1
Beneficii membri
1
Înscriere membri
2
Stagiul
3
Dobândire / recunoaștere drept de semnătură
4
Dezvoltarea profesională continuă
5
Legislație
6
Transparență decizională
7
Anunțuri de angajare
8
30zile.ro
9
Arhitecți în administrație
10
Construcțiile, sector prioritar național 2019-2020
10
Construcțiile, sector prioritar național 2019-2020

Construcțiile, sector prioritar național 2019-2020

Sursă foto:  capital.ro

De la 1 ianuarie 2019, timp de 10 ani, sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare. În acest sens, ne propunem să monitorizăm acțiunile realizate, atât de organizația noastră, cât și de partenerii și colaboratorii noștri. 

_____________

20 iunie 2019 

În demersul de reglementare a certificării, Ordinul Arhitecților din România se distinge în cadrul Protocolului de colaborare al Asociațiilor Profesionale și Patronale din Domeniul Construcțiilor prin faptul că este o organizație profesională cu atribuții în autorizarea exercitării profesiei, potrivit legii. Astfel, OAR are deja mecanisme proprii de acordare a calificărilor persoanelor fizice (prin gestiunea dreptului de semnătură), mecanisme pe care le va dezvolta pentru calificarea tehnico-economică a operatorilor economici.

În urma ședințelor avute de la începutul anului 2019, Grupurile de Lucru competente din cadrul Ordinului Arhitecților din România (OAR) nu au ajuns încă la un consens cu privire la scopul și mecanismul de certificare, dar susțin ca această certificare, în cazul în care proiectarea și consultanța de arhitectură nu pot fi exceptate, să fie efectuată de către OAR.

Din acest motiv, Ordinul Arhitecților din România susține realizarea la nivelul organizației noastre a certificării calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici (OE) / asocierilor de operatori economici (AOE) care desfășoară activități cuprinse exclusiv în CAEN 7111 și se angajează să participe la centralizarea certificatelor de calificare prin comunicarea calificărilor în domeniul arhitecturii. Această centralizare va putea fi făcută sub orice formă va fi stabilită în urma consultărilor realizate de reprezentanți ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) cu OAR și cu restul partenerilor din domeniul construcțiilor.

Totodată, întrucât ultima formă de propunere a mecanismului de certificare transmisă către MDRAP nu este în acord cu poziția exprimată de organizația noastră, și până la clarificarea raportului dintre organizațiile membre ale Parteneriatului, OAR  își rezervă dreptul de a susține în fața autorității competente poziția convenită la nivel intern, în mod nemijlocit.

OAR își va pune la dispoziție experiența pentru a sprijini demersurile partenerilor de reglementare a unui sistem de certificare a calificării tehnico-profesionale a OE din domeniul construcțiilor care să asigure tratamentul egal al tuturor operatorilor economici și liberul acces la piață. În același timp, urmărim transparența criteriilor, măsurilor și a mecanismului asociate certificării calificării tehnico-profesionale, proporționalitatea criteriilor și măsurilor în sensul obținerii rezultatelor dorite prin folosirea minimului necesar de cerințe, dar și asumarea răspunderii atât de către autorități, cât și de OE/AOE.

Susținem și ca, în cazul altor activități care excedează CAEN 7111, certificarea calificării tehnico-profesionale să fie efectuată de organisme competente în domeniile respective de activitate. 

Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România

_____________

15 ianuarie 2019

În 11 ianuarie 2019, Casa Mincu a găzduit o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții OAR – AICPS – AIIR, alături de OAR București, pentru a realiza o primă analiză asupra propunerii de certificarea din partea FPSC. Rezultatul este acum în stadiu de propunere (neangajantă pentru OAR), sub forma documentelor atașate:  

1. Schema sistemului de certificare își propune să rezume structura și mecanismele sistemului de certificare. Veți observa că atât denumirile, cât și atribuțiile organelor și instituțiilor coincid în mare parte. În această formă s-a intervenit pentru mai multă suplețe a procedurilor și celeritate, dar și pentru o partajare mai intuitivă a sarcinilor acestora. Aceasta își propune să fie un ghid pentru mai multă claritate asupra textului propus, întrucât este încărcată vizual cu adnotații și culori.

2. Proiect act normativ_v2 este inserarea schemei sistemului de certificare pe scheletul documentului propus de FPSC, cu unele dislocări de text și reorganizări de atribuții. Menționăm că documentul este într-o variantă brută, conținând mai degrabă explicații despre mecanisme decât formularea juridică finală, drept pentru care ne manifestăm disponibilitatea de a contribui la redactarea formei finale. 

Aceste documente au fost trimise Grupurilor de Lucru Normativ, fiind acum în proces de consultare internă. Rezultatele analizei vor fi structurate pentru o mai bună consultare publică, prin intermediul filialelor OAR. 

