Noile Norme Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

29.03.2018 

___________________________________________ 

În data de 26.03.2018, Consiliul național a aprobat noile Norme Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură propuse de Grupul de lucru Educație, stagiu. 

Revizuirea Normelor Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură survine după trecerea a șaptesprezece ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România și a nouă ani de organizare a stagiului profesional în condițiile normelor metodologice în vigoare. Experiența acumulată în acest domeniu, precum și evoluția organizației și a profesiei în general impun recalibrarea formării profesionale continue. Reevaluarea stagiului profesional în vederea dobândirii dreptului de semnătură constituie un prim pas, fundamental, spre acest obiectiv. 

Noile Norme Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură pot fi regăsite la acest link