1
Obiective program Formare profesională continuă
2
EDU.OAR
3
Platforma e-learning Edu.OAR
4
Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă al Ordinului Arhitecților din România (Planul DPC)
1
Obiective program Formare profesională continuă

Obiective program Formare profesională continuă

Printre misiunile Ordinului Arhitecților se numără dezvoltarea culturii arhitecturii și urbane, susținând astfel că arhitectura este un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Prin programul de formare profesională continuă organizația urmărește ca pe de o parte, să garanteze societății standardele serviciilor de arhitectură și că membri săi dețin o serie de cunoștințe și abilități profesionale ce corespund cerințelor societății contemporane.   În vederea asigurării calității produsului de arhitectură și a bunelor practici din domeniu, această dezvoltare continua de competențe, cunoștințe și abilități este necesară exercitării profesiei de arhitect.

Pe de altă parte, Ordinul Arhitecților urmărește satisfacerea nevoilor de formare profesională continuă a membrilor săi, de diversificare și specializare pe diverse arii de interes, relevante contextului/împrejurărilor lor profesionale. 

Urmează
2 EDU.OAR