_____________

9 ianuarie 2019 

OAR a trimis o adresă către MFP pentru clarificarea statutului CAEN 711 în domeniul construcțiilor, pentru aplicarea corectă a prevederilor. Adresa poate fi citită aici

_____________

8 ianuarie 2019

OUG 114/2018 ȘI HG 937/2018 

Cu ocazia intrării în vigoare a OUG 114/2018 privind încadrarea corectă a activității de arhitectură în domeniul construcțiilor pentru facilități fiscale și HG 937/2018 pentru stabilirea salariului minim și a impactului pe care îl va avea asupra profesiei, respectiv: Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor (art. 76 alin. (1)-(3)) în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, dacă angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, care cuprind domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de codul CAEN 711- Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică

Mai multe AICI.

_______________

18 decembrie 2018

ACORD PENTRU SPRIJINIREA DOMENIULUI CONSTRUCȚIILOR

A fost semnat Acordul între Guvernul României și Federația Patronatelor Societății din Construcții, un document cadru care stabilește atât etapele pentru creșterea investițiilor publice și private, creșterea forței de muncă specializate, combaterea concurenței neloiale. În baza notei de fundamentare a Acordului, Guvernul României se angajeaz să adopte o serie de măsuri care să vină în sprijinul activității de construcții, prin 19 acțiuni specifice, printre care amintim:

 • stabilirea sectorului construcțiilor ca domeniu prioritar, pe timp de 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2019;
 • stabilirea salariului minim brut lunar de 3.000 lei;
 • introducerea certificării profesionale a firmelor din domeniul construcțiilor și a criteriilor de declasificare în caz de neîndeplinire a condițiilor de certificare;
 • perfecționarea legislației privind achizițiile publice;
 • combaterea muncii la negru și excluderea zilierilor din construcții;
 • ajustarea prețurilor contractelor cu prevederile legilative;
 • încurajarea angajării cetățenilor din afara UE;
 • înființarea Casei Sociale a Constructorilor;
 • stabilirea unui avans de 30% pentru contractele de lucrări;
 • înființarea unui Fond de garantare pentru construcții
 • integrarea agenților economici certificați în organizația patronală;
 • sprijinul și subvenționarea producției interne de materiale de construcții;
 • adoptarea unor măsuri de întărire a controlului cu patronatele, în ceea ce privește tâmplăria și vitrajul termoizonant cu NI C47-2018 și P118/1-2018 PI;  

_______________

19 decembrie 2018

Semnarea Protocolului de cooperare între Guvernul României și FSPC – Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii pentru elaborarea legislației specifice necesare certificării tehnico-profesionale a operatorilor din construcții și a altor domenii de interes comun.

Protocolul cuprinde 7 puncte și are ca termen de finalizare 14 ianuarie 2019. Protocolul este format de următoarele organizații profesionale sau patronale, precum și universități:

 1. Federația Patronatelor Societăților din Construcții – FSPC
 2. Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri – AICPS
 3. Asociația Inginerilor de Instalații din România – AIIR
 4. Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România – APDP 
 5. Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții – APMCR
 6. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții – ARACO
 7. Patronatul din Industria Cimentului și Altor Produse Minerale pentru Construcții din România – CIROM
 8. Ordinul Arhitecților din România – OAR
 9. Patronatul Societăților de Construcții – PSC
 10. Universitatea Tehnică de Contrucții București – UTCB
 11. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR 
 12. Sindicatul FGS Familia. 

_______________

17 decembrie 2018 

În data de 17 decembrie 2018, în ședința Consiliului național OAR, a fost votată componența finală a acestor grupuri iar toți cei cărora le adresăm prezentul email fac parte, cel puțin, din unul dintre următoarele: GdL Reglementarea profesieiGdL Legislație generală și/sau Grup de acțiune și de reacție rapidă (GdA). 

_______________

23 iunie 2015

Ordinul Arhitecților din România inițiază încheierea unui Protocol de colaborare al Asociațiilor Profesionale și Patronale din Domeniul Construcțiilor, cu principalele organizații din sectorul construcțiilor.

Scopul acestuia este consolidarea relațiilor în redefinirea proceselor de construire din România, cu toate implicațiile sale de natură legislativă, administrativă, socială, economică și culturală. Fac parte din Protocol:

 1. Ordinul Arhitecților din România – OAR
 2. Asociația Inginerilor de Instalații din România – AIIR
 3. Asociația Română a Inginerilor Consultanți – ARIC 
 4. Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri – AICPS
 5. Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 
 6. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții – ARACO
 7. Federația Patronatelor Societăților din Construcții – FSPC
 8. Patronatul din Industria Cimentului și Altor Produse Minerale pentru Construcții din România – CIROM
 9. Federația Patronală din Industria Materialelor de Construcții – PATROMAT