIRE CONSULTANȚĂ / PROTEJAREA INTERESELOR MEMBRILOR

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES INDIVIDUAL)

Precizări legate de acest serviciu

OAR asigură acordarea de consultanță în diverse domenii membrilor săi (de exemplu consultanță referitoare la exercitarea și forme de exercitare a dreptului de semnătură, efectuarea stagiului, aplicarea prevederilor cadrului legislativ național și a regulamentelor sau deciziilor / hotărârilor forurilor de conducere, îndrumare pentru realizarea / îndeplinirea unor activități, recunoașterea calificării de arhitect și a titlului profesional pe teritoriul statelor membre UE / SEE și al Confederației Elvețiene ori pe teritoriul statelor terțe, consultații pentru inițierea și organizarea unor concursuri de arhitectură sau alte tipuri de achiziție publică a serviciilor de proiectare în domeniul arhitecturii).

5.1. Oferire consultanță și informare de specialitate

Oferirea de consultanță către membri în vederea informării acestora cu privire la aspecte juridice, fiscale, contabile dacă este cazul. 

Informațiile sunt oferite către membrii organizației prin sesiuni de specialitate sau prin punerea la dispoziție a unor documente elaborate pe subiectul analizat.

Aceste servicii de consultanță implică resurse adiționale, potențial analize precedente sau contractarea unor specialiști.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

5.2. Oferire consultanță și informare administrativă

Filialele OAR au responsabilitatea de a oferi consultanță către membri cu privire la oricare dintre serviciile oferite – consultanță de natură juridică, fiscală sau de altă natură. De asemenea, oferă consultanță pentru a răspunde solicitărilor privind actele necesare pentru eliberări de documente / atestate / certificate. 

Sunt incluse și activități referitoare la consultarea cu alte Filiale, cu OAR sediul central sau alți angajați ai organizației din care fac parte pentru elaborarea unui răspuns sau identificarea unei soluții, inclusiv dacă este cazul, elaborarea de răspunsuri oficiale.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul

5.3. Protejarea intereselor membrilor

OAR negociază, încheie și informează membrii privind asigurarea profesională disponibilă.
De asemenea, susține membrii prin consultanța oferită în legătură cu posibilele rapoarte de muncă, forme de exercitare a profesiei etc.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul + OAR sediul central

6. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES INDIVIDUAL)

Precizări legate de acest serviciu

OAR asigură formarea profesională a stagiarilor și dezvoltarea profesională continuă a membrilor cu drept de semnătură ca atribut al profesiei liberale, pentru a asigura contactul permanent cu evoluția mediului de proiectare arhitecturală, a economiei și societății în general. Pentru aceasta OAR asigură un sistem funcțional eficient și facil, care să permită arhitecților să se perfecționeze prin accesul la cunoștințe și experiențe printr-o serie de modele și metode aliniate la practicile organizațiilor europene și internaționale.

6.1. Elaborare strategie

OAR stabilește Planul Național de Pregătire Profesională, aplicabil în mod unic, care cuprinde ca elemente minime: strategia pe termen mediu și lung privind pregătirea profesională, procesul referitor la dezvoltare profesională, conținutul domeniilor DPC cu structura cadru pentru fiecare domeniu, forme de realizare, periodicitate sesiuni / conferințe de pregătire, numărul de credite și alocarea acestora, monitorizarea rezultatelor.

Pentru elaborarea / actualizarea strategiei, OAR colectează informații de la (viitoarele)Centre Teritoriale de Competență.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

6.2. Efectuare stagiu

Efectuarea stagiului are la bază următoarele politici și proceduri stabilite de către OAR: 

 • politica privind modul de desfășurare a stagiului (Metodologia privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură); 
 • procedura operațională prind efectuarea stagiului.

