Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA FUNDAȚIILOR CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
C 213-1983Instrucțiuni pentru completarea formularului de evidență a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981. B.C. nr.7/1983 
C 196-1986Instrucțiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundații. B.C. nr.8/1986își încetează valabilitateaC 196–1979
C 215-1988Instrucțiuni tehnice pentru elemente de fundații din beton cu adaos de cenușă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivități naturale și industriale. B.C. nr.6/1988își încetează valabilitateaC 215–1983
C 159-1989Instrucțiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică penetrare dinamică, vibropenetrare. B.C. nr.4/1990își înceteaza valabilitateaC 159-1973 șiC 176–1984
 C 230-1989 Îndrumator de proiectare și execuție a gropilor ștanțate pentru fundații. B.C. nr.12/1989 
C 241-1992Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.  B.C. nr.9/1993 
C 251-1994Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepționarea lucrărilor de îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătățirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică. B.C. nr.7/1994 
C 252-1994Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea și recepționarea lucrărilor de fundații pe piloți   scurți executați  pe loc prin vibropresare. B.C. nr.7/1994 
GT  001-1996Ghid privind criterii de alegere a încercărilor și metodelor de determinare a caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor. B.C. nr.7/1996  
NE  008-1997Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII B.C. nr.15/1998 
GP 014-1997Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acțiuni seismice în cazul fundării directe. B.C. nr.12/1998își încetează valabilitateaC 29–1977
ST 015-1997Specificație tehnică privind refacerea prin obturare și etanșare a contactului teren-infrastructură pentru construcții de locuințe, social-culturale și industriale. B.C. nr.9/1998  
GE 029-1997Ghid practic privind tehnologia de execuție a piloților pentru fundații. B.C. nr.12/1998își încetează valabilitateaC 160–1975  
ST 016-1997Specificație tehnică. Criterii și metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcțiilor. Instrucțiuni tehnice pentru determinarea prin  metode topogeodezice a deplasării construcțiilor datorate deformațiilor terenului de fundare. B.C. nr.11/1998își încetează valabilitateaC 61-1974
NP 045–2000Normativ privind încercarea în teren a piloților de probă și a  piloților din fundații. B.C.nr.7/2001 
GE 044-2001Ghid pentru sistematizarea, stocarea și reutilizarea informațiilor privind parametrii geotehnici. B.C. nr.24/2003 
NP 075-2002Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții. B.C. nr.13/2002își încetează aplicabilitateaC 227-1988
GP 113-2004Ghid privind proiectarea și execuția minipiloților forați (revizuirea și completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993).M.Of., p I, nr.430bis/20.05.2005B.C. nr.15/2005își încetează valabilitateaC 245-1993
NP 113-2004Normativ privind proiectarea, execuția, monitorizarea și recepția pereților îngropați.M.Of., p I, nr.458bis/30.05.2005B.C. nr.19/2005se abrogăcap.1-3 prin O.M.D.R.T.nr.2689/29.12.2010
GP 093-2006Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice și metalice.M.Of., p I, nr.896bis/03.11.2006B.C. nr.21/2006    
NP 122:2010Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici.M.Of., p I, nr.158bis/04.03.2011B.C. nr.9/2011 
NP 123:2010Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți.  M.Of., p I, nr.158bis/04.03.2011B.C. nr.9/2011își încetează aplicabilitateaP 106-1985
 NP 124:2010 Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere.M.Of., p I, nr.158bis/04.03.2011B.C.nr.10/2011Abrogă:cap.1-3 dinNP 113-2004(O.M.T.C.T. nr.279/2005) 
NP 125:2010Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire. M.Of., p I, nr.158 bis/04.03.2011B.C.nr.10/2011își încetează aplicabilitateaP 7-2000
NP 126:2010Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari.M.Of., p I,  nr. 397bis/13.06.2012 își încetează aplicabilitateaNE 0001-1996
NP 112-2014Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.M.Of., p I, nr.935bis/22.12.2014  se abrogăNP 112-2004intră în vigoare la 1.01.2015
NP 114-2014Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren.M.Of., p I, nr.661bis/09.09.2014 se abrogăNP 114-2004
NP 120-2014Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane.M.Of., p I, nr.863bis/27.11.2014 se abrogăNP 120-2006
NP 074-2014Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții.M.Of., p I, nr.597bis/11.08.2014 se abrogăNP 074-2007
GT 067-2014Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive.M.Of., p I,  nr. 459bis/24.06.2014  
NP 134-2014Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente.M.Of., p I,  nr. 597bis/11.08.2014  
GP 129-2014Ghid privind proiectarea geotehnică.M.Of., p I,  nr. 95bis/05.02.2015