1
Organizații internaționale care reglementează profesia de arhitect
2
Reprezentanți OAR în organizații internaționale
3
Studii și documente internaționale
4
Newsletter-uri internaționale
5
Congrese mondiale UIA
1
Organizații internaționale care reglementează profesia de arhitect

Organizații internaționale care reglementează profesia de arhitect

Lista organizațiilor arhitecților din Statele Membre UE, SEE și Elveția (preluată de pe site-ul ACE) 

Regulated professions by country, with competent authorities (EN)

___________________________________

OAR este membru în  ACE (Consiliul Arhitecților din Europa  – Architects’ Council of Europe), organizație fondată în 1990 la Treviso. ACE  reprezintă  interesele profesiei de arhitect în cadrul Uniunii Europene, grupând  organiza țiile profesionale ale arhitecților  și organisme de profil din spațiul  european (ace-cae.eu).

Lista oficială cu toate organizațiile membre ACE este publicată pe site-ul organizației: ACE Member Organizations.

OAR este membru în UIA  (Uniunea Internațională a Arhitecţilor – l’Union  Internationale des Architectes), organizație internațională  neguvernamentală,  fondată  în 1948 la Lausanne. Reunește peste un milion de arhitecţi din toată  lumea prin organizațiile profesionale membre din 98 de  țări (uia-architectes.org). 

OAR este membru al Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre (FABSR),  organizație creată  în 1995  și formată din reprezentanții organizațiilor naționale ale  arhitecților din  țările Regiunii Mării Negre (fabsr.org).

OAR este membru al Forumului European pentru Politici de Arhitectură  (EFAP-FEPA), reţea formată  din reprezentanți ai autorităților publice, profesioniști  și  actori culturali, care încurajează  și susține politicile pentru  arhitectură  în Europa (efap-fepa.org) .

OAR este membru al ENACA – European Network of Architects Competent Authorities (https://www.enaca.eu/), o rețea formată din autorități competente cu scopul îmbunătățirii cooperării administrative și  schimbului de bune practici în aplicarea Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. 

Alte organizații de interes pentru profesie: 

Urmează
2 Reprezentanți OAR în organizații internaționale