MDRAP propune o ordonanță de urgență pentru prelungirea PUG-urilor expirate // consultare publică

9 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Update 3 iulie 2018 

Comisia de administrație din Senat (prima cameră sesizată) a aprobat OUG pentru prelungirea cu 5 ani a PUG-urilor care expiră la data de 31 decembrie 2018. 

În continuarea demersului legislativ privind OUG de modificare a legii 350/2001, OAR a fost prezent la ședința de astăzi a Comisiei de administrație din Senat, prin reprezentatul său, c.j. Adriana Iordache. OAR a susținut adoptarea OUG-ului cu amendamentul de reducere a termenului de 5 ani (pentru prelungirea valabilității PUG-urior), la 1-2 ani, argumentând că termenul de 5 ani este mult prea permisiv în contextul actual. 

MDRAP a susținut adoptarea OUG-ului fără amendamente (în forma actuală, cu termenul de 5 ani), argumentând că există anumite UAT-uri în care actualizarea PUG-urilor durează de 10 ani, iar termenul de 5 ani este rezonabil. În acest context, OAR a solicitat amânarea luării unei decizii cu privire la raportul pe acest proiect de lege, în vederea formulării unei argumentări documentate și detaliate a punctului nostru de vedere, luând în considerare că termenul acordat comisiei pentru raport este 18.09.2018.

Florina Presada (USR) a susținut această solicitarea OAR, precum și diminuarea termenului din OUG la 2-3 ani. Inițial solicitarea a fost acceptată, însă ulterior comisia a revenit asupra acestui proiect de lege, după plecarea persoanelor invitate la ședință, și s-a votat pentru raport favorabil, fără amendamente (deci în forma actuală, cu termen de 5 ani).

Raport va fi disponibil pe site săptămâna viitoare. Vom reveni cu informații în acest sens.

Dacă va fi adoptat de plenul Senatului, proiectul de lege fi trimis la Camera deputaților.

Update 22 iunie 2018 

Ieri, 21 iunie 2018, Guvernul României a aprobat prin Ordonanță de urgență modificarea Legii urbanismului 350/2001, pentru prelungirea cu 5 ani a termenelor până la care Planurilor Urbanistice Generale care expiră la data de 31 decembrie 2018.

Ordonanța a fost aprobată în ultima zi de consultări publice (publicarea pe site s-a realizat pe 12 iunie, cu termen de 10 zile calendaristice termen:  21 iunie 2018). 

Deși suntem conștienți de nevoia de a acoperi legal administrațiile publice care nu și-au respectat termenele de actualizare ale PUG-uri, termenul de 5 ani este unul mult prea tolerant. O perioadă de 1-2 ani ar reprezenta atât o soluție acceptabilă, cât și un imbold pentru accelerarea demersurilor de avizare.

Reamintim că după anularea OUG 100/2016 (care aducea legea urbanismului în actualitate), MDRAP a propus formarea unui grup de lucru dedicat legii 350/2001 compus din administrație, instituții și organizațiile profesionale, însă acest lucru nu fost realizat. Problema expirării PUG-urilor nu a fost avută în vedere la momentul respectiv.

Din datele obținute de la filiale în ultima săptămână din intenția de a afla nominal situația PUG-urilor din reședințele de județ, situația este următoarea:

–       Expirate:  București – 2000, noul PUG este în prima etapă de studii de fundamentare, Iași – 1998, noul PUG este în ultima etapă de avizare, Pitești – 1994, nu e începută procedura nou, Timișoara – 2002, noul PUG se află în ultima etapă de avizare, Arad -1997, refinanțare și actualizare,

–       In vigoare: Sibiu – 2011, pregătește noua temă pentru 2021, Reșița – 2011, noul PUG este bugetat.

2.     Practicile curente sunt încă lipsite de transparență în ceea ce privește realizarea documentațiilor de urbanism, consultările publice fiind deseori formale. Considerăm utilă o dezbatere profesională cu caracter intern OAR, la care să invităm MDRAP, președinții de filiale și arhitecții șefi (prin Asociația Arhitecților Șefi de Județ), alături de care:

a.     Să cunoaștem lista nominală a localităților vizate de modificarea Legii 350/2001 și cauzele care au dus la aceste întârzieri (e.g. mecanismul de achiziție publică, atribuirea contractelor, metodologia de elaborare, supraevaluarea echipei, supraevaluarea obținerii datelor urbane, lipsa de colaborare între elaboratori și administrația public, etc.);

b.     Să identificăm modelele de bună practică în realizarea documentațiilor de urbanism din România (PUG-uri deja actualizate);

c.     Să identificăm modelele de bună practică internațională, pentru a fi actualizați cu practicile decizionale (mai ales pentru București, care nu este un simplu oraș, ci capitala României, necesitând o aprofundare legislativă și o organizare administrativă).

Reluarea modificărilor substanțiale aplicate izolat, prin ordonanțe de urgență, aduce o serie de riscuri profesionale pentru profesia noastră: continuarea derogărilor la documentațiile de urbanism neactualizate, situații de vecinătate conflictuale cu investiții profitabile pe termen scurt sau lipsa cadrului favorabil pentru planurile de dezvoltare integrate (cum sunt Planurile de mobilitate urbană durabilă). Aplicarea în continuare a unor documentații de urbanism expirate, după prelungiri succesive, va vulnerabiliza pe termen lung însă dezvoltarea urbană. Sprijinim administrația locală în eforturile de a reactualiza documentațiile de urbanism, bazate pe date reale și consultări publice care să asume o direcție de dezvoltare durabilă.  

