2019 Masterplan Sopor, Cluj-Napoca

Încheiat
3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Promotorul concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, care va deveni inițiatorul documentației de urbanism ce se va contracta în urma acestui concurs.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România prin Filiala Teritorială Transilvania, în parteneriat cu Ordinului Arhitecților din România.

” În trecut, locurile de muncă se bazau pe mușchi, acum pe creiere, iar în viitor se vor baza pe inimă”

– Minouche Shafik, directoare London School of Economics and Political Science.

Cum arată un cartier proiectat pentru viitorii locuitori, într-o lume în care, în economie, pe lângă PIB (Produs Intern Brut), vor fi introduși și indicatori ai calității vieții? Cu siguranță va fi un oraș care ține cont de sensibilitatea și condiția omului pe pământ, a omului cu un stil de viață sănătos, a omului conștient că întreaga lui activitate își extrage resursele din natură, drept pentru care va trebui să trăiască în echilibru cu ea.  Ne gândim la generația actuală, dar mai ales la cele ale următorilor 30 de ani. Ne așteptăm la un oraș mai mult pentru oameni decât pentru mașini, cu acces la majoritatea funcțiunilor necesare în cotidian pe jos sau cu bicicleta și bine conectat la zonele deja urbanizate, în special prin transportul în comun. Pentru a încuraja deplasările pietonale, spatiile publice vor trebui sa fie atractive, iar vara sa fie răcoroase. Astfel, vegetația și rețeaua de spații verzi, conectându-se la cele existente, vor contribui semnificativ la plusul de valoare imobiliară.

Zona Sopor este un teritoriu în intravilanul municipiului Cluj Napoca, compus din terenuri de diferite dimensiuni, în proprietate privată. Zona a mai fost studiată anterior, dar numai parțial, și s-au elaborat Planuri Urbanistice Zonale pentru unele porțiuni, însă această implementarea fragmentată nu poate asigura o dezvoltare structurată, armonioasă și durabilă a zonei.

Primăria municipiului Cluj Napoca dorește dezvoltarea durabilă a orașului pentru secolul al XXI-lea, vizând să asigure locuitorilor actuali și viitori, condițiile unei vieți de calitate (varietate de locuire, funcționalitate echilibrată, infrastructură adecvată, relație echilibrată cu natura etc.).

Deși teritoriul viitorului Cartier Sopor este în cea mai mare parte proprietate privată, autoritatea publică locală dorește ca această nouă dezvoltare, structurată după principii contemporane si sustenabile, să devină un exemplu de urbanizare, în care inițiativa publică și cea privată să poată coopera în interesul tuturor locuitorilor.

SCOPUL CONCURSULUI

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea “Elaborării unui MASTERPLAN / Plan Urbanistic Zonal în cartierul Coloniile Sopor din Municipiul Cluj-Napoca”.

Prin concurs se dorește identificarea unui nou mod de urbanizare sustenabil, orientat spre generațiile viitoare și spre bună conviețuire. Obiectivul este creșterea calității vieții oamenilor în mediul urban prin soluții integratoare și inovatoare.

Primăria municipiului Cluj Napoca asigură finanțarea pentru noua planificare urbană: de la concursul de soluții/ master plan la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și construirea etapizată a infrastructurii și a dotărilor publice.

Urbanizarea propusă va aduce o valoare crescută a proprietăților private din zonă, prin utilizare judicioasă a teritoriului, coerență urbanistică, soluții pentru creșterea calității vieții și a coeziunii în vecinătate.

În același timp, investitorii privați vor beneficia de noi oportunități de investiție și de plus valoare prin inovație urbanistică, toate acestea cu condiția colaborării între 3 principali actori urbani:

  • proprietari de teren
  • dezvoltatori imobiliari
  • autoritate publică locală

Participanții sunt invitați prin acest concurs să prezinte nu numai o viziune spațială de dezvoltare a zonei ci și o strategie, astfel încât noua dezvoltare să devină un mediu locuibil structurat, ”etapizabil”, sustenabil, oferind de asemenea și suficientă flexibilitate dezvoltatorilor privați care doresc să construiască

Documentația Concursului de soluții Masterplan SOPOR – Plan Urbanistic zonal Cluj-Napoca 2019 este prezentată pe site-ul OAR Concursuri în forma finală, cu modificările integrate conform clarificărilor din SEAP din datele 19.06.2019, 4.07.2019, 16.07.2019 si 17.07.2019.

Premii
Premiul I
contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 2.800.000 RON, fără TVA
Premiul III
70.000 RON
Calendar
06/06/2019
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
05/07/2019
Data limită înscrieri vizită sit
06/07/2019
Vizită sit
08/07/2019
Data limită primire întrebări Runda 1
15/07/2019
Data limită răspuns întrebări Runda 1
19/09/2019
Data limită primire întrebări Runda 2
26/09/2019
Data limită răspuns întrebări Runda 2
02/10/2019
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
04/10/2019
Analiză preliminară proiecte
(verificare comisie tehnică)
03.10.2019 - 04.10.2019
09/10/2019
Jurizare proiecte
07.10.2019 - 09.10.2019
10/10/2019
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
16/10/2019
Publicarea Galeriei de Proiecte pe site-ul oficial al concursului
23/10/2019
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP