S-a lansat Concursul Internațional de Soluții SCIENCE CAMPUS CLUJ-NAPOCA

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România alături de Filiala Transilvania a OAR împreună cu Municipiul Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Science Campus Cluj – Napoca”.


Scopul concursului este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru Science Campus Cluj — ansamblu urban destinat cercetării, educației și antreprenoriatului care contribuie la dezvoltarea cunoașterii și inovării.


Situat în zona Lomb a Municipiului Cluj-Napoca, în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park (CREIC și TEAM), ansamblul se înscrie în strategia Municipiului Cluj Napoca de a dezvolta o infrastructură extinsă și puternică pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic care să aducă împreună actori din sistemul de educație și cercetare, din mediul economic și antreprenorial, societatea civilă și administrația locală. Astfel, Science Campus Cluj este un pilon semnificativ, iar concursul de față o etapă importantă în drumul orașului spre a-și îndeplini viziunea de a deveni un pol regional de tehnologie, cercetare și dezvoltare, industrii creative, cultură și artă.


Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca în asociere cu Universitatea Babeș-Bolyai.


Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.
Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.


Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 1. arh. Lars Gylling
 2. arh. Maya Halevi
 3. arh. Alexandra Demetriu
 4. arh. Liviu Ianăși
 5. arh. Cătălin Trandafir – Reprezentant al Filialei Teritoriale Transilvania a OAR
 6. Andreea Mureșan – Reprezentant al PMCJ
 7. arh. Vlad Gaivoronschi

Membri supleanți:

 1. arh. Daniel Șerban
 2. Cristian Marius Litan – Reprezentant al UBB

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: 12.816.292,5 LEI fără TVA
Premiul II: 247.500 LEI cu TVA
Premiul III: 123.750 LEI cu TVA

CALENDARUL CONCURSULUI

 • 24/03/2022 – Lansarea oficială a concursului
 • 15/06/2022, H 16:00 – Data limită Predare proiecte
 • 19 – 22/06/2022 – Jurizare proiecte 
 • 23/06/2022 – Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul)

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
În limba Română:

și în limba Engleză:


De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/