Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură – Martie 2018

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnătură 16-17 Martie 2018 este următorul:

  • 19 februarie – termen depunere dosare la Filiale;
  • 21 februarie – termen emitere dovezi de efectuare a stagiului de către Filiale;
  • 26 februarie – termen primire dosare la OAR, sediul central;
  • 13 martie – afișare listă programări interviu;
  • 16 – 17 martie – sesiunea de interviuri;
  • 20 martie – anunțarea rezultatelor. 

La sfârșitul articolului puteți găsi link-uri către documente suport privind toate procedurile ce țin de obținerea dreptului de semnătură.

Cei care vor aplica în cadrul sesiunii trebuie să cunoască și să demonstreze prin proiectele prezentate că au parcurs în timpul stagiului toate misiunile arhitectului, așa cum sunt acestea enumerate în documentul Anexa 1. Reguli și proceduri privind dobândirea dreptului de semnătură. Este important de menționat că proiectele trebuie să fie prezentate la faza PT.  Analizând fișierele Misiunile arhitectului și modelul fișei de evaluare, stagiarii pot afla criteriile pe baza cărora se desfășoară interviul.

Pentru mai multe informații privind Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 16-17 Martie 2018, ne puteți contacta după cum urmează:

Iulian Țepure

Secretar OAR

e. iulian.tepure@oar.archi

tel. 0728 872 150

Mult succes! 

ANEXA 1 – REGULI ȘI PROCEDURI PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURA – PDF – 1.32 MB 

ANEXA 2 – FIȘA DE EVALUARE – PDF – 481 KB 

MISIUNILE ARHITECTULUI – PDF – 275 KB