2021 Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

COMUNICAT REZULTATE CONCURS

În perioada 5 – 7 noiembrie 2021 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții „Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca”, competiție lansată oficial pe data de 9 august 2021. Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca.

Evenimentul a putut fi vizionat în timp real pe paginile de Facebook CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică și OAR Concursuri.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de2.499.780 RON, fără TVA

Premiul II: 83.000 RON

Premiul III: 41.500 RON

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I – Proiect nr. 100  – GC0991 – S.C. SQM  ARCHITECTURE S.R.L. în asociere cu S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L. și S.C. HAB PRO CREATIV S.R.L.

Autori principali: Urcan Remus Cristian și Filip Ionuț Radu

Coautori: Hotea Timotei și Urcan Remus Cristian

Colaboratori arhitectură: S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L. și S.C. HAB PRO CREATIV S.R.L.

Colaboratori specialități: S.C. XC  PROJECT S.R.L. și S.C. CSP PROIECT S.R.L.

 Proiectul câștigător se remarcă prin simplitatea și claritatea conceptului de intervenție, care reușește să răspundă problematicii complexe a temei și a unui amplasament dificil, caracterizat prin eterogenitatea formelor urbane și a tipologiilor arhitecturale. Principala calitate a propunerii constă în concilierea unor cerințe aparent divergente: potențarea valorilor arhitectural-urbanistice existente și modernizarea zonei; reverență față de trecut și afirmare a noului; imagine de prestigiu și expresie contemporană; deschidere spre spațiul public și introvertire a spațiului educațional. 

Intervenția propusă creează, la 127 de ani distanță, o replică contemporană a vechiului liceu „Nicolae Bălcescu”, prezență ce se impune prin scara umană, eleganța firească și nobila simplitate a clasicității. Proiectul reușește să reîntrupeze aceste calități ale arhitecturii vechi clujene fără a face rabat de la modernitate și fără a pastișa modelul istoric.” – aprecierea Juriului

PREMIUL II – Proiect nr. 118 – SP2021 – S.C. SIMPLE ARCHITECTURE S.R.L.

Autori principali: Chioran Bogdan, Pintea Dan Andrei, Rădac Florin, Boca Ștefania

Coautori: Pop Monica Rodica

Colaboratori arhitectură: Blănaru Alexandu, Hăprian Marius Alexandru, Koça Spiro, Ivan Vasile Septimiu

Colaboratori specialități: Deepak Jain, Colda Ciprian, Sabou Ruben

”Proiectul propune o extindere sub forma unei clădiri unice, situată în proximitatea volumului existent și articulată cu acesta printr-o pasarelă cât și prin curtea de acces, care distribuie ambele corpuri ale liceului. În plus, echipa de proiect propune o reconfigurare a aripii centrale a clădirii, gândită pentru a optimiza accesul principal și distribuția către etaje. Terenurile de sport, situate în extremitatea nord-est a terenului, sunt integrate coerent în arhitectura ansamblului prin intermediul a doua porticuri. Acestea sunt generate la nivelul parterului de clădirea nouă și constituie o extindere naturală a tramei și materialității fațadei, care va acompania întreaga lungime a sitului. Propunerea include și posibilitatea utilizării terenurilor de sport de către public, în acest caz porticurile sunt folosite ca un filtru flexibil între spațiul privat și cel public.” – aprecierea Juriului

PREMIUL III – Proiect nr. 104 – AS2106 – NORMA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM S.R.L.

Autori principali: Fleșeriu Alexandru Nicolae, Péter Eszter, Farkas Kinga, Oana Antonia Filip, Radu Nicolae Stoica, Emil Horga

”Proiectul propune o soluție care se remarcă prin simplitatea mijloacelor, combinată cu o mare flexibilitate. Aceasta simplitate reușește să rezolve bine atât relațiile cu urbanul și cu clădirea veche, cât și soluția funcțională internă. Arhitectura este marcată de aceeași reținere și evitare a gesturilor plastice în favoarea unui raționalism care lasă ca lucrurile să se construiască din elemente strict necesare și spații care rezultă din configurări de „spațiu negativ” și nu din sculpturalitate. Alegerea lemnului ca element structural aparent este de remarcat, se înscrie în același concept, dar e dificilă în contextul normelor tehnice românești.” – aprecierea Juriului

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 102  – IC6723 – STARH – ARHITECTURA, CONSTRUCTII, DESIGN SRL.

Autori principali: Maria-Iulia Stanciu / Cosmin Gălățianu / Eduard Dumitru Untaru

Coautori: Florian Stanciu, Cosmin Valentin Georgescu, Roberta Iulia Frumușelu, Octavian Bîrsan, Alexandru Cristian Beșliu, David Sebastian Mihai, Sebastian Cosmin Ciulei

Proiectul impresionează prin profunzimea demersului conceptual și pitorescul spațiilor interioare, respectiv exterioare și interstițiale, în contrast cu frustețea și ascetismul expresiei volumelor. Juriul a apreciat faptul că echipa de proiect a propus recuperarea tuturor clădirilor existente de pe sit și înnobilarea lor prin extinderi și modificări subtile. Raportarea la oraș este călăuzită de o idee puternică constând în coagularea unui spațiu liber central cu o geometrie încărcată simbolic, spațiu oferit spre utilizare tuturor categoriilor de public după încheierea programului școlar. Acest spațiu devine liantul corpurilor fragmentate și al spațiilor interstițiale periferice. Din păcate, acest spațiu central nu dobândește împlinirea cuvenitădin cauzainserării terenului de sport având o limită perimetrală construită care fragmentează spațialitatea pieței.” – aprecierea Juriului

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea extinderii și amenajării Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca și a străzilor adiacente, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Municipiul Cluj-Napoca, îmbrățișând pe deplin crezul că educația stă la baza unei societăți sănătoase, a demarat un program de reabilitare a infrastructurii școlare, pe care dorește să îl continue cu ajutorul fondurilor europene. Strategia UE de alocare a acestora susține renovarea clădirilor și creșterea calității spațiilor din clădirile publice, respectiv a celor educaționale. Pentru Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, municipalitatea a ales ca demers concursul de soluții de arhitectură pentru a găsi soluția cea mai bună de rezolvare a problemelor actuale ale acestui liceu și a spațiului urban adiacent. 

Expoziția tuturor proiectelor participante la concurs va putea fi vizitată în următoarea perioadă la Centrul de Cultură Urbană Casino, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, Cluj-Napoca, Cluj.

Concursul a fost organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții a fost public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții a fost organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. Horia Marinescu – Austria – Președintele Juriului
 • arh. Daniel Pop – reprezentant  Autoritate Contractantă
 • arh. Johannes Bertleff – România
 • arh. Ștefan Tuchilă – Franța
 • arh. Mihaela Criticos – România
 • arh. Mariana Michiu – reprezentant OAR Filiala Transilvania
 • arh. Șerban Patrulius – România

Membri supleanți:

 • arh. Maria Duda – România
 • arh. Daniela Calciu – România

De asemenea la jurizare au participat, fără drept de vot echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România:

 • arh. Ina Stoian – consilier profesional și tehnic
 • arh. Mirona Crăciun – consilier concursuri, coordonator concurs
 • arh. Ilinca Pop – referent concursuri, secretar jurizare
 • arh. Aura Oancea – personal OAR, suport logistic
 • arh. Iulia Cucu – comunicare concursuri

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

și în limba Engleză:

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/