Organizarea, monitorizarea modului de susținere, înscrierea la stagii de pregătire și colectarea de feedback din partea stagiarilor la nivel local / teritorial se realizează prin intermediul Centrelor Teritoriale de Competență.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR Național + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

6.3. Realizare pregătire profesională

Centrele Teritoriale de Competență oferă membrilor posibilitatea de a se înscrie la diferite sesiuni de pregătire și au ca responsabilitate organizarea adecvată a acestor sesiuni, inclusiv identificarea de formatori, planificarea sesiunilor, organizarea administrativă a sesiunilor, monitorizarea modului de desfășurare precum și colectarea de feedback cu privire la conținutul, forma sau formatorii implicați în sesiunile de dezvoltare. 

Centrul Teritorial de Competență stabilește, în funcție de specificul local și cerințele / interesul membrilor, domeniile de pregătire, aliniate la Planul Național.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

6.4. Monitorizare credite

Centrele Teritoriale de Competență asigură monitorizarea creditelor înregistrate de membrii deserviți prin intermediul SIOAR. Centrele Teritoriale de Competență transmit rapoarte cu privire la situația membrilor și a creditele înregistrate.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

6.5. Monitorizare rezultate proces de pregătire profesională

Centrele Teritoriale de Competență OAR au rolul de a colecta și transmite centralizat feedback către OAR sediul central cu privire la desfășurarea sesiunilor de pregătire. Pe baza acestui feedback Centrul Teritorial de Competență poate face modificări cu privire la modul de organizare al sesiunilor, poate solicita și modifica formatori. 

Feedback-ul este transmis și la nivelul OAR sediul central pentru a identifica situațiile care impun modificarea Planului Național sau a procedurii operaționale în vederea îmbunătățirii procesului și menținerii unor modele și metode adecvate, actuale și unitare la nivelul întregii organizații.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

7. ORGANIZARE CONCURSURI ȘI GESTIONARE PROCEDURI DE ACHIZIȚII

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES COLECTIV, SAU GENERAL)
 • SERVICIU PENTRU COMUNITĂȚI, SOCIETATE

Precizări legate de acest serviciu

Ordinul Arhitecților din România administrează și susține concursurile de idee sau de soluții care respectă deopotrivă legislația națională și directiva europeană în materia achizițiilor publice și standardele internaționale de organizare a concursurilor, concretizate în Regulamentul de organizare a concursurilor de arhitectură și urbanism al UNESCO / Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA), în recomandările Consiliului Arhitecților din Europa și în Regulamentul OAR de organizare și desfășurare a concursurilor de arhitectură și urbanism.

În cadrul organizării concursurilor, implicarea OAR, prin intermediul resurselor sale, poate varia de la Manager de concurs la Consultant (prin oferirea de opinii cu privire la diferitele etape ale organizării de concursuri).

7.1. Încheiere contract aferent concurs

Centrul Teritorial de Competență OAR pune la dispoziția Filialelor teritoriale cunoștințele necesare identificării și gestionării diferitelor oportunități de organizare a unui concurs prin consilierea acestora.

Referentul arhitect concursuri de arhitectură are responsabilitatea gestionării activităților necesare de la momentul identificării (reactive – la cererea promotorului sau pro-active – prin identificarea de către arhitect / organizație) oportunității până la momentul încheierii unui contract între promotor și OAR în calitate de consilier de concurs / manager de concurs / terță parte.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

7.2. Organizare concurs

Consilierul arhitect concursuri de arhitectură se implică în organizarea de concursuri în calitate de Consultant sau Manager de Concurs prin realizarea activităților necesare lansării concursului de la momentul încheierii contractului până la momentul lansării oficiale a anunțului rezultatelor concursului.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

