Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor pentru transporturi

16 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR PENTRU TRANSPORTURI CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică” respectiv, ”Denumire reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
S 4 -1971Normativ departamental privind condițiile de proiectare  și execuție a lucrărilor de execuție și instalații care afectează traseul sau zona drumurilor publice și lucrările anexe aferente. B.T.R.nr.8/1971 
 Instrucție privind organizarea formației normate de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri. B.T. nr. 2/1982  
  CD 153-1986Instrucțiuni și condiții tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf.   B.C. nr.12/1985 
 AND 524-1995Regulament de funcționare DN 7C. Transfăgărășan.  Broșură 
   GE 014-1997Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de transport și manipulare a elementelor prefabricate pentru construcții (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi, etc.).   Ordinul în B.C.nr. 12/1999  Ghidul în BroșuraI.P.C.
  PD 197-1978Normativ departamental pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor.   
CD 29-1979Instrucțiuni tehnice departamentale pentru proiectarea și executarea fundațiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. B.C. nr.11/1979își încetează valabilitateaCD 29–1967
 Instrucție privind organizarea formației normare de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri.  B.T. nr.2/1982 
CD 42-1985Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu și fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere. B.C. nr.9/1985își încetează valabilitateaCD 21–1966,CD 42–1969
CD 72-1985Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundațiilor pe coloane vibrante. B.C.nr.12/1985își încetează valabilitateaCD 72–1973
  DD 500-1986Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a permeabilității îmbracămin-ților rutiere cu permeametru AP 400.  Broșura 
  DD 501-1986Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a densității straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP 425.   
C 182-1987Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum.  B.C.nr.6/1987își încetează valabilitatea C 182-1977
  AND 519-1993Instrucțiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistică a rezultatelor măsurătorilor de laborator și de teren pentru determinarea calității complexului rutier.    
 AND 521-1993Instrucțiuni tehnice privind determinarea compoziției chimice a bitumului rutier pe patru fracțiuni.   
AND 515-1993Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea, execuția și întreținerea terasamentelor și a căii în zona pod-rampă acces.  B.C. nr. 1/1994 
 C 242-1993Normativ pentru elaborarea studiilor de circulație din localități și teritoriul de influență.  B.C. nr. 2/1994 
  ST 002-1996Specificație tehnică privind criteriile și nivelele de performanță ale miniutuliajelor de construcții prevăzute cu șenile de cauciuc pentru asigurarea protecției mediului și a căilor de acces.   B.C.nr. 12/1999 
AND 532-1997Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminților rutiere.M.Of., p I, nr.127bis/26.03.1998B.T.R.nr.12/2001  
  AND 535-1997Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea TFOT.   B.T.R. nr. 5/2001 
  AND 536-1997Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea RTFOT.  B.T.R. nr. 5/2001 
  NE 008-1997Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice și de compactare cu maiul foarte greu-caiet VIII.   B.C. nr. 15/1998Își încetează valabilitateaC 29–1977
 Norme tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere.M.Of., p I, nr.15/19.01.1998 M.Of., p I, nr.123/15.02.2002  
 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.M.Of., p I, nr.138bis/06.04.1998  
 Norme privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.M.Of., p I, nr.138bis/06.04.1998  
 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.M.Of., p I, nr.138bis/06.04.1998  
 Norme privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor.M.Of. , p I, nr.138bis/ 06.04.1998  
 Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale.M.Of., p I, nr.138bis/ 06.04.1998  
AND 545-1998Normativ privind execuția tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus.M.Of., p I , nr.327/09.07.1999 B.T.R. nr. 1/2006 
GP 046-1998Ghid de proiectare și execuție pentru construcțiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de calitate.  B.C. nr.7/2000 
 AND 541-1998Instrucțiuni tehnice privind confecționarea epruvetelor din mixturi asfaltice utilizând presa de compactare giratorie.  B.T.R.nr.19/2002 
 AND 542-1998Instrucțiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice.  B.T.R.nr.19/2002 
 AND 543-1998Instrucțiuni tehnice privind determinarea fluajului static și dinamic al mixturilor asfaltice.  B.T.R.nr.19/2002 
 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale.M.Of. , p I, nr.138bis/06.04.1998  
 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.M.Of., p I, nr.138bis/06.04.1998  
GP 046-1998Ghid de proiectare și execuție pentru construcțiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de calitate.  B.C.nr.7/2000 
 AND 534-1998Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.   
