Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă al Ordinului Arhitecților din România (Planul DPC)

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În data de 21 Martie 2022 a fost adoptat Planul Național de Dezvoltare Continuă de către Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România. Documentul a fost elaborat în cadrul Grupului de Lucru Dezvoltare Profesională Continuă constituit în acest sens la începutul mandatului 2018 – 2022, și supus procesului de transparență decizională în perioada 1-18 Februarie 2022. 

Elaborarea Planului Național de Dezvoltare Profesională Continuă este o obligație OAR conform Acordului UIA privind Standardele Internaționale de Profesionalism în Practica de Arhitectură, și una dintre sarcinile organizației, conform Art. 2,(2), c) din Regulamentul nr. 1403/1 din 30 Iunie 2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România.

Prezentul plan a fost realizat pornind de la variantele anterioare ale planului, care nu au fost însă adoptate de către organizație. Acesta pornește de la premisa că Dezvoltarea Profesională Continuă presupune o activitate structurată, desfășurată de membrii organizației, cu acoperire uniformă la nivel național. Planul urmărește susținerea procesul de elevare și actualizare continuă a pregătirii arhitecților, având ca scop final creșterea calității arhitecturii, prin practicarea responsabilă, competentă și calificată a profesiei. 

Planul DPC conține:

  • Definirea conceptelor care stau la baza programului de formare profesională continuă;
  • Aria de aplicabilitate, scopurile și obiectivele DPC;
  • Domeniile și formele de realizare DPC;
  • Metodologie de realizare a activităților DPC;
  • Prevederi operaționale și administrative.

Forma finală a Planului DPC, aprobată în cadrul Consiliului Național OAR, poate fi consultată aici.