7.3. Desfășurare concurs

Consilierul arhitect concursuri de arhitectură se implică în desfășurarea concursurilor în calitate de Consultant sau Manager de concurs prin realizarea activităților necesare de la momentul  lansării oficiale a anunțului concursului și a documentației de concurs până la momentul desemnării câștigătorului, organizării expoziției de proiecte și finalizării administrative a organizării (întocmirea dosarului de concurs). Activitatea include, fără a fi o enumerare exhaustivă: lansarea concursului, gestiune site, vizită, Q&A, predare /anonimizare, jurizare, conferințe de presă, expoziție, contestații, organizare și gestiune site  final.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență*

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

7.4. Gestionare proceduri de achiziții publice

Ordinul Arhitecților din România urmărește evoluția procedurilor de achiziție și a reglementărilor în domeniu prin: participarea la negocieri legislative / procedurale cu administrațiile locale și instituțiile publice; alcătuire / verificare materiale diseminare; formare și specializare arhitecți în administrarea acestor activități; deplasări pentru diseminare.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

8. CERCETARE DISCIPLINARĂ

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES COLECTIV, SAU GENERAL)
 • SERVICIU PENTRU COMUNITĂȚI, SOCIETATE

Precizări legate de acest serviciu

OAR urmărește exercitarea competentă și calificată a profesiei și respectarea Codului Deontologic al acesteia. În acest sens, OAR analizează respectarea și neprejudicierea de către membrii săi a prestigiului profesiei prin analizarea respectării modului în care aceștia se supun regulilor și procedurilor referitoare la folosirea titlului profesional, regulilor profesionale, deontologice și disciplinare aplicabile profesiei. 

Membrii OAR răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legislației în vigoare, a Codului Deontologic al profesiei, a hotărârilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum și pentru orice abateri săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei

8.1. Înregistrare și analiză sesizare

Realizarea serviciului presupune implicarea Comisiei de Disciplină în primirea și analizarea sesizării primite și stabilirea termenului de judecată.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul + OAR sediul central

8.2. Ședința completului de judecată

Realizarea serviciului presupune susținerea de întâlniri ale Comisiei pentru analizarea documentelor puse la dispoziție, discuții cu părțile implicate și deliberarea asupra situației supuse analizei.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul + OAR sediul central

8.3. Stabilire sancțiuni disciplinare

Realizarea serviciului presupune stabilirea unei decizii și a unei sancțiuni, dacă este cazul.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: Filiala OAR de care aparține membrul + OAR sediul central

9. EVENIMENTE / MANIFESTĂRI PROFESIONALE, DEDICATE PROFESIEI ȘI PROFESIONIȘTILOR

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES COLECTIV, SAU GENERAL)

Precizări legate de acest serviciu

OAR asigură desfășurarea de evenimente care să contribuie la constituirea, menținerea și dezvoltarea comunității de arhitecți, indiferent de apartenența acestora la Filialele Ordinului.

9.1. Organizare evenimente / manifestări profesionale, dedicate profesiei și profesioniștilor

OAR oferă posibilitatea membrilor de a participa la diferite întâlniri formale sau informale care au diferite scopuri (dezbateri ale problemelor legate de profesie, comunitatea locală de profesioniști, mediu de afaceri, autoritatea locală) și pot avea diferite forme (întâlniri, conferințe, dezbateri, prezentări, lansări, prezentare medii de afaceri). 

Aceste întâlniri nu fac partea din categoria manifestărilor de dezvoltare profesională și nu sunt organizate sau realizate în cadrul proiectelor susținute din timbrul de arhitectură.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competențe* + Filiala OAR de care aparține membrul

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

10. REPREZENTATIVITATE ÎN RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE PUBLICE (INTERNAȚIONALE / NAȚIONALE / LOCALE)

 • SERVICIU PENTRU MEMBRI (DE INTERES COLECTIV, SAU GENERAL)
 • SERVICIU PENTRU AUTORITĂȚI, INSTITUȚII

Precizări legate de acest serviciu

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii și consolidarea în jurul sediilor organizației și filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură și cultură urbană. Astfel OAR asigură protejarea patrimoniului arhitectural și urbanistic din țară, corectarea unor modificări inadecvate ale legislației locale în domeniu, combaterea acțiunilor abuzive ale administrației locale asupra spațiului public prin intermediul unui dialog permanent cu reprezentanții locali ai autorității și ai comunității locale. Prin aceasta, OAR își aduce contribuția la promovarea și, după caz, modificarea sau generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții.