   DD 507-1988Instrucțiuni tehnice departamentale privind organizarea și funcționarea stațiilor amplasate în punctele de frontieră pentru cântărirea din mers și verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din traficul internațional.    Broșura 
  AND 544-1998Metodologie de evaluare a priorității de execuție a pasajelor denivelate în punctele de intersecție dintre drumurile naționale și căile ferate.   
NE 010-1999AND 556-1999Normativ pentru execuția tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat. Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001 B.T.R. nr. 6/2001Își încetează valabilitateaCD 164-1987
NE 011-1999AND 555-1999Normativ pentru execuția tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri.Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001 B.T.R. nr.1/2001Își încetează valabilitateaCD 164-1987
ST 022-1999Specificație tehnică privind proiectarea, execuția și exploatarea drumurilor comunale și vicinale cu o singură bandă de circulație din mediul rural.  Ordinul publicat în B.C. nr.1/2000 șiB.C. nr. 7/2000 
 AND 560-1999Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri.  B.T.R.nr.16/2002 
 AND 559-1999Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mortar asfaltic. B.T.R. nr.7/2001 
 AND 558-1999Metodologie pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice. Mof, p I, nr.232 /25.05.1999  
  AND 548-1999Instrucțiuni tehnice privind determinarea comportării la oboseală a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELLE-MATTA.  B.T.R. nr. 9/2001 
  AND 551-1999Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.     B.T.R. nr. 6/2001 
  AND 552-1999Normativ privind condițiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.  B.T.R.nr. 6/2001 
CD 16-2000Normativ  privind condițiile de proiectare și tehnologia de execuție a lucrărilor de îmbrăcăminți asfaltice ușoare.  B.C. nr.2/2001 șiB.T.R. nr. 2/2001își încetează valabilitateaCD 16-1978
CD 63-2000Normativ pentru proiectarea și folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată și șosea.M.Of., p I ,nr.783/06.11.2003  B.T.R.nr.12/2001își încetează valabilitateaCD 63-1984 
NP 043-2000Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton.  B.C.nr. 7/2001 
 P 15-2000Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de șosea din beton armat. B.T.R.nr.21/2002înlocuieșteP 15-78
 CD 75-2000Normativ privind folosirea, întreținerea și repararea clădirilor din ramura drumuri.  B.T.R. nr. 6/2001 
 Norme metodologice privind condițiile de închidre a circulației și de instituire a resctricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.      Broșură 
 Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinarea a planeității, rugozității și adâncimii făgașelor drumurilor cu ajutorul pamentului HAWKEYE 1000 și 2000.  B.T.R.nr.10/2012 
CD 155-2001Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne.M. Of., pI, nr.786 /07.11.2003 B.T.R. nr. 2/2001își încetează valabilitateaCD 155-85
CD 99-2001Normativ  privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră.M.Of., p I , nr.782/06.11.2003  B.T.R. nr. 3/2001 
DD 502-2001Normativ pentru execuția tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă.M.Of., p I , nr.779/ 06.11.2003 B.T.R. nr. 4/2001își încetează valabilitateaDD 502-1987
PD 46-2001Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcții la podurile din beton armat .M.Of., p I, nr.786/07.11.2003 B.T.R. nr. 9/2001își încetează valabilitateaPD 46-1979
PD 177-2001Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide (metoda analitică).M.Of., p I,nr.782/06.11.2003 B.T.R. nr. 1/2001își încetează valabilitateaPD 177-1977
  CD 173-2001Normativ departamental pentru amenajarea la același nivel a intersecțiilor drumurilor publice din afara localităților.  B.T.R.nr.9/2001înlocuișteCD 173-79
