Conferința Internațională de Structuri Portante Istorice are loc pe 24-25 octombrie 2019, la Cluj-Napoca

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

16 octombrie 2019

Fundaţia Transsylvania Nostra organizează în perioada 24-25 octombrie 2019, la Cluj-Napoca, cea de a 18-a ediție a Conferinței Internaționale de Structuri Portante Istorice. Tematica propusă pentru prezenta ediţie este Calitatea în Restaurare. 

Conferința Internaţională de Structuri Portante Istorice a fost demarată în anul 1997, când prelegerile prezentate şi discuţiile la masa rotundă au permis un larg schimb de experienţe între specialiştii din ţară care lucrează în domeniul structurilor portante istorice. Începând cu anul 1998, la conferinţă au fost invitaţi specialişti şi din alte ţări, cum ar fi Slovacia, Cehia şi Ungaria. Conferința a devenit cu adevărat internaţională din anul 1999, prin participarea specialiştilor din ţările Uniunii Europene, din alte ţări ale Europei Centrale şi de Est, precum şi din America de Nord. Începând din anul 1999 dezbaterile sunt grupate în jurul unor tematici bine conturate şi de mare interes în contextul actual al intervenţiilor la structurile portante istorice, prelegerile fiind prezentate în volume, care au apărut anterior conferințelor. Pentru a facilita comunicarea între specialiştii din diferite ţări, în cadrul conferinței se dezbat terminologiile specifice tematicilor în cele trei limbi oficiale ale conferinţei (română, engleză şi maghiară), iar prelegerile sunt traduse în limbile oficiale în cadrul publicațiilor conferinței. 

Evenimentul abordează principiile europene ale calității pentru intervențiile finanțate cu fonduri europene și cu posibil impact asupra patrimoniului cultural, acordând atenție sporită calității în restaurarea structurilor portante istorice, dedicând un capitol separat calității intervențiilor la șarpantele istorice. 

În consens cu documentul întocmit de experții ICOMOS (Principii europene de calitate pentru intervenții finanțate din fonduri europene cu potențial impact asupra patrimoniului cultural), care se concentrează asupra problemei generale a calității în cazul tuturor intervențiilor finanțate de Uniunea Europeană, inclusiv intervențiile asupra patrimoniului construit, dezbaterile în cadrul prezentei ediții vor oferi un rezumat al conceptelor, al cartelor, directivelor internaționale, al convențiilor europene și internaționale, și al schimbărilor în privința interpretării acestora și a practicii în conservarea patrimoniului. Prin conceptul de calitate vor fi subliniate beneficiile de mediu, culturale, sociale și economice care rezultă din punerea în practică a măsurilor adecvate de conservare, restaurare. 

Ediția a 18-a a Conferinţei Internaţionale de Structuri Portante Istorice va cuprinde în programul său prezentări de prelegeri în plen legate de conceptul de calitate, precum şi studii de caz şi dezbateri la masa rotundă, world café și deplasare de documentare la șantierele de restaurare finanțate din fonduri europene în curs. 

Tematici propuse la cea de a 18-a ediție a Conferinței Internaționale de Structuri Portante Istorice

