Anunțuri

28.09.2017

Noul Muzeu Național de Istorie: Instanța respinge anularea și validează poziția OAR 

 

În urma demersurilor judiciare promovate, poziția OAR a fost, în final, corect înțeleasă, conduita noastră fiind integral validată de către instanța de judecată. 

Soluția instanței de recurs, în extras de pe portal, este următoarea:

Admite recursurile. Casează în tot sentința recurată și, în rejudecare : Admite contestațiile conexe. Anulează Decizia nr. 11/16.01.2017 emisă de pârât, prin care a fost anulată în întregime procedura de atribuire. Obligă pârâtul la reluarea procedurii de atribuire prin reluarea etapei de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare." (Hotărârea nr. 3572/2017, pronunțată în 21.09.2017) 

18.05.2017

Legat de procesul privind anularea procedurii de achiziție în cazul Concursului Internațional Noul MNIR vrem să ne asigurăm membrii de faptul că OAR continuă demersurile până la epuizarea tuturor căilor de atac disponibile și speră că situația va fi corect înțeleasă până la sfârșit de către organele competente.

24.03.2017

În legătură cu declarațiile din articolul De ce nu pot românii să vadă ”Atacul de la Smârdan”, apărut luni, 20 martie 2017, în publicația on-line PressOne.ro privind motivele care au dus la încetarea procesului de reabilitare a clădirii Muzeului Național de Istorie a României, aflat în situație de degradare avansată.

Ordinul Arhitecților din România (OAR) comunică publicului din România că încetarea procesului de reabilitare a clădirii Muzeului Național de Istorie a României a rezultat în urma  hotărârii MNIR de a anula concursul de soluții, în urma căruia s-ar fi demarat dorita acțiune de aducere a Muzeului la standardele europene.

Hotărârea MNIR de anulare a concursului este datată 16.01.2017 (Hotărârea nr 11/16.01.2017).

În apărarea profesionalismului și a promovării unei arhitecturi de bună calitate, OAR a fost obligat să dea în judecată MNIR, cerându-i să retragă această anulare, fundamental neîntemeiată și nocivă pentru instituție, monumentul istoric care o adăpostește și oraș.

Chemarea în justiție a MNIR de către OAR a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București pe data de 10.02.2017 număr de dosar 4535/3/2017.

În aceste condiții, nu OAR este cauza întârzierii, ci faptul că MNIR nu a încheiat contractul de proiectare cu câștigătorii în urma concursului.

PRECIZĂM CĂ:

OAR a susținut MNIR pe tot parcursul organizării concursului, al cărui scop era reafirmarea MNIR ca un muzeu contemporan de istorie și revalorizarea clădirii în context urban, ca parte activă în viața orașului.

OAR a organizat concursul la cele mai înalte standarde internaționale, cu girul Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA). Pe tot acest parcurs, OAR a fost solidar cu MNIR, cu toată corectitudinea și devotamentul, în pofida timpului deosebit de redus și a lipsei multor documente pregătitoare necesare. 

De aceea, considerăm că decizia MNIR de anulare a concursului și acuzațiile care ne sunt aruncate reprezintă o mare nedreptate. Mai grav este că această decizie afectează viitorul patrimoniului național.

Se dovedește, din partea conducerii MNIR, o profundă neînțelegere a sensului unui concurs de arhitectură și a procedurii de achiziție prin concurs. Un concurs de arhitectură nu este o licitație, iar implicarea unui juriu internațional de profesioniști în domeniu reprezintă o garanție de calitate arhitecturală a soluțiilor premiate și a ierarhiei lor.

Nu vrem să intrăm într-o discuție sterilă privind nenumăratele afirmații neadevărate sau înșelătoare ale directorului MNIR din articolul publicat pe 20.03.2017. Ne exprimăm însă mirarea că — la luni distanță — domnia sa, care a făcut parte din Juriu, se dezice de rezultatul concursului, pe care și l-a asumat prin semnarea Raportului Juriului (document oficial).

Decizia directorului MNIR de a minimiza autoritatea în domeniu a unor specialiști la nivel național și internațional jignește profesia de arhitect și rolul ei cultural în societate, principii pe care OAR le apără. Prestigiul marilor muzee europene s-a construit nu numai pe interesul colecției, ci și pe valoarea arhitecturală a intervențiilor de modernizare, care le-a conferit semnificații noi. Decizia MNIR de anulare a concursului are repercusiuni negative asupra patrimoniului arhitectural al orașului și al țării. MNIR are datoria să continue procedura de achiziție începută prin concursul de soluții „Noul MNIR”.

