Legislație

Foto antet: Corvin Cristian, Locuință în mansardă, București

___________________________________

OBIECTIVE - ȚINTĂ ale Grupului de lucru Legislație al OAR

PROIECTARE

 • Asigurarea optimizării soluției tehnice pe parcursul elaborării documentației prin evitarea înghețării ferme a soluției prezentate in S.F.
 • Asigurarea unui cadru de reglementări coerent, unitar și general valabil pentru toate tipurile, fazele și programele de proiectare.
 • Asigurarea continuității proiectantului elaborator pentru toate fazele de proiectare în succesiunea lor la obiectivele de investiție publice.
 • Conservarea și protejarea dreptului de autor (unde este cazul).
 • Neutralizare din reglementări oficiale eficiente a fenomenului „semnăturii de coplezență” și a documentațiilor elaborate de persoane necalificate și neacreditate.
 • Stabilirea și statutarea de costuri (onorarii) de proiectare minimale operaționale.
 • Definirea și statutarea noțiunii de eroare de proiectare în sensul precizării că aceasta trebuie să se refere la nerespectarea unor normative și standarde tehnice și nu la cuantificări economico-financiare.
 • Clarificări eficiente pentru asigurarea asistenței tehnice obligatorii, dar remunerate.
 • Reintroducerea funcțională a noțiunii de cheltuieli diverse și neprevăzute necesare unei bune derulări a unei investiții publice.

AUTORIZARE execuții lucrări

 1. Coroborarea reală propusă prin autorizarea unui obiectiv cu condiționările impuse prin documentațiile de urbanism aprobate.
 2. Reducerea birocrației, a avizelor inutile sau nerelevante solicitate prin anumite reglementări actuale (însă NU prin aprobare tacită!)
 3. Creșterea răspunderii organului administrativ care emite autorizația (administrație locală) și a celui de control (I.S.C.) și asigurarea pârghiilor de control efectiv.
 4. Rolul și răspunderea instituției Arhitectului Șef și asigurarea personalului specializat și calificat – statutate prin lege.
 5. Asigurarea reală (nu prin parametri modificabili și adaptabili în funcție de interese) a unor condiții benefice pentru comunitate în privința densității, a regimului de înălțime, a reducerii poluării, respectarea zonificării, toate având drept reper și fundament prevederile din documentațiile de urbanism care trebuie respectate.
 6. Controlul real, efectiv și responsabil (tehnic, administrativ, urbanistic, financiar) al structurilor desemnate ale statului în privința elaborării documentațiilor, materializării acestora pe șantier, finalizării și recepției obiectivelor de investiții și construcții.
 7. Implicarea efectivă la avizarea unor documentații de investiții – construcții a reprezentanților asociațiilor profesionale recunoscute (avizul tehnic-consultativ al acestora să fie real, public și responsabil).
 8. Stabilirea unor reglementări eficiente care să asigure concret și real parametrii minimi pentru un cadru de viață urbană sănatos și sigur (densitatea construcțiilor, rețele carosabile dimensionate corespunzător, spații verzi, plantații și parcări suficiente, regim de înălțime coerent urbanistic, poluare controlată, ș.a.). Reglementări și norme coerente stabilite cu implicarea ministerelor de resort (Mediu, Sănătate, Transporturi, Administrație Publică) care să condiționeze, filtreze și responsabilizeze eliberarea autorizațiilor de construcție.

PARTICIPARE ACTIVĂ A OAR, RUR și a ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE PARTENERE

(semnatare ale Protocolului din iulie 2015) la stabilirea unor reglementări coerente privind arhitectura și construcțiile, urbanismul și dezvoltarea regională, domenii conexe care trebuie să evolueze dinamic și unitar într-o strategie globală.

 1. Continuarea demersurilor de optimizare a legislației specifice privind ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI COSTURILE NORMATE în proiectare, investiții și construcție.
 2. Participare activă în elaborarea CODULUI CONSTRUCȚIILOR
 3. Participare activă în elaborarea CODULUI URBANISMULUI 

Raportul privind implicarea OAR în procesul legislativ în perioada iulie 2014 - octombrie 2017 poate fi găsit la acest link