Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA INSTALAȚIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
I 44-1993Îndrumător privind soluții și măsuri în exploatarea instalațiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor și risipei de apă. B.C. nr.8/1994 
NP 003-1996Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă. B.C. nr.4/1997 
NP 036-1999Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localitățile urbane. B.C. nr.5/2000 șiBroșură IPCT 
PC 021-2001Program de calcul pentru dimensionarea rețelelor de șprinklere. Rețele plane ramificate B.C. nr.2/2002 
GP 071-2002Ghid de proiectare pentru construcții și instalații de dezinfectare a apei. B.C. nr.9/2003 
GP 074-2002Ghid pentru instalații de separare a hidrocarburilor cu deversare în rețelele de canalizare. B.C. nr.14/2002 
GE 046-2002Ghid de execuție pentru stații de epurare pentru localități mici (Q<5 l/s). B.C. nr.9/2003 
GP 087-2003Ghid de proiectare a construcțiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării.M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003B.C. nr.3/2004 
NP 091-2003Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătății oamenilor și protecției mediului.M.Of., p I, nr.771/04.11.2003 B.C. nr.2/2004  
 Soluții cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalații în construcții, ediția 1995. B.C. nr.7/1996 
NP 084-2003Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din mase plastice.M.Of., p I, nr.867/05.12.2003Broșură ICECON își încetează aplicabilitateaI1-1978 șiNP 003-1997
GE 052-2004Ghid pentru execuția și exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile.  M.Of., p I, nr.345bis/25.04.2005B.C. nr.6/2006orice dispoziție contrară se abrogă
GP 106-2004Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural .M.Of., p I, nr.338bis/21.04.2005B.C. nr.22-25/2005orice dispoziție contrară se abrogă
 NP 118-2006 Normativ pentru proiectarea construcțiilor  și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor.M.Of., p I, nr.888bis/31.10.2006B.C. nr.20/2006Își încetează aplicabilitateaNP 28-1984, P28/2-1988
 NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apei.M.Of., p I, nr.903bis/7.11.2006B.C.nr.19/2006orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea
 NP 128-2011 Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei.M.Of., p I, nr.129bis/22.02.2012 își încetează aplicabilitateaI 30-1975
NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților M.Of., p I, nr.660 bis/28.10.2013 se abrogă,NP-088-03),NP-089-03),NP 107-04),și își încetează aplicabilitateaST 021-1997),NP 028-1998),NP 032-1999), I 22-1999) șiP 66-2001)
GP 127-2014Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015  
I 9-2015Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.M.Of.,pI, nr. 830bis/06.11.2015 își încetează aplicabilitateaI 9-1994 șiI 9/1-1996
P 96-2015Ghid pentru proiectarea și executarea instalațiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale și industriale.M.Of.,pI, nr. 841bis/06.11.2015 își încetează aplicabilitateaP 96-1996