Acțiunile întreprinse de OAR privind anularea procedurii de concurs – Noul MNIR

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În comunicatul anterior pe această temă, OAR a anunțat ferm că, respectându-și misiunea, va face demersuri pentru a corecta aplicarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare în urma concursului Noul MNIR (procedură agreată de promotor înaintea lansării concursului).

Îi anunțăm pe arhitecți că, în conformitate cu legea și cu atribuțiile OAR, aceste demersuri au început deja, după cum urmează:

1/ Cu privire la Decizia MNIR de anulare a procedurii de concurs cu nr. 11/16.01.2017, OAR a transmis către MNIR notificarea prealabilă cu nr. 145/27.01.2017, prin care s-a solicitat revocarea deciziei de anulare a procedurii și reluarea acestei proceduri. MNIR a comunicat către OAR refuzul ferm de revocare a deciziei de anulare prin adresa nr. 590/30.01.2017.

2/ În consecință, în termenul legal, OAR va formula cererea de chemare în judecată împotriva MNIR, având ca obiect anularea deciziei nr. 11/16.01.2017. După depunere, vom comunica numărul de înregistrare al acțiunii.

3/ Pe de altă parte, în situația în care câștigătorul concursului va contesta în fata Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ori în fața instanței de judecată decizia MNIR nr. 11/16.01.2017, în funcție de motivele contestației, care vor fi publicate în SEAP, OAR va analiza oportunitatea formulării unei eventuale cereri de intervenție ori, după caz, a unui punct de vedere cu privire la contestația formulată de câștigător. 

Toate aceste demersuri (care ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi respectat procedura agreată) vizează mai departe decât cazul punctual al concursului Noul MNIR.

Ne referim în acest sens la susținerea concursului de arhitectură ca procedură de achiziție publică bazată, în primul rând, pe calitatea profesională și — finalmente — la APĂRAREA DEMNITĂȚII PROFESIONALE.

De asemenea, pentru clarificare, menționăm că decizia de anulare a procedurii a aparținut strict MNIR și nu a fost rezultatul unei contestații din partea participanților la concurs. Contestațiile în cadrul unei proceduri de acest fel au un termen stabilit prin regulament. Pentru detalii puteți vedea comunicatul emis de OAR în data de 3 august 2016 privind soluționarea contestațiilor disponibil aici.