Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

PROPUNERI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A LEGEA NR. 184/ 2001 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

S-a răspuns la solicitarea MDRAP de a propune modificări în scopul transcrierii Directivei Europene 2013/55/UE de consolidare a Directivei 2005/36/CE. S-a considerat a fi un moment prielnic pentru a propune modificări care să îmbunătățească cadrul legislativ în care se desfășoară profesia de arhitect și să rezolve disfuncțiile actuale. Propunerea de lege, pentru care s-a recurs la ajutorul specializat al unei societăți de avocatură, a fost transmisă către MDRAP în data de 21 octombrie 2015.

Propunerile de modificare au fost prezentate Colegiului Director în data de 07.09.2015, Consiliului Național în data de 14.09.2015, Grupului președinților de filială în data de 23.11.2015, propunerea fiind ulterior transmisă către toate filialele.

În prezent, propunerea de OG pentru modificarea L184/2001, care se referă doar la traspunerea Directivei, este în procedură de aprobare la Parlamentul României.

  • INIȚIATOR Ordinul Arhitecților din România
  • STADIU Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 64/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 mai 2014, dându-se tex
  • DATA PUBLICĂRII 07.01.2016