 • 01. Definiții: calitatea, structuri portante istorice Calitatea este un concept relativ și subiectiv care ar putea depinde de perspectiva fiecărui individ, de cea a comunității, de contextul local sau unul mai larg, de poziţia geografică și istorică, de bunul cultural și de scopurile intervenției planificate. În acest context, este importantă inclusiv definirea structurilor portante istorice, precum și a valorilor intrinseci, pentru a le putea păstra şi pune în valoare în mod corespunzător. 
 • 02. Intervenții la patrimoniul construit în general și la structuri portante istorice în special Tipuri de intervenții: întreținere, reabilitare, demolare (cercetare, proiectare, execuție). În ce măsură cercetarea și proiectarea finalizată în paralel cu execuția influențează calitatea execuției. În ce măsură trebuie să insistăm asupra asigurării accesului la studiu de parament, în interiorul și pe fațadele construcțiilor, și cât de amplu trebuie să fie studiul de parament pentru a elabora un proiect de intervenții la preț ferm. 
 • 03. Participanții la asigurarea calității în restaurare
  03.1. Societatea, ca protector al structurilor portante istorice. Cultura generală a societății este la un nivel care să garanteze protecția de calitate?
  03.2. Proprietarii, responsabili legali ai protecției structurilor portante istorice. Ce procent din proprietari sunt bucuroşi că posedă un monument istoric, chiar dacă întreținerea presupune preocupare și fonduri suplimentare substanțiale?
  03.3. Specialiștii, responsabili științifici ai protecției structurilor portante istorice. Au specialiștii suficientă greutate pentru a impune protecția științifică a structurilor portante istorice, uneori contrar voinței proprietarilor?
  03.4 . Unde sunt executanții pricepuți, atestați în intervenții la structuri portante istorice, foarte mult apreciați în partea a doua a secolului XX? Unde sunt meșterii cu experiență în intervenții la structuri portante istorice? Deoarece majoritatea licitațiilor s-au putut câștiga fără o ofertă tehnică profesionist formulată, lucrările de multe ori sunt executate de meșteri nespecializați în intervenții la structuri portante istorice! 
 • 04. Reglementări specifice ale implementării proiectelor de calitate Favorizează legislația privind atribuirea contractelor de execuție de intervenții la structuri portante istorice calitatea, când – de regulă – unicul criteriu de selecție este prețul cel mai mic? Cum trebuie reformulate criteriile de atribuire a contractelor de servicii de cercetare, proiectare și de execuție de intervenții la structuri portante istorice? 
 • 05. Viitorul structurilor portante istorice în mileniul trei. Câte secole mai rezistă structurile portante istorice în condiții corespunzătoare de rezistență și stabilitate? Cât și ce dorim să păstrăm din structurile portante istorice? Care sunt structurile portante istorice la care vom renunța primele? 
 • 06. Șarpantele istorice victimele intervențiilor? Dintre ansamblurile, subansamblurile structurale, părți ale clădirilor istorice, șarpantele sunt poate cele mai vitregite cu ocazia restaurării. Considerate și patrimoniu ascuns, acestea înmagazinează o cantitate importantă de informații, valori care ar trebui explorate și cu ocazia unei intervenții de calitate. 
 • 07. Studii de caz – Exemple de bune practici din țară și la nivel european Trebuie identificate și eșecurile și rezultatele nu tocmai de calitate pentru a identifica măsuri de îmbunătățire în viitor. 

PROGRAM PRELIMINAR 

24 octombrie 2019
8.00 – 9.00 Înregistrarea participanților (Locaţie: Casa Libertăţii Religioase, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 14, Cluj-Napoca)
9.00 – 11.00 Deschiderea oficială. Prelegeri plenare
11.00 – 11.30 Pauză de cafea
11.30 – 13.00 Prelegeri conferenţiari invitaţi
13.00 – 13.30 Pauză de cafea
13.30 – 15.30 Prelegeri conferenţiari invitaţi
15.30 – 16.30 Pauză
16.30 – 19.30 Discuție la masa rotundă – world café (Locaţie: Muzeul Reformat din Transilvania, Piața Avram Iancu, nr. 14, Cluj-Napoca) 

25 octombrie 2019
Excursie de studiu – vizită pe şantiere de restaurare finanţate din fonduri europene: Cluj-Napoca: Biserica Sf. Mihail; Cluj-Napoca – Huedin; Huedin: Biserica Reformată; Huedin – Dej; Dej: Biserica Reformată; Dej – Gherla; Gherla Mănăstirea Franciscană; Gherla – Cluj-Napoca.

Intenția de participare la conferinţă se va comunica până la data de 17 octombrie 2019, prin completarea formularului de înregistrare.