OAR este ferm: Arhitect șef doar cu studii de specialitate!

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Proiectul de lege privind OUG 79/2021 pentru ocuparea funcției de arhitect șef intră la vot pentru aprobare în cadrul ședinței de plen a Camerei Deputaților într-o formă care, dacă va fi aprobată, „va determina o deprofesionalizare generalizată a personalului din administrația publică și creează un pericol grav și iminent de afectare a mediului construit și, implicit, a dreptului constituțional al cetățenilor la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.”, rămâne ferm pe poziție Ordinul Arhitecților din România (OAR) prin vocea arh. Alexandru Găvozdea, Președinte OAR (2018-2022) .

Marți, 11 noiembrie, a avut loc ultimul demers al OAR și RUR pentru a amenda măsurile cu impact negativ asupra mediului construit prevăzute în OUG 79/2021, înainte ca proiectul să fie supus la vot în Camera Deputaților. În cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, arh. Alexandru Găvozdea (OAR) și arh. Florentina Iugan (RUR), au prezentat un punct de vedere și o serie de amendamente care au rămas fără ecou pentru membri, astfel încât amendamentele susținute nu au fost adoptate.

Principalele amendamente OAR & RUR aduse propunerii de lege privind OUG 79/2021

  • Personalul de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară trebuie să aibă statutul de funcționar public, nu doar dreptul de a exercita prerogativele de putere publică;
  • Revenirea la forma anterioară a legii, cea de dinaintea adoptării OUG 79/2021: ocuparea funcției de arhitect șef să fie permisă doar persoanelor cu studii de specialitate, respectiv să nu se permită ocuparea funcției de către conductori arhitecți, ingineri în domeniul construcțiilor sau ingineri cu specializarea inginerie economică în construcții, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, la nivelul municipiilor și de către conductor arhitect, precum și de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, la nivelul comunelor;
  • Menținerea atestării RUR pentru persoanele care ocupă sau intenționează să ocupe funcția publică de arhitect-șef.

Reprezentanții OAR și RUR au argumentat amendamentele propuse printr-o serie de motive, pe care vi le prezentăm succint

  • Expunerea de motive care fundamentează proiectul de lege pentru adoptarea OUG 79/2021 conține o serie de erori grave, precum utilizarea de date neactualizate, trunchiate sau chiar false. Deoarece numărul actual de arhitecți și urbaniști depășește necesarul pentru ocuparea funcțiilor de arhitect-șef existente în țară, urgența și starea critică a ocupării funcțiilor nu sunt justificate și nu reclamă ocuparea funcțiilor publice cu nespecialiști;
  • Nu toate unitățile administrativ-teritoriale de bază au nevoie de arhitect-șef propriu, ca angajat al aparatului de specialitate al primarului, întrucât nu toate au același volum de muncă și aceeași dinamică de dezvoltare;
  • Persoanele care au formația profesională de inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții nu pot ocupa funcția de arhitect-șef la nivelul niciunei unități administrativ-teritoriale, întrucât în urma studiilor absolvite nu dețin cunoștințele de specialitate și competențele necesare pentru exercitarea funcției de arhitect-șef. În prezent, aceste competențe se pot dobândi doar în programele de studii ale facultăților de arhitectură și urbanism, conform curriculelor de învățământ ale acestor structuri academice aprobate de autoritățile centrale competente;
  • Numai un funcționar public poate apăra interesul public și totodată sprijini dezvoltarea, fără a compromite interesul public. Personalul de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sau de la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori de la nivelul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, respectiv prin cooperare între unități administrativ-teritoriale, nu poate substitui funcția publică de arhitect-șef. 

Ordinul Arhitecților din România este decis să epuizele toate căile legale prin care să contribuim la protejarea spațiului construit și la dezvoltarea aromioasă a acestuia.

În cazul în care parlamentarii votează, în cadrul ședinței de plen a Camerei Deputaților, aprobarea OUG în forma curentă, nu vom ezita și vom solicita Președintelui României să nu promulge Legea, ci să o retrimită în Parlament, spre reexaminare, la fel cum am procedat si în cazul proiectului de lege înregistrat la Parlament în anul 2020- PLX201/2020.

Reamintim că Ordinul Arhitecților din România a fost preocupat de procesul legislativ de modificare a condițiilor de ocupare a funcției de arhitect șef încă de la începutul demersului, transmițând un punct de vedere când proiectul de OUG a fost pus în consultare publică de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Guvern.

De asemenea, Ordinul a intervenit consecvent în procesul legislativ de aprobare a Ordonanței în cadrul Parlamentului, emițând puncte de vedere și participând la ședințele Comisiilor Senatului și ale Camerei Deputaților care au fost desemnate să avizeze și să raporteze proiectul de lege de aprobare a OUG 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, prin care se modifică condițiile de ocupare a funcției de arhitect șef.