Start înscrieri “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” pentru IMM-uri

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

12 octombrie 2020

Astăzi s-a deschis sesiunea de înscrieri pentru obținerea de microgranturi în valoare de maxim 2.000 euro pentru firme care nu au avut salariați la data de 31.12.2019, sesiune care face parte din măsura 1 ”Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Înscrierile se fac accesând acest link de pe site-ul ministerului de profil și sunt deschise până vineri, 16 octombrie, ora 20:00, în limita bugetului aprobat. În funcție de numărul aplicanților, există posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Din păcate, BIA nu are CAEN eligibil pentru a aplica.

La acest link puteți viziona tutorialul privind formularul de înscriere, pas cu pas, iar anexele necesare pentru înscriere sunt disponibile AICI.

Recomandări

 • Verificați codurile CAEN autorizate la Recom;
 • Verificați depunerea bilanțurilor contabile;
 • Verificați plafoanele (capital de lucru, cifra de afaceri, profit);
 • Verificați condițiile cumulative de acordare;
 • Verificați cheltuielile eligibile (mare atenție aici!);
 • Verificați zilnic site-ul imm.gov.ro sau economie.gov.ro;
 • Analizați criteriile de selecție și departajare;
 • Achiziționați semnătură electronică pentru administrator;
 • Atenție, pentru că nu puteți fi ajutați de către consultanți.

Condiții cumulative de acordare a finanțării pentru actorii economici eligibili

 1. Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI (acestora le este permisă începerea activității până la data de 1 februarie 2020).
 2. Au obținut o cifră de afaceri în 2019 de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 € la data depunerii cererii (adică la cursul lei/euro de la data depunerii cererii) – excepție pentru PFA, CMI și ONG.
 3.  Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni de la acordarea micrograntului.

Categorii de cheltuieli eligibile pentru microgranturi

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri și alte categorii de stocuri necesare activității curente;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv furnizorii de utilități;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea de bază;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente pentru reluarea activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul de stat.

Mai multe informații sunt disponibile în articolul Valentinei Saygo, expert contabil și consultant fiscal, căreia îi mulțumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestui material.