 AND 564-2001Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacității portante a drumurilor cu deflectometrul MLY 10.000.  B.T.R. nr. 7/2001 
  CD 169-2001Instrucțiuni tehnice pentru executarea îmbrăcăminților din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri și pasaje.  B.T.R. nr. 20/2002 
 AND 565-2001Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafețelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI.  B.T.R. nr. 8/2001 
 AND 561-2001Instrucțiunile privind plantațiile rutiere. B.T.R. nr.10-11/2001 
 AND 562-2001Instrucțiunile privind activitatea pepinierelor rutiere. B.T.R. nr.11-12/2005 
 AND 563-2001Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafeței drumurilor cu ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72.   B.T.R. nr. 8/2001 
CD 31-2002Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide. M. Of., p I, nr.779/ 06.11.2003  B.T.R. nr. 2/2004își încetează valabilitateaCD 31-1994
 NE 015-2002Normativ pentru executarea lucrărilor de reparații a drumurilor cu beton rutier fluidifiant.  B.C. nr.8/2004 
NP 067-2002Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate și podurilor, împotriva acțiunii apelor curgătoare și lacurilor.   B.C.nr.15/2002își încetează valabilitateaPD 161-1985
AND 581-2002Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate.M.Of., p I, nr.779/06.11.2003 B.T.R. nr. 6/2005 
AND 582-2002Normativ privind proiectarea și execuția pietruirii drumurilor de pământ. Condiții tehnice de calitate.M.Of., p I, nr.782/06.11.2003 B.T.R.nr. 4/2004 
AND 539-2002Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării  îmbrăcăminților asfaltice.  B.T.R.nr.18/2002își încetează valabilitateaAND 539-1998
CD 151-2002Normativ privind realizarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă. M.Of., p I , nr.786/ 07.11.2003 B.T.R. nr. 17/2002își încetează valabilitateaCD 151-1985
NE 014-2002Normativ pentru executarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe și glisante.   B.C.nr. 8/2004își încetează valabilitateaC 22-1992
NP 081- 2002Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide. B.C.nr.6/2004, B.T.R.nr.8/2005 și B.T.R.nr.2-3/2006  
PD 162-2002Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane.M.Of., p I,nr.786/ 07.11.2003 B.T.R. nr.1/2004își încetează valabilitateaPD 162-1983
GP 068-2002Ghid pentru proiectarea platformelor portuare.  B.C. nr. 15/2002 
 AND 585-2002Normativ privind proiectarea și execuția îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment armat continuu.  B.T.R. nr. 1/2012 
  CD 152-2002Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu strat din agregate natural stabilizate cu lianți puzzolanici ale sistemelor rutiere suple și semirigide.  B.T.R. nr.17/2002 înlocuieșteAND 152-1985
 PD 162-2002Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane.Mof , pI, nr.786/7.11.2003B.T.R.nr. 1/2004înlocuieșteAND 162-1983
 PD 95-2002Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor. B.T.R. nr. 13/2002înlocuieștePD 95-1977
GEx 006-2002Ghid pentru întreținerea, repararea și etanșarea construcțiilor subterane pentru metroul din București.  B.C. nr.  6/2003 
  AND 513-2002Instrucțiunile tehnice departamentale privind proiectarea, execuția, revizia și întreținerea drenurilor pentru drumurile publice.   B.T.R. nr. 15/2002înlocuiesteAND 513-1991
 AND 571-2002Catalog de studii de ranforsare a structurilor rutiere și semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simplă.  B.T.R. nr. 1/2012 
   CD 139-2002Normativ pentru protecția anticorozivă a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor și acțiunii fondanților chimici utilizați pe timp de iarnă.   B.T.R.nr.20/2002 
 AND 554-2002Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice. B.T.R.nr.13/2002 
   AND 579-2002Matrice O-D și curenții de circulație determinați pe rețeaua de drumuri naționale pe baza rezultatelor anchetelor O-D și a recensămîntului de circulație din anul 2000.   B.T.R. nr.21/2002 
