Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND LUCRĂRILE DE REPARAȚII, ÎNTREȚINERE ȘI POSTUTILIZARE A CONSTRUCȚIILOR CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
P 95-1977Normativ tehnic de reparații capitale la clădiri și  construcții speciale.  B.C. nr.11/1977,B.C. nr. 8/1994 și B.C. nr. 9/1994 își încetează valabilitateaP 135 – 1995,P135/1-1996
C 149-1987Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat. B.C.nr. 5/1987își încetează valabilitateaC 149–1981 
C 203-1991Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățire a izolației termice și de remediere a situațiilor de condens la pereții clădirilor existente. B.C.nr. 6/1991Își încetează valabilitatea:C 203-1980,C 203/2-1982,C 203/3-1985,C 203/4-1986,C 203/5-1986,C 203/6-1986,C 203/7-1986
GE 003-1996Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcțiilor. B.C.nr. 8/1997 
ST 003-1996Specificație tehnică privind criteriile și nivelele de performanță  ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcțiilor și pentru asigurarea calității acestora. B.C.nr. 14/1997 
NE 005-1997Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante). B.C. nr. 11/1997 
NE 006-1997Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la compartimentările spațiilor interioare. B.C. nr. 14/1997 
NE 007-1997Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la închideri exterioare. B.C. nr. 13/1997 
GE 032-1997Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale. B.C. nr. 11/1999Își încetează valabilitateaP 135 – 1995,P135/1-1996
NP 035-1999Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la structuri.   B.C. nr. 9/2000 
GT 052-2002Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor și metantancurilor în exploatare. B.C. nr. 1/2004    
MP 031-2003Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale.  M.Of., p I, nr.920/22.12.2003B.C. nr. 2/2004 
MP 029-2003Metodologie privind executarea hidroizolației cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuți.   M.Of., p I, nr.915/20.12.2003 B.C. nr. 23/2004 
 GT 061-2003 Ghid privind identificarea și clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicație. M.Of., p I, nr.917/20.12.2003B.C. nr. 23/2004 
MP 030-2003Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) și tratamentul suprafețelor pictate la construcțiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiții de umiditate excesivă și existența biodegradării.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuți.    M.Of.,p I, nr.922/22.12.2003B.C. nr.9/2004 
MP 027-2003Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii. M.Of., p I , nr.670/23.09.2003B.C. nr.17-18/2004 
NP 103-2004Normativ de proiectare pentru lucrările de reparații și consolidare ale podurilor rutiere în exploatare. M.Of., p I, nr.434bis/23.05.2005B.C. nr.6/2005 
GP 079-2014Ghid privind proiectarea și execuția consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereți turnați in situ. M.Of., p I, nr.356bis/25.05.2015 GP 079-2003se abrogă