OAR crede încă în șansa acestui Muzeu de a avea o nouă statură, pe măsura remarcabilelor sale colecții, și a semnificației arhitecturale, urbane și istorice de netăgăduit.

Iar românii să poată „vedea Atacul de la Smârdan” pe fundalul reconstrucției Muzeului!

07.02.2017

În comunicatul anterior pe această temă, OAR a anunțat ferm că, respectându-și misiunea, va face demersuri pentru a corecta aplicarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare în urma concursului Noul MNIR (procedură agreată de promotor înaintea lansării concursului).

Îi anunțăm pe arhitecți că, în conformitate cu legea și cu atribuțiile OAR, aceste demersuri au început deja, după cum urmează:

1/ Cu privire la Decizia MNIR de anulare a procedurii de concurs cu nr. 11/16.01.2017, OAR a transmis către MNIR notificarea prealabilă cu nr. 145/27.01.2017, prin care s-a solicitat revocarea deciziei de anulare a procedurii și reluarea acestei proceduri. MNIR a comunicat către OAR refuzul ferm de revocare a deciziei de anulare prin adresa nr. 590/30.01.2017.

2/ În consecință, în termenul legal, OAR va formula cererea de chemare în judecată împotriva MNIR, având ca obiect anularea deciziei nr. 11/16.01.2017. După depunere, vom comunica numărul de înregistrare al acțiunii.

3/ Pe de altă parte, în situația în care câștigătorul concursului va contesta în fata Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ori în fața instanței de judecată decizia MNIR nr. 11/16.01.2017, în funcție de motivele contestației, care vor fi publicate în SEAP, OAR va analiza oportunitatea formulării unei eventuale cereri de intervenție ori, după caz, a unui punct de vedere cu privire la contestația formulată de câștigător. 

Toate aceste demersuri (care ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi respectat procedura agreată) vizează mai departe decât cazul punctual al concursului Noul MNIR.

Ne referim în acest sens la susținerea concursului de arhitectură ca procedură de achiziție publică bazată, în primul rând, pe calitatea profesională și — finalmente — la APĂRAREA DEMNITĂȚII PROFESIONALE.

De asemenea, pentru clarificare, menționăm că decizia de anulare a procedurii a aparținut strict MNIR și nu a fost rezultatul unei contestații din partea participanților la concurs. Contestațiile în cadrul unei proceduri de acest fel au un termen stabilit prin regulament. Pentru detalii puteți vedea comunicatul emis de OAR în data de 3 august 2016 privind soluționarea contestațiilor disponibil aici.

01.02.2017

În legătură cu concursul internațional NOUL MNIR, vă informăm cu tot regretul că Directorul MNIR ne-a anunțat că a dispus anularea în întregime a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru noul MNIR, declanșată prin concursul început la 01.02.2016. 

O explicare a motivelor invocate și a poziției OAR față de această decizie a MNIR în articolul de mai jos:

http://oar.archi/ro/concursuri/stiri/anunt-privind-anularea-procedurii-de-atribuire-noul-mnir

29.09.2016

Ordinul Arhitecților din România are bucuria de a anunța desemnarea câștigătorilor concursului internațional Noul MNIR și deschiderea procedurilor de atribuire a contractului de proiectare biroului de arhitectură STARH – ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII, DESIGN SRL.  

Pe 1 iulie 2016, OAR alături de Muzeul Național de Istorie a României organizau o conferință de presă prin care se anunțau câștigătorii desemnați de juriul internațional al Concursului Noul MNIR.

În urma deschiderii plicurilor secretizate, s-au verificat condițiile de eligibilitate și compatibilitate pentru toate proiectele.

Mai multe date despre pozițiile ANAP și UIA în ceea ce privește concursul, la următorul link:

http://oar.archi/ro/concursuri/stiri/oar-anunta-castigatorii-concursului-international-noul-mnir

24.06.2016

Ordinul Arhitecților din România are bucuria de a anunța Conferința de Presă privind rezultatele Concursului Internațional Noul MNIR. Aceasta va avea loc vineri, 1 iulie 2016, ora 12:00,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) din Calea Victoriei, nr. 12, București.

Detalii în comunicatul oficial:

 http://oar.archi/actualitate/conferinta-de-presa-concurs-mnir

Trimite o întrebare pentru organizatori

x_oar