Ordinul Arhitecților din România la PRIA Fire Safety of Buildings Conference 2024

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a participat, în calitate de partener instituțional, la a 12-a ediție a conferinței PRIA Fire Safety of Buildings, în panelul dedicat temei securității la incendiu a clădirilor. Evenimentul a avut loc pe 2 aprilie 2024, la București și s-a bucurat de participarea unui număr mare de specialiști și reprezentanți ai unor companii relevante în domeniul securității la incendiu și al eficienței energetice a clădirilor. Am fost reprezentați de Alexandra Petraru, Alexandra Petraru, arhitect și verificator autorizat și tot dumneaei ne aduce principalele concluzii ale întâlnirii.

Tema securității la incendiu a fost abordată din mai multe perspective: legislative – prin prezența notabilă a elaboratorilor normativului și a ministerului de resort, tehnice – prin prezentările informative ale producătorilor de materiale și soluții cu rol în protecția la incendiu (PRYSMIAN Group România, ROCKWOOL, Europlastic, iSENTINEL), dar și din perspectiva asigurării calității mediului construit.

Ordinului Arhitecților din România a concluzionat faptul că necesitatea de a asigura cerințele de calitate pentru siguranța la incendiu și eficiența energetică a construcțiilor poate constitui un bun pretext pentru intervenții integrate, care să aibă ca rezultat nu doar rezolvarea punctuală a unei probleme, ci creșterea calității clădirilor, în ansamblu.

Normativul P – 118 în formă actualizată – posibilitatea reală a adoptării lui în 2024

Actualizarea normativului de securitate la incendiu P 118 – 99, document de referință pentru proiectarea unor clădiri sigure, a devenit o necesitate odată cu diversificarea cerințelor funcționale și a materialelor utilizate în construcții. Având în vedere complexitatea normativului, procesul de modificare a fost unul laborios și care a necesitat multe etape de dezbatere.

În cadrul prezentării keynote a acestei ediții, d-na dr. arh. Anca Ioana Voiculescu a enumerat succint ultimele modificări aduse recentei forme actualizate a normativului, punctând faptul că s-au integrat măsuri rezultate în urma analizei studiilor de caz locale, s-a urmărit armonizarea cu legislația britanică acolo unde acest lucru a fost relevant și s-a acordat o atenție sporită definirii terminologiei specifice.

Noutatea acestei ediții a venit de la d-na dr. arh. Anca Ginavar (MDLPA) care a anunțat faptul că, din dimineața zilei evenimentului, forma finală a normativului de securitate la incendiu a fost încărcată pe platforma TRIS, urmând să intre în dezbatere publică europeană pentru 3 luni calendaristice.

Există, astfel, posibilitatea reală ca, până la finalul anului în curs, să putem aplica forma revizuită a legislației pentru asigurarea cerinței de securitate la incendiu, o schimbare mult așteptată de profesioniștii în domeniu.

Pentru mai multe detalii despre agendă și paneluri, puteți accesa pagina evenimentului aici.

PRIA FIRE SAFETY OF BUILDINGS CONFERENCE este reuniunea anuală a reprezentanților din partea autorităților alături de experți în domeniul incendiilor, pompieri, asociații și producători materiale construcții, sisteme, companii din diferite sectoare precum: dezvoltatorii imobiliari, lanțuri de supermarketuri, de hoteluri, depozite logistice, producătorii de materiale, camere de comerț și ambasade, ONG-uri și asociații de proprietari, reprezentanți ai Parlamentului și Senatului, arhitecți, investitori, asigurători, bănci, avocați și reprezentanți ai mass-mediei.

Mai multe detalii despre evenimentele PRIA, aici. Urmează, pe 23 aprilie, evenimentul PRIA Construct & Real Estate de asemenea la București.