2021 Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Municipiul Cluj-Napoca, îmbrățișând pe deplin crezul că educația stă la baza unei societăți sănătoase, a demarat un program de reabilitare a infrastructurii școlare, pe care dorește să îl continue cu ajutorul fondurilor europene. Strategia UE de alocare a acestora susține renovarea clădirilor și creșterea calității spațiilor din clădirile publice, respectiv a celor educaționale. Pentru Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, municipalitatea a ales ca demers concursul de soluții de arhitectură pentru a găsi soluția cea mai bună de rezolvare a problemelor actuale ale acestui liceu și a spațiului urban adiacent.

Scopul concursului este (1) găsirea echilibrului optim între modernizarea funcțională a liceului, integrarea în sit, aspectul arhitectural, soluțiile tehnice, soluțiile economice, soluțiile funcționale pentru extinderea liceului în aria de concurs, (2) transformarea străzilor adiacente într-un spațiu urban vibrant, de bună calitate.

Obiectivele proiectului:

  • Regândirea ansamblului alcătuit din corpurile de liceu actuale, clădirea de locuit și sala de gimnastică în vederea maximizării suprafețelor folosite pentru liceu și adaptării spațiului liceului la principiile educaționale ale secolului nostru
  • Integrarea în zona istorică protejată prin punerea în valoarea a elementelor valoroase existente și adecvarea noilor intervenții.
  • Încadrarea suprafeței destinate construcțiilor ansamblului liceal propus în suprafață desfășurată construită totală de maxim 17.620mp.
  • Modernizarea / extinderea funcțiunilor și spațiilor actuale ale liceului, astfel încât să satisfacă nevoilor unui număr maxim de 1776 elevi, organizați în 70 de clase.
  • Imaginarea unui sistem de îmbunătățire a tuturor parametrilor semnificativi ai bilanțului energetic, la nivelul anvelopei și instalațiilor, la corpurile de clădire care se păstrează. Imaginarea unor soluții noi de eficientizare energetică pentru corpurile de clădire care se propun și implementarea conceptului nZEB.
  • Amenajarea curții școlii cu accent pe suprafețe verzi cât mai mari și materiale prietenoase cu mediul.
  • Amenajarea spațiului urban adiacent liceului în vederea facilitării parcurgerii cât mai plăcute și sigure a acestuia de către elevi și profesori, locuitorii zonei sau trecători, integrând principiile walkable și smart city.

Autoritatea contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Premii
Premiul I
contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 2.499.780 RON, fără TVA
Premiul II
83.000 RON
Calendar
09/08/2021
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
03/09/2021
Data limită înscrieri vizită sit
04/09/2021
Vizită sit
05/09/2021
Data limită primire întrebări Runda 1
ora 23:59
13/09/2021
Data limită răspuns întrebări Runda 1
10/10/2021
Data limită primire întrebări Runda 2
ora 23:59
19/10/2021
Data limită răspuns întrebări Runda 2
29/10/2021
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
01/11/2021
Analiză formală proiecte
(verificare comisie tehnică)
01.11.2021 - 04.11.2021
05/11/2021
Jurizare proiecte
05.11.2021 - 07.11.2021
08/11/2021
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
12/11/2021
Publicarea Galeriei de proiecte pe Site-ul oficial al concursului
08.11.2021 - 12.11.2021
18/11/2021
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP