Transparență decizională – Proiectul de act normativ Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Date privind transparența decizională 

În temeiul dispozițiilor Regulamentului pentru înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România, Grupul de lucru pentru inițierea revizuirii legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect lansează în consultarea membrilor Ordinului proiectul de act normativ pentru revizuirea Legii nr. 184/2001.

Textul propunerii de lege

Expunere de motive

În conformitate cu art. 10 alin. (4) din Regulamentul pentru înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru, oricare dintre membrii Ordinului poate formula propuneri și amendamente la documentele supuse dezbaterii. Propunerile și amendamentele formulate trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții: 

 1. să fie făcute sub formă scrisă; 
 2. să fie motivate;
 3. să fie transmise Grupului de lucru pentru inițierea revizuirii legii nr. 184/2001, în termen de 30 de zile de la momentul punerii în consultare;  
 4. să fie semnate de către titular.  

Propunerile, amendamentele sau observațiile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe adresa Ordinului Arhitecților din România, str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, sector 1, București sau la adresa de e-mail: consultare.oar@gmail.com, în termen de  30 zile calendaristice de la publicarea anunţului, respectiv până la 12 mai 2022 (inclusiv).  

Demersuri anterioare 

Inițiativa Ordinului reprezintă un demers început în anul 2015, când s-a profitat de oportunitatea oferită de solicitarea ministerului de resort de actualizare și completare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se asigure transpunerea conformă a prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013.

Cu această ocazie, grupul de lucru responsabil pentru domeniu normativ a facut o analiză aprofundată a deficiențelor legii și a problemelor întampinate de membri in activitatea profesională, propunând Consiliului National și obținând aprobarea pentru înaintarea catre minister a unei propuneri de modificare a legii care, pe langă preluarea prevederilor directivei să facă și propuneri de modificare și actualizare a practicii profesiei de arhitect. 

Propunerea a fost negociată cu reprezentanții ministerului, fiind pregătită pentru a fi lansată în procesul de legiferare a Parlamentului. Din păcate, procesul a fost sistat și proiectul de modificare amânat.

Nevoia stringentă de reglementare coerentă și actualizare a cadrului legal în care ne desfășurăm activitatea a facut ca această initiativă să fie reluată, în acest moment Grupul de lucru special înființat pentru acest demers fiind în măsură să înainteze membrilor o versiune actualizată a Legii care reglementează exercitarea și organizarea profesiei.  

Cele mai importante modificări pe care le propunem prin acest proiect de lege 

Sugestiile privind modificarea legii profesiei de arhitect urmăresc următoarele obiective: 

 1. Optimizarea formei actului normativ prin reorganizarea succesiunii textelor de lege astfel încât fiecare articol să se circumscrie în mod logic capitolului și secțiunii din care face parte; 
 2. Actualizarea dispozițiilor acelor texte de lege a căror redactare inițială privește situații particulare la momentul intrării lor în vigoare, și care fie și-au epuizat sau și-au consolidat efectele în timp, fie au devenit inaplicabile; 
 3. Simplificarea și flexibizarea legii prin trimiterea către norme și regulamente interne a unor procese în domeniul stagiaturii, examinarea și obținerea dreptului de semnătură, stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare, organizarea Ordinului, precum și alte înregistrări și evidențe; 
 4. Consolidarea caracterului independent și autonom al profesiei de arhitect, ca profesie liberală, privit ca o premisă indispensabilă a asigurării unor standarde ridicate de calitate a serviciilor profesionale în acest domeniu extrem de important pentru societate, prin:  
 • limitarea formelor de exercitarea ale profesiei: BIA și Societate de arhitectură; 
 • definirea și stabilirea condițiilor de funcționare ale societății de arhitectură; 
 • clarificarea aspectelor legate de patrimoniul afectat activității; 
 • clarificarea aspectelor legate de răspunderea profesională și obligativitatea polițelor de asigurare profesională.