Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă al Ordinului Arhitecților din România

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LATER EDIT 2

Vă prezentăm AICI forma finală a documentelor rezultate în urma procesului de transparență decizională Planul național de Dezvoltare Profesională Continuă (DPC), documente aprobate de membrii Consiliului Național în ședința din data de 21 martie 2022.

LATER EDIT 1

Documentele rezultate în urma procesului de transparență decizională Planul național de Dezvoltare Profesională Continuă (DPC), derulat în perioada 1-18 februarie, documente ce urmează a fi supuse spre aprobarea Consiliului național, în data de 21 martie 2022, sunt disponibile AICI.

9 februarie 2022

Termenul de transmitere a observațiilor și sugestiilor pentru Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă se prelungește până la data de 18 Februarie (inclusiv).

În cadrul procesului de transparență decizională, OAR organizează în ultima zi de consultări o întâlnire în mediul online, pentru a dezbate aspecte cheie și clarifica eventualele nelămuriri împreună cu acei membri OAR care nu și-au exprimat opiniile prin intermediul chestionarului dedicat. 

Dezbaterea va avea loc în data de 18 februarie pe platforma Zoom, începând cu ora 16:00. Pentru a participa, este necesară o înscriere în prealabil la ACEST LINK. Doar cei ce se înscriu pentru participare vor primi link-ul de conectare. 

1 februarie 2022

Image by Shutterbug75 from Pixabay.

Dezvoltarea profesională continuă a membrilor OAR se bazează pe o activitate structurată, desfășurată de membrii organizației, cu acoperire uniformă la nivel național.

Planul Național de Dezvoltare Profesională Continuă urmărește susținerea procesului de elevare și actualizare continuă a cunoștințelor arhitecților, precum și a formelor de exercitare a profesiei, având ca scop final creșterea calității arhitecturii, prin practicarea responsabilă, competentă și calificată a profesiei.

În acord cu îndrumările Consiliului Arhitecților din Europa (ACE) și ale Uniunii Internaționale ale Arhitecților (UIA), dezvoltarea profesională continuă a arhitecților este considerată a fi de interes public și profesional, fiind relevantă pentru practica pe termen mediu și lung a arhitecturii.

Pe lângă alinierea la tendințele europene în domeniu, Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a membrilor OAR a fost elaborat pentru a pune în aplicare următoarele prevederi:

  • art. 22 lit. (a), (b) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările aduse de Directiva 2013/55/UE din 20 noiembrie 2013;
  • art. 21 lit. (d) din Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – republicată;
  • prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România privind perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor OAR.

În ședința din 13 decembrie 2021, Consiliul Național OAR a decis continuarea procesului de avizare a Planului de Dezvoltare Profesională Continuă al Ordinului Arhitecților din România, elaborat de către grupul de lucru constituit în acest sens la începutul prezentului mandat.

Elaborarea Planului Național de Dezvoltare Profesională Continuă este o obligație OAR, conform Acordului UIA privind Standardele Internaționale de Profesionalism în Practica de Arhitectură, și una dintre sarcinile organizației, conform Art. 2,(2), c) din Regulamentul nr. 1403/1 din 30 Iunie 2018 de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România.

Prezentul plan a fost realizat pornind de la variantele anterioare ale planului, care nu au fost însă adoptate de către organizație. Având în vedere și observațiile anterioare, principalele principii care au stat la baza acestui plan sunt:

  • DPC este opțional și se realizează și prin alte forme de instruire sau educație non-formală;
  • Se adresează tuturor membrilor OAR, indiferent de forma de exercitare a profesiei, de domeniul de activitate sau de etapa profesională din cariera acestora;
  • Subliniază beneficiile pentru participanți.

Documentul supus procedurii de transparență decizională poate fi consultat mai jos.

Amendamentele și sugestiile pot fi transmise folosind următorul chestionar: https://bit.ly/Transparențădecizională_PlanDPC.

Termenul limită de completare este 15 Februarie.