 AND 580-2002Recensămîntul general de circulație din anul 2000. B.T.R.nr.21/2002 
  AND 574-2002Normativ privind determinarea compoziției chimice a bitumurilor prin cromatografie în start subțire cu detector de ionizare în flacără. Metoda IATROSCAN.   B.T.R. nr. 19/2002 
 AND 577-2002Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri. B.T.R.nr. 17/2002 
 AND 566-2002Normativ pentru execuția mixturilor asfaltice drenante. B.T.R. nr. 14/2002 
  AND 569-2002Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate de CAPS la calea de pod și la îmbrăcămițile rutiere.  B.T.R.nr. 19/2002 
 AND 578-2002Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetoane a podurilor sub trafic. B.T.R.nr. 24/2002 
 CD 127-2002Instrucțiuni tehnice de execuție a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici. B.T.R.nr. 18/2002 
NE 022-2003Normativ privind determinarea adezivității lianților bituminoși la agregate.M.Of., p I, nr.165/25.02.2004 B.T.R. nr. 4/2004 
CD 148-2003Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast. B.T.R. nr. 2/2004 
 CD 76-2003Normativ departamental pentru întreținerea și repararea podurilor metalice de șosea.  Broșura 
NE 017-2003Normativ privind realizarea și urmărirea în timp a protecției structurilor subterane ale metroului împotriva curenților de dispersie produși de circulația trenurilor de metrou.     B.C.nr.15/2004 
P 19-2003Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podețe pentru drumuri. B.T.R.nr.3/2004 și B.T.R nr.8/2005își încetează valabilitateaP  19/1986
NE 021-2003Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerințele utilizatorilor.M.Of., pI, nr.160/24.02.2004 B.T.R. nr. 4/2004   
CD 118-2003Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de șosea din beton armat și beton precomprimat. M.Of., p I, nr.659bis/22.07.2004 B.T.R. nr. 1/2005își încetează valabilitateaCD 118-79
CD 170-2003Ghid privind realizarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă.M.Of. , p I , nr.160 /24.02.2004 B.T.R. nr.2/2004 și nr.8/2005își încetează valabilitateaCD 170-1998
DD 509-2003Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în stații fixe. M.Of., p I, nr.659bis/22.07.2004B.T.R. nr. 1/2005își încetează valabilitateaAND 509-1989
NE 023-2003Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi.M.Of., p I , nr.165 /25.02.2004B.T.R.nr. 3/2004   
NE 024-2003Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staționare și de urgență la autostrăzi.M.Of. , p I , nr.165 /25.02.2004 B.T.R.nr. 3/2004 
 AND 523-2003 Normativ privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece.M.Of. , p I , nr.659bis/22.07.2004B.T.R. nr. 1/2005își încetează valabilitateaAND 523-98
NE 025-2003Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcăminți  bituminoase pe timp friguros.M.Of., p I, nr.100 /31.01.2005B.T.R. nr. 11/2004 
AND 540-2003Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide.M. Of. , p I, nr. 397bis/11.05.2003 M.Of., p I., nr.559/ 30.06.2005 B.T.R. nr. 7/2005  își încetează valabilitateaAND 540-1998
ID 28-2004Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate.M.Of., p I , nr.456bis/20.05.2004  
NP 085-2004Normativ privind evaluarea stării de degradare a  îmbrăcaminților din beton de ciment ale suprafețelor  aeroportuare.M.Of., p I, nr.416bis/10.05.2004  
NP 095-2004Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecției împotriva înghețului.M.Of., p I , nr.456bis/20.05.2004  
CD 27-2004Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată.M.Of., p I , nr.456bis/20.05.2004  
NE 026-2004Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminților rutiere bituminoase.M.Of. , p I , nr. 323/14.04.2004B.T.R. nr. 7/2005 
NE 029-2004Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere.M.Of., p I,nr. 511/07.06.2004 B.T.R. nr. 6/2005