Model contract de mandat foruri și comisii teritoriale

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

La acest link regăsiți un model general de contract de mandat pentru foruri și comisii teritoriale, recomandat de către Colegiul director după prezentarea acestuia în cadrul ședinței Cn din 26 martie 2018. Modelul poate fi personalizat de fiecare filială, cu respectarea indicațiilor din cuprinsul acestuia, pentru fiecare funcție aleasă. 

Recomandăm încheierea contractelor de mandat cu titlu oneros și considerăm esențială existența acestora pentru a surprinde drepturile și obligațiile părților pe durata mandatului cu care vor fi învestite la proximele alegeri.