În acest sens, pe 22 iunie 2018, OAR a trimis o adresă către Prim-ministrul României și ministrul MDRAP. Adresa o puteți găsi la acest LINK.

__________________________________

14 iunie 2018 

În anul 2018 vor expira cca 48% din totalul planurilor urbanistice generale, în 2019 cca 6%, iar în 2020 cca 7 %, majoritatea după prelungiri succesive. Actuala lege 350/2001 prevede termenul limită de 31 decembrie 2018.

Din acest motiv, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pune în discuție modificarea Legii 350/2001 (privind amenajarea teritoriului și urbanismul) pentru legalizarea prelungirii termenelor de valabilitate ale planurilor de urbanism cu termen de expirare 31 decembrie 2018, pentru încă 5 ani, până la data de 31 decembrie 2023. Decizia va aparține consililor locale/ Consiliului General al Municipiului București. 

Același proiect legislativ vizează extinderea perioadei pentru completarea studiilor de specialitate pentru Arhitecții-Șef, recunoscând deficitul de specialiști din aparatul administrativ.  

_______________________________________

PRINCIPALELE MODIFICĂRI 

1. Extinderea valabilității planurilor de urbanism generale (PUG) prin hotărârea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General a Municipiului București:

  • permiterea extinderii termenului de valabilitate a PUG-urilor de mai multe ori și pentru o perioadă mai mare de 10 ani de la data prevăzută inițial în acestea;
  • prorogarea termenului de valabilitate a PUG-urilor aprobate până în 2003 cu până la 5 ani, de la 30 decembrie 2018 la 31 decembrie 2023.

La nivelul teritoriului național există un număr semnificativ de planuri urbanistice generale care sunt în curs de actualizare dar vor expira fără a mai putea fi prelungite (termenul prevăzut prin actuala formă a legii 350/2001 este 31 decembrie 2018), măsura fiind justificată de: 

  • evitarea potențialelor blocaje în reglementarea urbanistică și autorizarea construirii datorate de expirarea perioadei de valabilitate a PUG-urilor și lipsa noilor planuri actualizate care să le înlocuiască;
  • amortizarea întârzierilor în elaborarea noilor planuri generale de urbanism, cauzate de dificultățile de finanțare și duratele lungi de avizare impuse de actualul sistem de avize, acorduri și evaluări de impact. 

Conform Notei de fundamentare (link mai jos), în prezent se disting următoarele ipoteze problematice privind valabilitatea PUG-urilor:

–           Situația în care PUG-urile au fost valabile zece ani și valabilitatea lor a fost prelungită o singură dată cu trei ani, în baza OUG nr. 85/2012, iar acum nu mai pot fi prelungite;

–           Situația PUG-urilor elaborate anterior anului 2003 a căror valabilitatea nu va mai putea fi prelungită începând cu 1 ianuarie 2019;

–           Situația  PUG-urilor care intră sub incidența prelungirii  o singură dată fără a se depăși 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate.

2. Extinderea termenului până la care arhitecţii-șefi care nu îndeplinesc condiţiile privind formarea profesională își pot completa studiile pentru a putea fi menținuți în funcţie, până la data de 31 decembrie 2023. 

Legislația în vigoare prevede necesitatea absolvirii a masteratelor sau studiilor postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, respectiv a cursurilor de formare profesională continuă de specialitate. Conform analizelor făcute de MDRAP, la nivel național există un deficit important de specialiști în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, atât în mediul privat cât și în cel public.

Pentru a evita eventualele situații de blocaj ca urmare a nefinalizării studiilor de specialitate și pentru a asigura continuarea profesionalizării funcționarilor publici care îndeplinesc sarcinile prevăzute de lege pentru funcția de arhitect șef, OUG prevedere extinderea termenului cu încă 5 ani. 

În iunie 2018, în urma modificărilor anunțate de Codul Administrativ, Uniunea Europeană anunță intenția de a retrage fondurile europene POCA (Programul Operațional de Creștere a Capacității Administrative) alocat României, dedicate în mod expres dezvoltării competențelor și profesionalizării administrației publice.  

_____________

Deși aceste modificări ar putea avea anumite avantaje, rămân în discuție cauzele care au produs neactualizarea Planurilor Urbanistice Generale și continuarea unei dezvoltări urbane realizate la nivelul cunoștințelor și instrumentelor anului 2000, dar și la deprofesionalizarea continuă a administrației publice care nu reușește să tragă specialiști în aparatul administrativ. 

Documentele de analiză au publicate în data de 12.06.2018 pe site-ul MDRAP: 

(1) Nota de fundamentare 

(2) Proiect de lege OUG pentru modificarea L350/2001 

Amendamentele pot fi trimise până la data de 20 iunie 2018 prin:

– Tabelul de amenadamente OAR, de completat până la data de 18 iunie 2018 și trimis la adresa secretariatului office@oar.archi în format editabil. pentru a fi analizate și sintetizate.

– direct către Ministeruli Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la adresa de e-mail transparenta@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.569. 

_________________________________________________

Foto: PUG Dinamic – Bienala de Arhitectură 2016 // Arhitectura spaţiului public şi urbanismul

PUG Dinamic București, inițiat din 2014, dar nefinalizat. Actualul PUG al Bucureștiului este realizat în anul 2000 cu termen de expirare 31 decembrie 2010. A fost prelungit până în prezent de 3 ori: cu 1 an – 2011, cu 3 ani – 2015, cu 3 ani – 2018.

Prin acest OUG se va permite a 4-a prelungire pentru planului urbanistic general al capitei. 

Surse:

Raportul pentru București 2018 

Economica.net – Guvernul dă Primăriei Capitalei posibilitatea să prelungească actualul PUG al Bucureştiului cu cinci ani