10.1. Reprezentativitate în relația cu autoritățile publice (naționale / locale)

OAR, prin delegații săi de la nivel național și local, asigură un dialog permanent cu reprezentanții autorităților și comunităților de interes și asigură luarea de poziții oficiale și emiterea de opinii și puncte de vedere, aliniate la strategia și viziunea OAR.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență* + Filiala OAR de care aparține membrul

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

10.2. Participarea la inițiative comunitare

Obiectivele OAR includ reprezentarea profesiei de arhitect și poziționarea acesteia privind inițiativele comunitare de interes.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Filiala OAR de care aparține membrul

10.3. Reprezentare internațională

Stabilește o procedură de desemnare a participanților în foruri internaționale în care este membru contribuabil.

Stabilește strategia privind parteneriatele și verifică necesitatea apartenenței la anumite structuri sau parteneriate din perspectiva nevoilor arhitecților români și a creșterii calității arhitecturii în România.

Creează oportunități de export a serviciilor de arhitectură din România și poate genera o platformă de contact pentru arhitecți români și investitori străini prin intermediul site-ului OAR și a SIOAR.

Structurează oferta de dezvoltare continuă prin parteneriate internaționale, astfel încât să fie la același nivel de calitate cu oferte similare din Europa. 

Prin apartenența la organizații internaționale (ACE), Ordinul poate informa membrii din timp asupra unor viitoare modificări legislative prin directive europene.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

11. GENERARE ȘI FACILITARE PROIECTE

 • SERVICIU PENTRU COMUNITĂȚI, SOCIETATE, SERVICIU PENTRU AUTORITĂȚI, INSTITUȚII

Precizări legate de acest serviciu

OAR susține dezvoltarea culturii arhitecturale și a calității vieții prin finanțarea de proiecte culturale și editoriale din fondurile dobândite din timbrul de arhitectură. Aceste fonduri din timbrul de arhitectură* pentru finanțarea proiectelor culturale și editoriale sunt acordate de OAR în baza unor sesiuni anuale de selecție în vederea finanțării (Sesiuni de Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii).

* Taxa de timbru de arhitectură este o taxă calculată la Primăria unde se depune documentația pentru obținerea Autorizației de Construire. Calculul se face odată cu calcularea taxei de autorizație și reprezintă 0,05% din valoarea investiției. În funcție de opțiunea arhitecților / conductorilor arhitecți, aceasta poate fi direcționată fie către Ordinul Arhitecților din România, fie către Uniunea Arhitecților din România.

11.1. Stabilire buget timbru de arhitectură

Stabilirea anuală a bugetului pe capitole, pe baza încasărilor realizate de OAR din timbrul de arhitectură.

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

11.2. Aprobare și stabilire sesiuni de finanțare și componență comisii evaluare

OAR stabilește programul sesiunilor de finanțare la care se poate aplica în conformitate cu normele metodologice în vigoare (beneficiarii acestor finanțări pot fi organizații neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura, Filiale teritoriale ale OAR, prin care se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți sau de instituții publice de cultură ori educație pentru care se încheie un parteneriat între aceste instituții și o Filială teritorială, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura, edituri, organizații neguvernamentale sau instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii etc).

 • TIP SERVICIU: administrativ
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

11.3. Întocmire dosar de finanțare

Întocmirea proiectelor care presupun activități referitoare la: partea de concept (stabilirea obiectivului, tipului de proiect, măsuri realizate, echipă implicată etc) și partea administrativă (întocmirea documentelor și formularelor necesare a fi depuse la dosarul proiectului).

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență* + Filiala OAR de care aparține membrul 

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

11.4. Selecție programe, proiecte culturale, editoriale

În vederea asigurării principiilor de transparență și control privind modul în care se alocă veniturile și se efectuează cheltuielile, stimularea competiției și recunoașterea valorii, condiții egale de acces, atingerea unor obiective culturale, finanțare multianuală, proiectele care urmează a fi finanțate din buget sunt analizate și selectate pe baza unor criterii de selecție de către comisii de selecție propuse de OAR sediul central și aprobate de Consiliul Național al OAR. 
 
Finanțarea acordată de Ordin vizează cu prioritate proiecte culturale și editoriale din domenii precum arhitectură contemporană, avangardă în arhitectură, dezvoltare durabilă, diversitate culturală, educație culturală în domeniul arhitecturii și promovarea publică a arhitecturii, patrimoniu cultural și intervenție culturală.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central

11.5. Acordare finanțare pentru alte activități

Pentru realizarea anumitor activități care nu se încadrează în categoriile specifice sesiunii anuale de finanțare de programe, proiecte culturale și editoriale, OAR alocă sume aprobate de Colegiul Director și de Consiliul Național.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central 

11.6. Derulare programe, proiecte culturale și editoriale finanțate din timbru

Pentru a asigura controlul privind modul în care se gestionează și utilizează fondurile alocate și modul de atingerea a obiectivelor stabilite inițial, OAR sediul central primește și analizează atât informațiile financiare (decontul parțial sau final al proiectului) și informațiile de conținut (atingerea obiectivelor propuse prin intermediul rapoartelor de activitate).

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central + Centru Teritorial de Competență* + Filiala OAR de care aparține membrul 

*implementarea Centrelor Teritoriale de Competență este la momentul elaborării acestui catalog un deziderat al OAR. Prin acestă extindere a organizației centrale vom putea oferi servicii complexe în mod egal calitativ și cantitativ pentru toți membrii OAR. Pentru moment serviciile aflate în responsabilitatea CTC-urilor sunt acoperite de OAR sediul central.

12. CONTRIBUȚII LEGISLATIVE

 • SERVICIU PENTRU COMUNITĂȚI, SOCIETATE
 • SERVICIU PENTRU AUTORITĂȚI, INSTITUȚII

Precizări legate de acest serviciu

OAR sediul central asigură sprijinirea profesiei prin implicarea directă și indirectă în inițiative legislative care au impact asupra profesiei, modul de exercitare a profesiei, precum și a calității produsului de arhitectură. Sprijinul constă în poziții oficiale referitor la posibile efecte și consecințe de ordin tehnic și social, în deschiderea către dialog și în crearea de proiecte alternative, cu scopul de a păstra și de a consolida valorile arhitecturale, culturale și sociale ale comunității. 

OAR sediul central realizează demersuri pentru prezervarea patrimoniului cultural național, propuneri către ministere sau alte autorități ale administrației publice centrale pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pentru o arhitectură de calitate și un mediu construit durabil și sustenabil.

12.1. Contribuții legislative

OAR sediul central are responsabilitatea de a:

 • se implica în mod pro-activ în identificarea și susținerea inițiativelor legislative care ar putea avea un impact pozitiv asupra profesiei de arhitect; 
 • identifica situații care impun puncte de vedere oficiale din partea OAR;
 • participa la întâlniri, dezbateri publice, referitoare la modificări legislative cu impact asupra profesiei sau produsului de arhitectură;
 • monitoriza inițiativele legislative care au impact asupra profesiei sau produsului de arhitectură.

Pentru documentarea punctelor de vedere și identificarea situațiilor care impun o poziție oficială a OAR, informațiile pot fi colectate de la Filialele OAR.

 • TIP SERVICIU: complex
 • CUI VĂ ADRESAȚI: OAR sediul central
Urmează
4 Membri ai organizației